Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Obavijesti dekanata
Vladimir Milić, dipl.ing.strojarstva, obrana doktorskog rada

Vladimir Milić, dipl.ing.strojarstva, branit će doktorski rad pod naslovom "Minimaks optimalno upravljanje nelinearnim dinamičkim sustavima"  05. svibnja 2015. godine u 15,00 sati u Vijećnici sjeverne zgrade Ivana Lučića 1/III kat.

  
Marko Švaco, mag.ing.mech., obrana doktorskog rada

Marko Švaco, mag.ing.mech, branit će doktorski rad pod naslovom " Planiranje robotskoga djelovanja zasnovano na tumačenju prostornih struktura" 30. travnja 2015. godine u 12,00 sati u Vijećnici sjeverne zgrade, Ivana Lučića 1/III kat. 

  
Matija Bušić, dipl.ing.strojarstva, obrana doktorskog rada

Matija Bušić, dipl.ing.strojarstva, branit će doktorski rad pod naslovom "Zavarivanje trenjem aluminijskih sendvič panela rotirajućim alatom"  28. travnja 2015. godine, u 14,00 sati u Vijećnici sjeverne zgrade, Ivana Lučića 1/III kat, 

  
Stjepan Flegarić, dipl.ing.strojarstva, nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto predavača

Stjepan Flegarić, dipl.ing.strojarstva, održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto predavača,  na temu  "Razvoj proizvoda u malim i srednjim tvrtkama", u srijedu 29. travnja 2015.godine, u 17,00 sati u CADLabu..

  
Dr.sc. Ana Pilipović, nastupno predavanje, u postupku izbora u zvanje docent

Dr.sc. Ana Pilipović, viša asistentica, znanstvena novakinja, održat će nastupno predavanje u postuku izbora za znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice, pod naslovom "Proizvodnja kompozitnih tvorevina postupkom ručnog laminiranja", 28. travnja 2015. godine u 9,15 sati u učionici S-06. 

  
Natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Hrvoje Požar"

Hrvatsko energetsko društvo Glavni odbor Zaklade "Hrvoje Požar", raspisalo je natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Hrvoje Požar" za 2015. godinu. Tekst natječaja nalazi se u privitku. Prijave se dostavljaju od 01. travnja do 30. travnja 2015. godine, tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Savska cesta 163., p.p. 141. Prijava mora sadržavati ime/naziv i adresu predloženika s brojem telefona. 

  
Pokretanje zaklade Fran Bošnjaković za potporu mladih znanstvenika

Upravu Fakulteta 5. ožujka  2015. posjetio je dr. sc. Branko Bošnjaković, sin pokojnog prof. dr. sc. Frana Bošnjakovića te prenio obavijest o pokretanju zaklade s imenom Frana Bošnjakovića za potporu mladih znanstvenika u okviru Sveučilišta.

  
Natječaj za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak.god.2014./2015.

Senat Sveučilišta u Zagrebu, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak.god. 2014./2015. Prijedlozi se mogu dostaviti Povjerenstvu za nagrade (putem Urudžbenog zapisnika) do 10. svibnja 2015. g., kako bi Fakultetsko vijeće moglo utvrditi prijedlog na sjednici 19. svibnja 2015. godine. Odluka Senata Sveučilišta o raspisivanju natječaja nalazi se u prilogu.  

  
Kalendar održavanja redovnih sjednica Fakultetskog vijeća za ak.god. 2014./2015.

Fakultetsko vijeće Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 11. redovnoj sjednici održanoj 23. rujna 2014. godine, na temelju prijedloga dekana, a u skladu s čl. 27. Statuta, donijelo je odluku kojom se prihvaća prijedlog kalendara održavanja redovnih sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015. Odluku i kalendar možete naći u privitku.

  
  
Odaberite broj poruka po stranici:  

 Arhiva vijestiNa Vrh Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940