Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

Lista kolegija

A B Ć C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ž

Naziv predmeta Izvođenje ECTS Satnica
Aerodinamika I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 32384
6 45 + 30
Aerodinamika II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18583
4 30 + 15
Aerodinamika okoliša
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 0 + 0
Aerodinamika rotora
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Aeroelastičnost
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 40292
4 30 + 15
Aeroelastičnost rotirajućeg krila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Akumulacija energije u zgradarstvu i industriji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 0 + 20
Alati i kalupi za polimere
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18874
5 30 + 30
Alati i kalupi za polimere PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18873
4 30 + 15
Alati i naprave
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18791
3 30 + 30
Alatni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18916
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18916
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18916
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18916
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18916
4 30 + 15
Algoritamske tehnike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18584
7 30 + 30
Algoritamske tehnike PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 14470
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 22887
4 30 + 15
Algoritmi računalne inteligencije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 0
Alternativni pogon motornih vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Automati za montažu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18499
5 30 + 30
Automati za montažu PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39994
4 30 + 30
Automatika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18435
6 30 + 30
Automatizacija brodskih postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18876
6 45 + 30
Automatizacija ljevaonica
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18651
5 30 + 30
Automatizacija ljevaonica
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18650
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18650
4 30 + 15
Automatizacija ljevaonica PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33987
4 30 + 15
Automatizacija pakiranja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18501
4 30 + 15
Automatizacija pakiranja PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18500
5 30 + 30
Automatizacija proizvodnje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18436
5 30 + 30
Automatizirane naprave
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18713
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18713
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18713
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18713
3 30 + 0
Automatizirani obradni sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 18 + 27
Automobilski mehatronički sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33971
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18437
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18437
4 30 + 15
Biološka strujanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Biomaterijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 39988
4 30 + 15
Biomedicinski dizajn
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18742
7 45 + 30
Biomehanika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Biomehanika A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 21686
8 45 + 45
Biomehatronika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33973
5 30 + 30
Boilers
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 73035
4 30 + 15
Brodska akustika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 14648
7 30 + 30
Brodska elektrotehnika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18586
5 30 + 30
Brodska motorna postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14524
5 30 + 30
Brodska parna i plinska postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18585
6 45 + 30
Brodski pomoćni strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18588
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18588
6 45 + 30
Brodski propulzori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18920
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18920
6 30 + 30
Brodski strojevi-laboratorij
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Studij: Tip studija: Semestar: Status:
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18590
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18589
2 0 + 30
Brodski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 14516
5 45 + 30
Ćelijasti materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
CFD u osnivanju broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Cjevovodi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18434
3 30 + 15
Čvrstoća broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18877
6 45 + 30
Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18878
6 45 + 30
Čvrstoća kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46495
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46495
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
4 30 + 15
Čvrstoća konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18675
7 45 + 30
Deformacijska svojstva metala i legura
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Deformacijski strojevi i postupci
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18438
5 30 + 30
Digitalni sustavi upravljanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Dijagnostika u održavanju
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18768
5 30 + 30
Dimenzionalna mjerenja - napredne metode
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Dimenzionalno nanomjeriteljstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Dinamička čvrstoća tankostjenih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
4 30 + 15
Dinamička stabilnost mehaničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18535
5 30 + 30
Dinamičko modeliranje i simulacije konstrukcijskih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 23381
4 30 + 15
Dinamika i regulacija termohidrauličkih procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 2372
6 35 + 10
Dinamika konstrukcijskih sustava (Z)
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18880
4 30 + 15
Dinamika plinova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18594
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18594
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33985
Zrakoplovstvo Preddiplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33985
4 30 + 15
Dinamika procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 33982
3 15 + 30
Dinamika strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18534
6 45 + 30
Dinamika strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Dinamika tehničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18439
4 30 + 15
Distribuirani energetski izvori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33803
4 30 + 15
Distribuirano upravljanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Dizajn proteza i implantanata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18744
6 30 + 45
Dizajn za starije i invalide
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18745
5 30 + 15
Dizalice topline s obnovljivim izvorima energije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 63974
4 30 + 15
Dynamics of Multibody Systems
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 111637
4 30 + 15
Ekologija i održavanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39996
5 30 + 30
Ekološka zaštita
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19567
5 30 + 15
Ekološka zaštita
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 64976
4 30 + 15
Ekološka zaštita E
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19566
4 45 + 15
Ekonomika energetike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18506
4 30 + 15
Ekonomika proizvodnje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18440
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18440
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 23062
4 30 + 15
Ekonomika zrakoplovnih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 73041
4 15 + 30
Eksperimentalna mehanika A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18846
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18846
4 15 + 30
Eksperimentalna modelska ispitivanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Eksperimentalne metode mehanike fluida
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18597
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18597
4 30 + 15
Eksperimentalne metode u aerodinamici 1
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Studij: Preddiplomski Semestar: Status:
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18598
4 30 + 15
Eksperimentalne metode u aerodinamici 2
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18599
4 30 + 15
Eksperimentalne metode u prijenosu topline i tvari
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 0 + 15
Električna oprema i ispitivanje motornih vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19119
4 30 + 15
Elektromotorni pogoni
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18442
5 30 + 15
Elektromotorni servopogoni
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18443
4 30 + 15
Elektronika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15969
4 30 + 15
Elektrotehnika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15954
4 30 + 30
Elektrotehnika i električni strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15944
5 30 + 30
Elektrotehnika i elektronika Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18748
4 30 + 15
Elementi konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15946
6 45 + 45
Elementi konstrukcija I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15922
6 45 + 30
Elementi konstrukcija I A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15953
6 45 + 30
Elementi konstrukcija I B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15972
7 45 + 45
Elementi konstrukcija II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15932
7 45 + 45
Elementi konstrukcija II A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15967
5 30 + 30
Elementi konstrukcija II B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15956
6 30 + 45
Elementi konstrukcija II C
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 33688
7 30 + 45
Elementi konstrukcija III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18676
8 45 + 30
Elementi strojeva B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15986
5 30 + 30
Elementi strojeva Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15997
5 45 + 30
Emisije u okoliš iz metalurgije željeza i čelika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Energetika i zaštita okoliša
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Energetska tržišta
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18602
4 30 + 0
Energetski strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15978
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 25137
4 30 + 15
Energetsko planiranje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18600
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18600
4 30 + 15
Energijska učinkovitost industrijskih peći
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Ergobiomehanika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33793
4 30 + 15
Etika u mjeriteljstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 93815
4 30 + 15
European Global Product Realization Course I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 73051
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 73051
4 15 + 30
European Global Product Realization Course II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 73052
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 73052
4 15 + 30
Evaporativni procesi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18738
3 30 + 15
Evaporativni uređaji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 0
Fazne transformacije metalnih materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Fizika ultrazvučne medicine
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 59118
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18749
4 30 + 15
Fizikalni principi mjeriteljskih instrumenata i mikroskopija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Fleksibilni obradni sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18604
4 30 + 15
Fleksibilni obradni sustavi PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18603
5 30 + 30
Fluidizacija i transport čestica fluidima
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18444
4 30 + 15
Fotogrametrija i vizualizacija objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18445
6 30 + 45
Fotogrametrija i vizualizacija objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18446
3 30 + 15
Funkcionalni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Funkcionalnost bioloških sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 63977
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 63977
4 30 + 15
Generatori pare
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18750
5 45 + 30
Geometrija broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15987
5 30 + 45
Geometrijska mehanika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Gorivo i mazivo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19568
3 30 + 15
Gospodarenje otpadom
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 73053
4 30 + 15
Gradnja aparata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18726
4 30 + 30
Gradnja aparata E
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18727
5 30 + 30
Građevinski strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33808
4 30 + 15
Grijanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18885
6 60 + 30
Helikopteri I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19013
5 30 + 30
Hidraulički pogoni
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33798
3 30 + 15
Hidraulički pogoni
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33809
4 30 + 15
Hidraulički strojevi i postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18447
6 45 + 30
Hidraulika i pneumatika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39946
5 30 + 30
Hidraulika i pneumatika - odabrana poglavlja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 15
Hidrodinamika cijevnih mreža
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18607
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18606
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18606
4 30 + 15
Hidroelasičnost brodskih i pomorskih konstrukcija Izvođenje nije definirano 6 45 + 0
Hidroelastičnost brodskih i pomorskih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) HBPK
6 45 + 0
Hlađenje i dizalice topline
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32317
7 60 + 30
Industrijska aerodinamika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18608
7 45 + 45
Industrijska praksa I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 14099
1 0 + 0
Industrijska praksa I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 14019
1 0 + 0
Industrijska praksa I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 14017
1 0 + 35
Industrijska praksa II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33773
1 0 + 0
Industrijska praksa II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14098
1 0 + 0
Industrijska praksa II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14101
1 0 + 20
Industrijska sociologija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18507
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18507
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18507
3 30 + 0
Industrijska sociologija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32395
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32395
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
4 30 + 15
Industrijski i mobilni roboti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 20128
6 45 + 30
Industrijsko inženjerstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 18886
3 30 + 15
Industrijsko inženjerstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15984
3 30 + 15
Informacijski modeli proizvoda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18688
4 30 + 15
Informacijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 23950
5 30 + 45
Informatički menedžment
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39949
4 30 + 30
Inovativni postupci lijevanja metala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Inteligentni informacijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Inteligentni montažni sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18508
6 30 + 30
Inteligentni proizvodni procesi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Inteligentno planiranje tehnoloških procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18751
3 30 + 15
Inteligentno projektiranje tehnoloških procesa - odabrana poglavlja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Interdisciplinarno modeliranje sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 41888
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 41888
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 41888
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 41888
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 41888
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 41888
4 30 + 15
Inženjerska etika i društvena odgovornost
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Inženjerska keramika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Inženjerska statistika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 21707
4 30 + 30
Inženjerske baze podataka
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18689
4 30 + 15
Istodobno inženjerstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33968
5 30 + 15
Istraživanje toplinskih procesa u motoru
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Izbor materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18888
9 45 + 45
Izbor materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18889
4 30 + 15
Izbor materijala i razvoj proizvoda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 35 + 10
Jednadžbe matematičke fizike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
6 35 + 5
Jedrilice i zmajevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19307
4 30 + 15
Kaluparski strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18567
5 30 + 30
Karakterizacija materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15950
7 45 + 45
Kemijska postojanost materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18911
6 30 + 30
Keramika, beton i drvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18917
8 45 + 30
Kinematika i dinamika mehanizama
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15970
4 30 + 15
Klimatizacija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18890
7 60 + 30
Klipni motori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 19308
5 45 + 15
Klipni motori II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 14681
4 30 + 15
Klizno-valjni kontakti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Kompleksni socio-tehnički sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Kompozitne zrakoplovne konstrukcije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46641
4 30 + 15
Kompozitni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18925
4 30 + 15
Kompozitni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 20
Kompresori i vakuum pumpe
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18449
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18449
3 30 + 15
Komunalna hidrotehnika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18611
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18611
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18611
3 30 + 15
Konstruiranje pomoću računala - CAD
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 93736
5 15 + 45
Konstrukcija alatnih strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18612
4 30 + 15
Konstrukcija broda - laboratorij
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18450
2 0 + 30
Konstrukcija broda I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15991
5 30 + 45
Konstrukcija broda II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18510
5 30 + 30
Konstrukcija malih brodova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18786
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18786
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18786
4 30 + 15
Konstrukcija turbostrojeva Izvođenje nije definirano 4 30 + 0
Konstrukcija zrakoplova I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18778
5 45 + 15
Konstrukcija zrakoplova II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18891
5 45 + 15
Konstrukcije motora
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18567
6 45 + 0
Konstrukcije pružnih vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33800
6 45 + 30
Konstrukcijski elementi robota
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18921
3 30 + 15
Kontrola bez razaranja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18792
5 30 + 30
Kontrola i osiguravanje kvalitete
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18511
3 30 + 0
Kontrola kvalitete
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18839
4 30 + 30
Kontrola kvalitete RI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 18512
4 30 + 30
Korozija i zaštita
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32318
5 30 + 30
Korozija konstrukcijskih čelika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Korozijska svojstva materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Kotlovi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14451
4 30 + 15
Kvantitativna infracrvena termografija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 73040
4 30 + 15
Laboratorijski rad
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18728
4 0 + 60
Laboratorijski rad E
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18892
4 0 + 3
Laboratorijsko ispitivanje materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 20134
5 30 + 30
Lebdeća pružna vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39904
4 30 + 15
Lijepljenje u proizvodnji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Lijevanje aluminijskih legura
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Ljevarstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18661
7 45 + 30
Ljevarstvo i prerada polimera
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15974
7 60 + 30
Ljevarstvo PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18660
3 30 + 15
Logistički menedžment
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18514
5 30 + 30
Logistika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18515
4 30 + 15
Mali brodovi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19571
2 30 + 0
Management u energetici
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39941
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39941
4 30 + 0
Matematičke metode u brodskoj hidrodinamici
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Matematičko modeliranje industrijskih peći
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Matematika I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
9 75 + 60
Matematika II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
7 60 + 45
Matematika III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15921
7 45 + 45
Matematika III A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15947
5 30 + 30
Matematika III B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
5 30 + 30
Matematika IV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
5 30 + 30
Matematika IV A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15971
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 15971
3 15 + 15
Matematika IX
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18615
3 15 + 15
Materijali I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
4 30 + 15
Materijali i okoliš
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 35 + 10
Materijali II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
5 30 + 30
Materijali u brodogradnji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15988
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 15988
4 30 + 15
Materijali u zrakoplovstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 95625
3 15 + 15
Medicinski uređaji i instrumenti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18830
6 30 + 30
Mehanička svojstva materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18894
7 30 + 30
Mehanička svojstva materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Mehaničke konstrukcije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18677
5 30 + 30
Mehaničke konstrukcije - MMS
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18679
7 30 + 60
Mehaničke operacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18451
6 60 + 30
Mehanički integritet konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46489
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46489
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46489
4 30 + 15
Mehanički integritet konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Mehanika bioloških strujanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 18755
7 30 + 30
Mehanika fluida
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18616
5 30 + 30
Mehanika fluida I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15933
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15933
6 45 + 30
Mehanika fluida I B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 17463
6 45 + 30
Mehanika fluida II-B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18452
6 45 + 30
Mehanika fluida II-E
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18617
7 45 + 30
Mehanika fluida II-Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18618
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18618
6 30 + 30
Mehanika fluida K
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15943
7 60 + 30
Mehanika I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
7 45 + 45
Mehanika II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
6 45 + 30
Mehanika III - IM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15955
4 30 + 15
Mehanika III - Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15996
6 45 + 30
Mehanika kompozitnih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Mehanika kompozitnih materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19570
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 19570
5 30 + 30
Mehanika kompozitnih materijala -Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18781
4 30 + 15
Mehanika kompozitnih materijala- DMK
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 94201
4 30 + 15
Mehanika konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15945
3 30 + 15
Mehanika kontinuuma
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18678
6 45 + 30
Mehanika kontinuuma
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Mehanika loma, oštećenja i zamora
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Mehanika oštećenja i mehanika loma
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18895
5 30 + 30
Mehanizmi zaštite od korozije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18517
5 30 + 30
Mehanizmi zaštite od korozije PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18516
4 30 + 15
Mehatronika I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18453
4 30 + 15
Mehatronika II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18454
5 30 + 30
Menadžment kvalitete
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Menadžment ljudskih potencijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18912
4 30 + 30
Menadžment održavanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Metalurgija aluminija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Metalurgija zavarivanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Metalurgija željeznih i čeličnih lijevova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Metoda konačnih elemenata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18761
5 30 + 30
Metode automatizacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Metode energetskog planiranja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Metode evaluacije u području nerazornih ispitivanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Metode i sustavi brodograđevnog proizvodnog procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 10 + 35
Metode karakterizacije materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Metode procjene životnog vijeka energetske opreme i strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Metode procjenjivanja mjerne nesigurnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 15
Metode učenja i programiranje autonomnih robotskih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Mikro i nanotehnika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Mikroklima broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33792
3 30 + 15
Mikrokontroleri u proizvodnji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18757
5 30 + 15
Mikroprocesorsko upravljanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18758
6 45 + 30
Mjerenja u energetici
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18759
4 30 + 30
Mjerenja u proizvodnji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18518
5 30 + 30
Mjerenja u zrakoplovstvu I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18519
3 30 + 15
Mjerenja u zrakoplovstvu II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18760
4 30 + 15
Mjerenje sile i tvrdoće
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Mjeriteljstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18520
4 30 + 15
Mjeriteljstvo toplinskih i procesnih veličina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Mjerni i etalonski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Mjerni roboti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18840
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18840
5 30 + 15
Mjerni roboti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18897
4 30 + 15
Mjerni uredaji i senzori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18524
3 30 + 15
Mlazni motori I Izvođenje nije definirano 6 30 + 0
Mlazni motori II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19421
4 30 + 15
Mobilni roboti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Modeliranje i simulacija obradnih procesa i sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18619
4 30 + 15
Modeliranje i simulacija postupaka oblikovanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18455
4 30 + 15
Modeliranje i simulacija procesa oblikovanja i odvajanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 0
Modeliranje i simulacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 95624
6 30 + 45
Modeliranje izgaranja i zračenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18762
5 30 + 30
Modeliranje izgaranja i zračenja topline
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 90433
6 45 + 0
Modeliranje KGH sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18899
3 30 + 15
Modeliranje logističkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18521
5 30 + 30
Modeliranje od makro do nano razine
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Modeliranje pri istraživanju materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Modeliranje, simulacija i upravljanje letećim objektima
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Modeliranje, upravljanje i konstrukcija vjetroturbina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Motori i vozila - odabrana poglavlja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39913
5 45 + 15
Motori i vozila - odabrana poglavlja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Motori i vozila - praktikum
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18783
4 0 + 10
Motori s unutarnjim izgaranjem A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19309
5 45 + 30
Motori s unutarnjim izgaranjem B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 19310
4 30 + 15
Motori s unutarnjim izgaranjem B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 40309
4 30 + 15
Motorna vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 22890
4 30 + 15
Motorna vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 22891
6 45 + 30
Multikriterijski modeli za konceptualno osnivanje broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Multivarijatne statističke metode
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Izborni 23962
5 30 + 30
Nadzor i upravljanje obradnim sustavima Izvođenje nije definirano 6 30 + 0
Nanomjeriteljstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 24171
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18849
5 30 + 30
Nanomjeriteljstvo RI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18523
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 20148
4 30 + 15
Nanorobotika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Nanostrukturirani materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Napredna fizička metalurgija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Napredna inženjerska informatika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18692
4 30 + 15
Napredna kvantitativna infracrvena termografija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Napredne metode analize dinamičke izdržljivosti zavarenih brodskih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Napredne metode istraživanja metala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Napredne metode modeliranja i analize brodskih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Napredne metode numeričke analize konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Napredne statističke metode u mjeriteljstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Napredne tehnologije materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18901
6 30 + 30
Napredni alatni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Napredni ljevački postupci
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18662
4 30 + 15
Napredni metalni konstrukcijski materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Napredni postupci praoblikovanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Napredni postupci prerade polimera
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Napredni procesi oblikovanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Napredni proizvodni postupci
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18623
7 30 + 15
Napredni sustavi računalne inteligencije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 0
Nauka o čvrstoći
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
6 45 + 30
Nauka o čvrstoći II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15958
5 30 + 30
Navigacijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 93827
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 93827
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 93827
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 93827
4 30 + 15
Neizrazita logika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18624
4 30 + 15
Neizrazito i digitalno upravljanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18626
4 30 + 15
Neizrazito i digitalno upravljanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18625
6 45 + 30
Nelinearna dinamika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Nelinearna numerička analiza konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18765
6 30 + 30
Nelinearni sustavi upravljanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Nerazorna ispitivanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18793
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18793
4 30 + 15
Neuronske mreže
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18460
4 30 + 30
Neuronske mreže I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18457
5 30 + 30
Neuronske mreže R
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18458
4 30 + 15
Neuronske mreže u proizvodnji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18459
5 30 + 30
Normizacija motornih vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19311
3 30 + 15
Nove tehnologije u energetici
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18766
5 3 + 2
Novi materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18902
4 30 + 15
Numericka aerodinamika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 0
Numerička analiza konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
4 30 + 15
Numerička analiza konstrukcija IM (A)
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18903
4 30 + 30
Numerička linearna algebra
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
6 35 + 10
Numeričke metode dinamike strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32337
4 30 + 15
Numeričke metode nelinearne analize konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 35 + 0
Numeričke metode u mehanici kontinuuma
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18628
4 30 + 15
Numeričke metode u prijenosu topline
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Numeričke metode u strojarstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15952
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 21691
4 30 + 30
Numeričke metode u strojarstvu IM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 21705
5 30 + 30
Numeričke metode u zrakoplovstvu I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18746
5 30 + 30
Numeričke simulacije u procesima pretvorbe energije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Numerički upravljani alatni strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18634
5 30 + 30
Numeričko modeliranje u biomehanici
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Objekti morske tehnike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18635
2 25 + 5
Objektno programiranje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15965
5 30 + 30
Oblikovanje deformiranjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18461
4 30 + 15
Oblikovanje deformiranjem i obrada odvajanjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15975
7 60 + 30
Oblikovanje pomoću računala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15085
5 15 + 45
Oblikovanje visoko napregnutih spojeva konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 7373
6 30 + 15
Obnovljivi izvori energije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18729
3 30 + 15
Obrada odvajanjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18638
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18638
4 30 + 15
Obradni strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18463
8 45 + 30
Obradni strojevi u bioinženjerstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18462
6 30 + 30
Obradni sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18641
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18641
7 45 + 30
Odabrana poglavlja čvrstoće zrakoplovnih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Odabrana poglavlja iz računalnog upravljanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Odabrana poglavlja iz teorije turbostrojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Održavanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 18772
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18772
4 30 + 15
Održavanje PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18773
6 30 + 30
Održavanje u zrakoplovstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18774
5 30 + 15
Održiva proizvodnja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 84474
4 30 + 15
Opća teorija sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 40239
6 45 + 30
Opća teorija sustava RI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18645
5 30 + 15
Operacijska istraživanja I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18526
7 45 + 45
Operacijska istraživanja II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20133
4 30 + 15
Operacijska istraživanja u logistici
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Oprema broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18665
6 60 + 30
Oprema broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18664
6 45 + 30
Oprema letjelica I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni
4 30 + 15
Oprema za zavarivanje Izvođenje nije definirano 6 45 + 0
Opterećenje pučinskih objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Optičke metode mehanike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Optimiranje i planiranje pokusa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15977
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 21698
5 45 + 30
Optimiranje konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33799
6 45 + 30
Optimiranje mehaničkih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33806
4 30 + 15
Optimizacijske metode u upravljanju
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Organizacija i poslovanje brodogradilišta
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18527
4 30 + 15
Osiguravanje kvalitete zavarenih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18905
5 30 + 30
Osnivanje broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18666
8 45 + 60
Osnivanje brodogradilišta Izvođenje nije definirano 5 30 + 0
Osnivanje brodske strojarnice
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18528
5 45 + 30
Osnivanje konstrukcije zrakoplova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18906
4 30 + 15
Osnivanje pogonskih sustava plovnih objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Osnivanje profitabilnog broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 38 + 7
Osnivanje zrakoplova I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18907
3 30 + 15
Osnivanje zrakoplova II (projekt)
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18908
3 0 + 30
Osnove automatike DK
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 20129
5 30 + 30
Osnove automatizacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15992
2 30 + 0
Osnove automatizacije M
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18667
5 30 + 30
Osnove automatizacije P, I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15976
6 45 + 30
Osnove automatizacije Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18466
4 30 + 15
Osnove dinamike tehničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16004
4 30 + 15
Osnove energetike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18669
3 30 + 15
Osnove mehanike kontinuuma
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33969
5 30 + 15
Osnove menadžmenta
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 20135
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15985
3 30 + 15
Osnove oceanologije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18672
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18672
4 30 + 15
Osnove osiguravanja kvalitete
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 20179
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18850
2 30 + 0
Osnove osiguravanja kvalitete
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18850
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20179
2 30 + 0
Osnove regulacije procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18910
5 30 + 30
Osnove tehnologija II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16000
5 45 + 15
Osnove tehnologije B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15989
4 30 + 15
Osnove tehnologije I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15999
3 30 + 15
Osnove teorije pomorstvenosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18673
6 45 + 30
Osnove termodinamike A
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15940
8 60 + 45
Osnove transportnih uređaja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34199
4 30 + 15
Osnove turbostrojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19422
5 30 + 30
Osnove vibracija broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18674
5 30 + 30
Oštećenja konstrukcijskih materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Otpadi i nusproizvodi metalurške industrije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Otpor i propulzija broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18787
6 45 + 30
Performanse zrakoplova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18789
5 30 + 30
Planiranje i analiza pokusa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 0
Planiranje pokusa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 3994
5 30 + 30
Plovnost broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15993
5 30 + 30
Pneumatika i hidraulika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18470
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18470
5 45 + 30
Pneumatika i hidraulika RI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18469
4 30 + 15
Pneumatski i hidraulički servo sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18472
5 30 + 30
Pneumatski i hidraulički servo sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Podobnost i pouzdanost konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18928
4 30 + 15
Podobnost i pouzdanost konstrukcije plovnih objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18929
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18929
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18929
4 30 + 15
Podobnost i pouzdanost u projektiranju konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Podvodno zavarivanje i rezanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Pogon broda I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18549
5 45 + 30
Pogon broda II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18702
6 45 + 30
Pogon broda III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18550
6 45 + 30
Pogonska čvrstoća
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18852
4 30 + 15
Polimeri i kompoziti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15948
5 45 + 30
Polimerni materijali Izvođenje nije definirano 4 30 + 15
Polimerni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 20
Ponašanje materijala u eksploataciji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18747
8 30 + 30
Porivni sustavi malih brodova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18703
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18703
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18703
4 30 + 15
Porivni sustavi ratnih brodova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18704
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18704
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18704
4 30 + 15
Posebna poglavlja iz mehanike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18533
5 30 + 30
Posebna poglavlja iz opreme broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18705
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18705
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18705
4 30 + 15
Posebna poglavlja iz opreme broda BS
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18706
5 30 + 30
Posebna poglavlja iz osnivanja plovnih objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18707
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18707
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18707
3 30 + 15
Posebna poglavlja tehničke logistike
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18551
5 30 + 30
Posebni ljevački postupci
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Posebni metalni materijali
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18930
8 60 + 30
Posebni postupci spajanja i rezanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Poslovni engleski jezik
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18806
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18806
4 30 + 15
Poslovni njemački jezik
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18807
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18807
4 30 + 15
Poslovni sustavi i menadžment
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18913
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18913
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33970
3 30 + 15
Postupci modificiranja i prevlačenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 95623
4 30 + 15
Postupci oblikovanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18474
5 30 + 30
Postupci oblikovanja PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18473
4 30 + 15
Postupci obrade odvajanjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18709
5 30 + 30
Postupci spajanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18931
6 45 + 30
Postupci zavarivanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18932
5 30 + 30
Pouzdanost brodskih energetskih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18710
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18710
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18710
4 30 + 15
Pouzdanost dinamičke izdržljivosti brodskih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Preddiplomski - 1. semestar Izborni 39958
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39958
4 30 + 15
Pouzdanost tehničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18775
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18775
4 30 + 15
Prerada polimera
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18934
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18934
4 30 + 15
Prijenos topline i tvari
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18475
4 20 + 20
Prijenos topline i tvari
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Primjena naprednih koncepata regulacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19574
4 30 + 15
Primjena računala B
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15994
3 15 + 30
Primjena računala BS
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15936
5 15 + 30
Primjenjene računalne metoder Izvođenje nije definirano 4 0 + 0
Probabilistički pristup stabilitetu oštećenog broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39955
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 39955
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39955
4 30 + 15
Probabilistički pristup stabilitetu oštećenog broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 38 + 7
Procesi difuzije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18477
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18477
3 30 + 15
Procesi izluživanja u hidrometalurgiji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Procesno inženjerstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18478
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39974
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18478
4 30 + 15
Programiranje automata za montažu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18553
4 30 + 15
Programiranje automata za montažu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 33978
4 30 + 15
Programiranje i algoritmi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15942
3 15 + 30
Proizvodne tehnologije I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15982
7 45 + 45
Proizvodne tehnologije II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15983
6 45 + 30
Proizvodne tehnologije II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Studij: Preddiplomski Semestar: Status:
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15983
6 45 + 30
Proizvodni menadžment
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18914
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18914
4 30 + 15
Proizvodni menadžment
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18776
5 30 + 45
Proizvodni postupci
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15963
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15963
7 60 + 30
Proizvodnja - priprema i upravljanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 39936
4 30 + 15
Proizvodnja kompozitnih tvorevina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18938
4 30 + 15
Proizvodnja kompozitnih tvorevina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 34187
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 34187
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34187
4 30 + 15
Proizvodnja plastične ambalaže
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 42912
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 42912
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 42912
4 30 + 15
Proizvodnja plastične ambalaže
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18939
4 30 + 15
Proizvodnja podržana računalom - CAM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18711
4 30 + 30
Proizvodnja polimernih tvorevina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32320
7 45 + 30
Projekt - MIV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19312
4 0 + 45
Projekt II -BS
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39878
6 0 + 90
Projektiranje alata i naprava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18790
6 30 + 0
Projektiranje automatskih montažnih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18555
6 30 + 45
Projektiranje energetskih postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18796
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18796
4 30 + 15
Projektiranje i konstrukcija alatnih strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18844
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18844
7 30 + 30
Projektiranje kalupa za preradbu polimera
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18940
4 30 + 15
Projektiranje konstrukcije plovnih objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18941
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18941
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18941
4 30 + 15
Projektiranje ljevaonica
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 19663
4 30 + 15
Projektiranje mehatroničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Projektiranje mikroprocesorskih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18797
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18797
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18797
4 30 + 15
Projektiranje proizvodnih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18559
5 30 + 30
Projektiranje rashladnih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 39942
4 30 + 30
Projektiranje tehnoloških procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18798
5 30 + 45
Projektiranje transportnih uređaja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 39914
4 45 + 15
Proračun spojeva konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18684
4 30 + 15
Pumpe i ventilatori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18479
4 30 + 15
Quality Management
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 81699
5 30 + 30
Računalna dinamika fluida
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18714
8 45 + 45
Računalna dinamika fluida
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Računalna dinamika konstrukcijskih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18943
5 30 + 30
Računalna dinamika strojarskih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Računalna i inženjerska grafika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
6 30 + 45
Računalna matematika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 15981
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 14575
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 21703
3 30 + 15
Računalna matematika (Mehrob)
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 32400
5 30 + 30
Računalna matematika - Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16001
2 15 + 15
Računalna mehanika fluida
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18716
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18716
4 30 + 15
Računalna potpora u razvoju motora i vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Računalna simulacija i analiza proizvoda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39952
4 15 + 30
Računalne mreže
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15980
4 15 + 30
Računalne mreže
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 33977
4 30 + 15
Računalne simulacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 32401
5 30 + 30
Računalne simulacije u razvoju motora i vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19313
5 15 + 45
Računalni alati za simulacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18720
3 15 + 15
Računalno modeliranje alata i kalupa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18482
7 45 + 30
Računalno projektiranje montažnih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18560
7 45 + 30
Računalno simuliranje deformacija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 0
Računalno upravljanje nerazornim ispitivanjima
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 59184
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18794
4 30 + 15
Računalno vođenje sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18721
7 45 + 30
Računalom integrirani razvoj proizvoda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18694
4 30 + 30
Računalom integrirani razvoj proizvoda RI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18695
7 30 + 45
Računovodstvo i financije za menadžere
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39948
8 30 + 45
Računovodstvo i financije za menedžere
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33986
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33986
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 33986
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33986
4 30 + 15
Rashladno-ogrjevni procesi s dizalicama topline
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 6271
6 15 + 30
Razvoj i primjena mikrokontrolera
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18799
4 30 + 15
Razvoj proizvoda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39824
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15979
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18696
3 30 + 15
Razvoj suvremenih termoenergetskih postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 2373
6 10 + 35
Recikliranje materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18947
5 30 + 15
Recikliranje materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18944
4 30 + 15
Regulacija elektromotornih pogona
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Regulacija obradnih strojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18723
5 30 + 30
Regulacija procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18948
6 45 + 30
Roboti i manipulatori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18483
4 30 + 15
Robotika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 20130
5 30 + 30
Robotika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Robotizacija i automatizacija zavarivanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Robotizirano zavarivanje i prevlačenje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18949
7 30 + 30
Senzori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18525
5 30 + 30
Senzorika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Sigurnost konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 0 + 45
Simulacija procesa lijevanja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Simulacije u mjeriteljstvu Izvođenje nije definirano 0 30 + 15
Simulacijske i analitičke metode u pouzdanosti pomorskih objekata
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Skrućivanje i razvoj lijevane strukture
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Socijalna psihologija malih grupa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 82009
3 30 + 0
Sociologija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15077
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15077
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15077
3 30 + 0
Specijalne legure
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Stabilitet broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18484
6 45 + 30
Stabilnost i upravljivost zrakoplova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18800
7 60 + 30
Stapni kompresori
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18485
5 45 + 15
Statistika u mjeriteljstvu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 90641
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 90641
4 30 + 10
Stohastičko modeliranje opterećenja brodskih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Strateški menadžment
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 20137
5 30 + 30
Strojevi i oprema za zavarivanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18951
5 30 + 30
Strojevi i oprema za zavarivanje PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18952
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18952
4 30 + 15
Strojevi za obradu polimera
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18955
5 30 + 30
Strujne, toplinske i mehaničke pojave u turbostrojevima
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Struktura i svojstva materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 14598
4 30 + 15
Strukturna analiza konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18725
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18725
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18725
4 30 + 15
Studij rada i ergonomija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 24184
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18801
4 30 + 15
Sudar i nasukavanje kao kriteriji u osnivanju konstrukcije broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39954
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 39954
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39954
4 30 + 15
Sudari i nasukavanja brodova
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Sustavi i oprema zrakoplova I.
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33804
7 60 + 30
Sustavi i oprema zrakoplova II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39951
3 30 + 15
Suvremena aditivna proizvodnja tvorevina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Suvremene metode kemijske analize u metalurgiji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Suvremeni alatni strojevi i njihovi moduli
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Suvremeni trendovi u obradi odvajanjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Svemirske letjelice
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18956
4 30 + 15
Tehnička logistika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33915
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18564
5 30 + 30
Tehnička logistika (i)
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18563
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18563
4 30 + 15
Tehnički engleski jezik - B IV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31780
3 15 + 15
Tehnički engleski jezik - B I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31777
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - B II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31778
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - B III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31779
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31789
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31790
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31791
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S IV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31792
3 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31793
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31794
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31795
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z-IV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 31796
3 15 + 15
Tehnički informacijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 93738
4 15 + 40
Tehnički njemački jezik - S I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31781
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik - S II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31782
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik - S III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31783
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik - S IV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31784
3 15 + 15
Tehnički procesi sušenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18739
4 30 + 15
Tehnologično oblikovanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18685
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18685
4 30 + 30
Tehnologija brodogradnje I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18486
4 30 + 30
Tehnologija brodogradnje II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18566
7 60 + 30
Tehnologija I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15923
5 45 + 15
Tehnologija II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15934
5 45 + 15
Tehnologija III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18958
4 30 + 15
Tehnologija održavanja I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18843
4 30 + 30
Tehnologija održavanja II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18959
5 30 + 30
Temeljno mjeriteljstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Teorija elastičnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18491
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18491
4 30 + 15
Teorija elastičnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Teorija elastičnosti EM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18489
6 30 + 30
Teorija elastičnosti MR
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18490
4 30 + 15
Teorija i tehnika mjerenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18578
4 30 + 30
Teorija i tehnika mjerenja IM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 15951
5 30 + 30
Teorija konstruiranja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18699
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18699
4 30 + 30
Teorija konstruiranja - praktikum
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18698
3 0 + 45
Teorija mehanizama D
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18853
3 30 + 15
Teorija mehanizama I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18854
3 30 + 15
Teorija metalurških procesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Teorija ozubljenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Teorija plastičnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18545
4 30 + 15
Teorija plastičnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Teorija plastičnosti i viskoelastičnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18681
6 45 + 30
Teorija pomorstvenosti i upravljivosti pomorskih objekta
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 40 + 5
Teorija procesa oblikovanja deformiranjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Teorija turbostrojeva
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19423
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19423
5 45 + 0
Teorija vibracija D
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18832
5 30 + 30
Teorija vibracija IM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18539
5 30 + 30
Teorija vibracija Z
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18540
4 30 + 15
Teorija visokoelastičnosti
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Teorije konstruiranja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Terapijski medicinski uređaji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39892
6 30 + 30
Termodinamika I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15920
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15920
8 60 + 30
Termodinamika i struktura materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Termodinamika II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15935
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15935
5 45 + 30
Termodinamika smjesa
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18740
3 30 + 15
Termoekologija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19576
5 30 + 15
Termoenergetska postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18803
4 45 + 15
Termotehnički pokus
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18729
4 8 + 22
Termotehnika (KGH)
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18961
4 30 + 15
Tjelesna i zdrastvena kultura III
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
1 0 + 0
Tjelesna i zdrastvena kultura IV
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura IX
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 39878
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 39878
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 39878
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura V
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura VI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura VII
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura VIII
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura X
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
1 0 + 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
1 0 + 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
1 0 + 30
Toplinska i procesna mjerenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18804
5 30 + 30
Toplinska obrada
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18957
7 30 + 30
Toplinska obrada i inženjerstvo površina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Toplinska obrada i površinska zaštita
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18568
7 60 + 30
Toplinske operacije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18492
7 60 + 30
Toplinski aparati i oprema
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 0 + 20
Toplinski turbostrojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19418
6 45 + 30
Transportni procesi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18733
5 45 + 15
Transportni procesi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Transportni uređaji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 21694
5 45 + 30
Tranzijentne pojave u cjevovodu
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Tribologija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 20680
5 30 + 30
Tribologija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Tribologija i inženjerstvo površina
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18919
8 60 + 60
Umjetna inteligencija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18569
4 30 + 30
Umjetna inteligencija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 33976
4 30 + 15
Upravljanje brodograđevnim procesom
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Upravljanje i regulacija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15966
6 45 + 30
Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 84476
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 84476
4 30 + 15
Upravljanje konstrukcijskim uredom
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33810
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33810
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33795
4 30 + 15
Upravljanje kvalitetom
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 24428
5 30 + 30
Upravljanje kvalitetom M
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39918
8 45 + 30
Upravljanje kvalitetom RI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18571
7 45 + 30
Upravljanje podacima u procesu razvoja proizvoda - PLM
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Upravljanje proizvodnjom
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18915
4 30 + 15
Upravljanje proizvodnjom i projektima
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Upravljanje znanjem
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 93735
5 30 + 40
Upravljanje znanjem i promjenama
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34186
4 30 + 15
Upravljivost broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18734
3 30 + 0
Utjecaj mehaničkih vibracija na čovjeka
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18782
4 30 + 15
Utjecaji svojstava ugrađenih materijala na izgrađeni brod
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Uvod u čvrstoću konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18682
5 30 + 30
Uvod u optimiranje konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33802
4 30 + 30
Uvod u tehniku
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
2 30 + 0
Uvod u teoriju vibracija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18541
4 30 + 15
Uvod u termodinamiku
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15964
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15964
5 30 + 30
Uvod u vibracijsku dijagnostiku
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18542
4 30 + 15
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
Poslijediplomski(doktorski)
6 35 + 10
Vakuumska tehnika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18495
3 30 + 15
Vakuumska tehnika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18494
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18494
4 30 + 15
Vibracije broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18735
7 45 + 30
Vibracije sustava sa zračnostima
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Vibracije u pogonskom sustavu broda
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 25 + 20
Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18573
6 30 + 45
Viša toplinska mjerenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Višekriterijalno optimiranje i odlučivanje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32385
5 30 + 30
Višekriterijska optimizacija tankostjenih konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Visokoučinske obrade i napredni alatni strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Vizijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18575
4 30 + 15
Vizijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39995
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18575
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18574
4 30 + 15
Vizijski sustavi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 18574
4 30 + 15
Vizijski sustavi PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39947
7 30 + 30
Vjetar i konstrukcije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Vjetroturbine i postrojenja
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19419
3 30 + 15
Voda, gorivo i mazivo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19669
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 19669
6 45 + 30
Voda, gorivo i mazivo E
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19577
5 45 + 15
Vodik i gorivni članci
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18805
4 2 + 1
Volumetrički strojevi
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18497
6 60 + 15
Vođenje energetskih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18936
5 30 + 15
Vođenje tehničkih sustava
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18736
5 30 + 30
WEB programiranje
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18737
4 30 + 15
Zakonska regulativa u projektiranju
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39900
3 30 + 0
Zamor i lom konstrukcija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 45 + 0
Zaštita od korozije
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 15 + 30
Zaštita od vibracija i mjerenja vibracija
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18543
4 30 + 15
Zavarivanje i montaža
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18962
7 60 + 30
Zavarivanje i zaštita Izvođenje nije definirano 6 15 + 30
Zavarivanje PI
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18963
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18963
4 30 + 15
Zavarivanje u brodogradnji
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18576
4 30 + 15
Zavarljivost materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18964
5 30 + 30
Završni projekt preddiplomskog studija-BS
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18554
8 0 + 90
Željeznička vozila
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32313
7 45 + 30
Žičare
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33807
4 30 + 15
Znanost i inženjerstvo materijala
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 30 + 15
Znanost, tehnika, društvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39895
3 30 + 0
Znanost, tehnika, društvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18577
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18577
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18577
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18577
4 30 + 15
Znanstveno “Cloud ” računalstvo
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski)
6 20 + 25
Zrakoplovna grafika
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 19573
3 15 + 30


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940