Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 

   Vijesti - arhiva
Obrana završnih radova

U privitku se nalaze obavijesti o obrani završnih radova.

  
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.

Sveučilištu u Zagrebu je 2013. godine dodijeljen „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (255154-LA-1-
2014-1-HR-E4AKA-1-ECHE; HR ZAGREB01), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu. Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi s kojom Sveučilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum o razmjeni studenata za akademsku godinu 2014./15. Sve informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

  
Predaja završnih radova

Završen završni rad u 1. roku završnih ispita preddiplomskog studija ak. god. 2013./2014. predaje se u petak 28. veljače 2014. od 10 do 12 sati  u Referadu za završne i diplomske ispite. Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. Studenti strojarstva predaju DVA, a studenti brodogradnje i zrakoplovstva TRI spiralno uvezana primjerka rada. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.

  
Satnica - ljetni semestar ak.god. 2013./14. v2

Na adresi https://www.fsb.unizg.hr/?raspored možete pogledati satnicu za ljetni semestar akademske godine 2013./2014. koja će se primjenjivati od ponedjeljka 10. ožujka 2014. Satnica je podložna promjenama na tjednoj osnovi.

  
Natječaj za radno mjesto asistenta na projektu, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku.

Natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na IPA IIIC projektu , s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme dok projekt traje, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, objavljen je u Večernjem listu i N.N.  21. veljače 2014. godine, nalazi se u prilogu. Natječaj je otvoren 30 dana.

  
Natječaji za stipendije, bilateralna razmjena studenata: Tajvan

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za studentsku razmjenu u zimskom semestru ak. god. 2014./15:

  • 1  jednosemestralna stipendija za preddiplomske ili diplomske studije na partnerskom sveučilištu National Cheng Kung University (Tajvan). Rok za prijave: 7. ožujka 2014.
  • 1  jednosemestralna stipendija za preddiplomske ili diplomske studije na partnerskom sveučilištu National Sun Yat-sen University (Tajvan). Rok za prijave: 7. ožujka 2014. 

Informacije se mogu pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu

  
Obavijest o predmetu ''Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom''

U ljetnom semestru akad. god. 2013./2014. moguće je upisati sveučilišni izborni netehnički predmet ''Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom''. Dodatne informacije te uvjeti za upis nalaze u prilogu. Zainteresirani studenti trebaju se do 7. ožujka 2014. javiti voditeljici Studentske službe, gđi. Andreji Eškić.

  
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FSB-a i upisi u diplomske studije - aktualna tribina

U ponedjeljak, 3. ožujka 2014. godine s početkom u 12 sati u dvorani A Fakulteta strojarstva i brodogradnje održat će se aktualna tribina s temama „Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FSB-a" i "Upisi u diplomske studije“. Cilj tribine je upoznavanje studenata s pravilima studiranja i pomoć u izradi uspješne strategije studiranja te upisi u diplomske studije Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Nakon uvodnog izlaganja predviđena je mogućnost postavljanja pitanja o svim aktualnim temama vezanima uz Pravilnik o studiranju. Na pitanja će odgovarati Dekan, Prodekanica za nastavu i Voditeljica studentske službe.

  
Upisi studenata na diplomske studije

Svi studenti koji očekuju i planiraju izvršiti sve obveze preddiplomskog studija, uključujući i obranu završnog rada, te odmah provesti upis na diplomski studij, obvezno moraju izvršiti prijavu u periodu od 24. do zaključno, 28. veljače 2014. U protivnom, a sukladno tekstu objavljenog natječaja, upis neće biti moguće provesti. Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.

  
Tihomir OPETUK: Odgoda obrane konačne teme doktorskog rada

Obrana konačne teme doktorskog rada Tihomira Opetuka, mag. ing. strojarstva pod naslovom ''MODEL UVOĐENJA UPRAVLJANJA ZELENIM LANCIMA OPSKRBE'' zakazana za 21. veljače 2014. godine, otkazuje se zbog bolesti. Novi datum obrane bit će naknadno objavljen.

  
Predaja završnog rada - novi datum

Obavještavaju se studenti koji brane završni rad u ožujku, da je datum predaje rada pomaknut na 28. veljače 2014. obzirom da velika većina studenata polaže ispite u zadnjem tjednu ispitnih rokova.

  
Sveučilišna rasprava o strateškim dokumentima
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 8. sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine donio Odluku o pokretanju javne rasprave o sljedećim strateškim dokumentima:
  1.     Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu
  2.     Strategija prostornog i funkcionalnog razvoja Sveučilišta u Zagrebu 2013. - 2025.
  3.     Elaborat o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu
Pozivaju se svi članovi sveučilišne zajednice da se aktivno uključe u javnu raspravu svojim prijedlozima, komentarima, primjedbama ili sugestijama. Sveučilišna javna rasprava otvorena od 12. veljače do 18. travnja 2014. godine.
Sve navedene strategije, uključujući i one o kojima je sveučilišna javna rasprava otvorena temeljem odluke Senata od 21. siječnja 2014. godine (koja traje do 22. veljače 2014.), možete pronaći na:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/senat-pokrenuo-javnu-raspravu-o-pet-strateskih-dokumenata-sveucilista-u-zagrebu/
  
Petar PILJEK: Obrana preliminarne teme doktorskog rada

U utorak, 25. veljače 2014. u 12,00 sati, u Računalnoj učionici B2-209 sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana preliminarne teme doktorskog rada Petra Piljeka, mag. ing. strojarstva pod naslovom: ''MODEL PLITKOG GRAVURNOG KOVANJA TEMELJEN NA VELIČINI KRISTALNOG ZRNA''.  Mentor doktorskog rada  je dr. sc. Miljenko Math, red. prof.

  
Poziv na radionicu - Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju (tehničke i prirodne znanosti)

Ovo je prva od ukupno četiri radionice za istraživače o upravljanju intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju te transferu tehnologije i komercijalizaciji. Pravilno upravljanje intelektualnim vlasništvom u ranim fazama istraživanja i razvoja neophodno je kako za kasnije faze istraživanja, tako i za transfer tehnologije i komercijalizaciju nastalih rezultata. Ciljna skupina ovih radionica su prvenstveno stariji istraživači iz područja tehničkih i prirodnih znanosti, koji već imaju iskustva u vođenju projekata i upravljanju intelektualnim vlasništvom, kao i pravne službe fakulteta, koje su također uključene u pitanja intelektualnog vlasništva.

Program, prijavu i ostale detalje možete naći na sljedećem linku

Rok za prijavu je srijeda 17. veljače 2014.

  
Akademska nagrada AMAC-UK za 2014. godinu

AMAC-UK (Almae Matris Alumni Croaticae, United Kingdom Association of Alumni and Friends of Croatian Universities) raspisalo je natječaj za nagradu u vrijednosti od £1000 za projekte iz područja znanosti ili kulture, povezane sa znanstvenom ustanovom u Velikoj Britaniji. Prijaviti se mogu studenti svih sveučilista u Hrvatskoj na dodiplomskoj ili postdiplomskoj nastavi, te mlađi znanstvenici u Republici Hrvatskoj. Detaljne upute i prijavnica nalaze se u privitku. Prijave se primaju do 30. travnja 2014. godine. 

  
Izobrazba - Usavršavanje osoba koje obavljaju poslove zaštite metalnih konstrukcija od korozije premazima

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala organizira Izobrazbu za usavršavanje osoba koje obavljaju poslove zaštite metalnih konstrukcija od korozije premazima, koja će se održati od 25. do 28. veljače 2014. godine u Laboratoriju za zaštitu materijala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Izobrazba je namijenjena osobama koje obavljaju stručne poslove u području korozije i zaštite materijala premazima. Poziv za izobrazbu se nalazi u prilogu.

  
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013./2014.

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu je raspisao Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2013./2014. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su dužni do srijede, 30. travnja 2014. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika Povjerenstvu za nagrade Fakulteta. Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se u utorak, 17. lipnja 2014. Tekst natječaja i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade možete vidjeti u privitku.

  
Povezivanje sustava za e-učenje Merlin sa sustavom ISVU

U ponedjeljak 17. veljače 2014. u 16 sati u učionici E u Sveučilšnom računskom centru - Srcu održat će se predavanje "Povezivanje sustava Merlin sa sustavom ISVU na primjeru Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu". U listopadu 2013. godine Centar za e-učenje Srca započeo je projekt povezivanja sustava za e-učenje Merlin sa sustavom ISVU. Povezivanje sustava je omogućilo fakultetima (institucijskim administratorima) na sustavu za e-učenje Merlin da na jednostavan način otvore svoje kolegije iz sustava ISVU na sustavu Merlin te u njih upišu sve nastavnike i studente čime je značajno olakšano otvaranje e-kolegija na sustavu, te upis nastavnika i studenata na početku akademske godine ili u bilo kojem trenutku. U uvodnom predavanju predstavit će se projekt i mogućnosti koje donosi, a kolege s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta  opisati će svoja iskustva tijekom pilot projekta.

  
Sastanak potencijalnih prijavitelja na natječaj „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“

Pozivamo sve zainteresirane za prijavu projekta unutar natječaja „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ na sastanak u petak , 14. veljače 2014. u Maloj vijećnici s početkom u 10 sati. Predviđeno trajanje sastanka je 1,5 sat, a na sastanku će se prenijeti informacije s Info dana. Molimo vas da se prije sastanka informirate o natječaju na mrežnoj stranici Strukturnih i investicijskih fondova

  
Industrijski forum DESIGN 2014 - EU Innovation Horizon 2020 - POZIV

Industrijski forum DESIGN 2014 će se održati u hotelu Croatia u Cavtatu 19.05.2014. Tema Industrijskog  foruma DESIGN 2014 je  suradnja i umrežavanje gospodarstava i sveučilišta te mogućnosti prijave projekata i suradnja  tvrtki  i sveučilišta u EU programu OBZOR 2020. Forum  je namijenjen  tvrtkama i akademskim institucijama zainteresiranim za sudjelovanje u budućim projektima EU, profesionalcima koji sudjeluju u istraživanju i razvoju proizvoda, strategijama razvoja i planiranju razvoja te nacionalnim i regionalnim upravnim tijelima, agencijama i tvrtkama koje odlučuju o strategijama i smjernicama razvoja.
Registriranim učesnicima Forum će omogućiti prikaz njihovih znanstvenih potencijala pripremljenih projekata i potreba za suradnjom. Na taj će način voditelji projekata steći uvid u potencijale i potrebe bez posrednika.  Glavni događaj Industrijskog Foruma je okrugli stol  o suradnji gospodarstva i sveučilišta pri prijavi budućih projekata na kojem će sudjelovati i visoki predstavnik EK.
Ukoliko želite sudjelovati u radu Foruma molimo pošaljite priloženi obrazac s Vašim podacima na  email: if2014@fsb.hr
Dodatne informacije o prijavi za sudjelovanje na Industrijskom forumu i  znanstvenom programu, DESIGN 2014 konferencije dostupne su na www.designconference.org

  
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete na FSB

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u tijeku je unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete koju provodi Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, a u kojemu su zastupljeni svi dionici našega Fakulteta (studenti, nenastavno i nastavno osoblje). Povjerenstvo poziva sve dionike Fakulteta na sastanak s članovima Povjerenstva u utorak, 11. veljače 2014. u Velikoj vijećnici FSB, prema sljedećem rasporedu:
a)       studenti preddiplomskog i diplomskog studija u 12 sati,
b)       asistenti i viši asistenti te studenti poslijediplomskih studija u 13:30 sati,
c)       nastavnici u 14:30 sati,
d)       Uprava Fakulteta u 15:30 sati.
Pored osoba kojima su upućeni osobni pozivi temeljem funkcija u sustavu, Povjerenstvo očekuje odaziv većeg broja nastavnika i suradnika s istih zavoda i katedri, te posebice studenata.
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

  
Otvorena javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Budući da će kvalifikacije koje zadovolje kriterije za ulazak u Registar biti prepoznate kao kvalitetne i relevantne za društvo i tržište rada, molimo Vas da pogledate priloženi Nacrt Pravilnika, posebice nazive sektora, odabir članova i opis poslova sektorskih vijeća, unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete primjene HKO-a, podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva i postupke upisa u Registar. Prijedlozi i komentari mogu se dostaviti do 20. veljače 2014.

  
indeksPORTAL

Bok! Mi smo indeksPORTAL, tvoj novi servis na našem fakultetu. Obavijestit ćemo te e-mailom svaki put nakon što se tvoj indeks vrati u indeks portu s upisanom ocjenom ili potpisom. Želja nam je proširiti spektar sadržaja i kreirati nove usluge koje bi bile u složbi studenata i djelatnika fakulteta. Zato pozivamo kreativne pojedince da se pridruže indeksPORTAL timu i tako svojim idejama i vještinama pripomognu u stvaranju jos ugodnijeg iskustva studiranja sebi i svojim kolegama na našem fakultetu. Za više informacija i kontakt posjetite indeksPORTAL.
Osnivači: Tomislav Petrovčić i Alen Zubić

  
Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Kini i jugoistočnoj Aziji

Poslovno – inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO), kao glavni partner za transfer tehnologije, inovacije i istraživačko-razvojne projekte u Europskoj poduzetničkoj mreži (EEN), organizira radionicu Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Kini i jugoistočnoj Aziji  koja će se održati u četvrtak, 20. veljače 2014.godine u kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50) s početkom u 9 sati. 

Program radionice nalazi se ovdje, dok se prijaviti možete putem online prijavnice najkasnije do 19. veljače 2014.

  
Uspjeh Judo reprezentacije FSB-a

Na prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu, Judo reprezentacija FSB-a u konkurenciji 12 visokoškolskih ustanova osvojila je izvrsno drugo mjesto. Za ekipu FSB-a  nastupali su: Stipe Mustać (2. mjesto, -73kg), Matija Tomić (1. mjesto, -90kg), Ivan Čović (1. mjesto +100kg i apsolutna), Matija Radaković (7.mjesto, -81kg), Vladimir Macura (5. mjesto, -81kg) i Jurica Radaković (7. mjesto, -81kg). Čestitamo našim studentima judašima.

  
Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Odbor Gradske skupštine za javna priznanja, raspisao je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba. Prijedloge koji zadovoljavaju sve kriterije javnoga natječaja možete dostaviti do 13. veljače 2014. godine, Povjerenstvu za kadrove Fakulteta, putem Urudžbenog zapisnika. Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba nalazi se u prilogu.   

  
Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Odbor Gradske skupštine grada Zagreba za javna priznanja, raspisao je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrede Grada Zagreba. Prijedloge  za dodjelu Nagrade Grada Zagreba koji zadovoljavaju sve kriterije javnoga natječaja, možete dostaviti do 13. veljače 2014. godine Povjerenstvu za nagrade Fakulteta, preko Urudžbenog zapisnika. Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba nalazi se u prilogu. 

  
Stipendije za strane studente za studiranje na Veleučilištu za Informacijske znanosti i tehnologije ''Sv. Apostol Pavle'' u Ohridu

Vlada Republike Makedonije donijela je odluku za privlačenje stranih studenata za studij na engleskom jeziku na Veleučilištu za Informacijske znanosti i tehnologije ''Sv. Apostol Pavle'' u Ohridu. Stipendije se odnose na akademsku godinu 2014./2015. Za više informacija molimo Vas kontaktirajte Veleposlanstvo Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj.

  
HDM - Predavanje "Molecular dynamics investigations of the strengthening of Al-Cu alloys during thermal ageing"

Pozivamo Vas na predavanje "Molecular dynamics investigations of the strengthening of Al-Cu alloys during thermal ageing" koje će održati Dr. sc. Alen Prskalo Institute for Materials Testing, Materials Science and Strength of Materials at the University of Stuttgart u četvrtak 13. veljače 2014. u 14,00 sati, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona F. Više o predavanju može se naći na web stranici http://www.csm.hr.

  
Tamara Aleksandrov Fabijanić: Doktorski rad

Doktorski rad Tamare Aleksandrov Fabijanić pod naslovom "Razvoj referentnih pločica tvrdoće po Vickersu postupkom metalurgije praha" (mentor prof.dr.sc. Mladen Franz) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.

  
Prof dr. sc. Zdravko Terze, pridruženi urednik časopisa 'ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics'

Prof dr. sc. Zdravko Terze imenovan je pridruženim urednikom (Associate Editor) uglednog američkog znanstvenog časopisa ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. Čestitamo.

  
Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u zimskom semestru ak. god. 2014./2015.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaje za studentske razmjene u zimskom semestru akademske godine 2014./2015. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene. Informacije o natječajima, načinu prijave i uvjetima možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilšta u Zagrebu

  
Informativna radionica -NEWFELPRO

Novi međunarodni projekt stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače - NEWFELPRO je projekt stipendiranja Vlade Republike Hrvatske koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Projekt se financira u sklopu programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND.  Na radionici će biti predstavljena natječajna dokumentacija drugog natječaja, te česta pitanja i odgovori potencijalnih prijavitelja zainteresiranih za prijavu na drugi natječaj. Također, analizirat će se i upute za mrežni sustav prijave projekata kako bi se izbjegle sve potencijalne tehničke poteškoće u trenutku same prijave projektnog prijedloga. Ostatak radionice bit će isključivo posvećen pitanjima sudionika vezanima uz natječajnu dokumentaciju i postupak prijave. Dodatne informacije se mogu pronaći na ovom linku

  
Informativna radionica za poziv na dostavu prijedloga ''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije''

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održat će se 11. veljače 2014. godine u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Predviđeno trajanje sastanka je od 10:00 do 16:30 sati.  Informacije i prijavni obrazac mogu se pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  
Otvoren natječaj "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije"

"Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije" je otvoreni poziv za dostavu prijedloga organiziran u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama. U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima). Sve informacije o natječaju mogu se naći ovdje

  
Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić primljen u Europsku akademiju industrijskog menadžmenta

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić je 15.01.2014. godine izabran za punopravnog člana Europske akademije industrijskog menadžmenta (European Academy for Industrial Management) sa sjedištem u Nizozemskoj. Svečanost proglašenja održat će se 18.09.2014. u St. Peterburgu na godišnjoj skupštini Akademije. Akademija je organizacija čiji su članovi redoviti profesori u području industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sveučilišta europskih zemalja.

  
Obavijest o promociji

U petak, 7. veljače 2014. u 12,00 sati, održat će se u  dvorani 'A' Fakulteta strojarstva i brodogradnje promocija magistri inženjerki i magistara inženjera našeg Fakulteta. Pozivamo mentore magistri inženjerki i magistara inženjera, članove Povjerenstava za diplomske ispite kao i djelatnike i studente našeg Fakulteta da svojom nazočnošću uveličaju svečanost uručivanja diploma o završenom studiju.

  
Javni poziv za recenzente - procjena uvjeta za ostvarivanje prava na državnu potporu za projekte znanstvenih i razvojnih projekata

Pozivamo znanstvenike iz različitih znanstvenih područja i područja tehnologije da se prijave kao recenzenti za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja. Dodatne informacije o javnom pozivu, kao i obrazac za prijavu, dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12971&sec=2127). Rok za prijavu je 5. veljače 2014. god.

  
Uspjeh košarkaške reprezentacije FSB-a

Na prvenstvu zagrebačkog Sveučilišta košarkaška reprezentacija FSB-a je u turniru 3x3 osvojila izvrsnu srebrnu medalju u konkurenciji 12 fakultetskih ekipa (Medicinski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Farmacijsko - biotehnološki fakultet, ....). Za reprezentaciju FSB-a nastupili su: Luka Župan, Hrvoje Štrbac, Marin Mustać i Toni Barić. Voditelj ekipe Zvonimir Osičan. Čestitamo našim studentima.

  
Karlo Pirić, dipl.ing.brodogradnje, obrana doktorskog rada

Karlo Pirić, dipl.ing.brodogradnje, branit će doktorski rad pod naslovom "Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda" 05. veljače 2014. godine u 11,00 sati u Plavoj dvorani istočne zgrade, Ivana Lučića 5/I kat.

  
Plov za čisti Jadran 2014. - Poziv

U prilogu se nalazi poziv dvanaestog izdanja „Plova za čisti Jadran“ – 2014. koji će se održati na ruti ROGOZNICA – Ravni Žakan, Kornati – Zlarin, O. Zlarin – ROGOZNICA, u terminu od 11. do 13. travnja 2014. godine. Prijavu posade potrebno je poslati na e-mail: marino.grozdek@fsb.hr ili fax 01 6157 512. do petka, 21. ožujka 2014. popunjavanjem prijavnog obrasca (nalazi se u prilogu) te uplatom 50% ukupnog iznosa kotizacije. Detaljni program jedrenja bit će objavljen na http://www.fsb.unizg.hr/SNK_FSB/ do 31. ožujka 2014.
Predsjednik organizacijskog odbora: Tonko Ćurko

  
Termotehničari posjetili mesnu industriju Gavrilović

U sklopu Terenske nastave studenti IV. godine termotehničkog usmjerenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu kroz program kolegija Hlađenje i dizalice topline posjetili su termoenergetske i rashladne sustave mesne industrije Gavrilović u Petrinji. Stručna ekskurzija organizirana je u srijedu 22.01.2014. godine. Opširnije o stručnom posjetu sa slikama u prilogu.
Prof. dr. sc. Vladimir Soldo

  
Bilateralna razmjena studenata: Moskva i Singapur

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za studentske razmjene u akademskoj godini 2014./15.:

  • Natječaj za studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2014./15. na partnerskom sveučilištu Lomonosov Moscow State University (Ruska Federacija). Ponuđene su 2 jednosemestralne stipendije za preddiplomski ili diplomski studij. Rok za prijave: 11. veljače 2014.
  • Natječaj za studentsku razmjenu u zimskom semestru 2014./15. na partnerskom sveučilištu National University of Singapore (Singapur). Ponuđene su 2 jednosemestralne stipendije za preddiplomski studij. Rok za prijave: 18. veljače 2014.

Sve informacije se mogu naći u prilozima i na sljedećem linku.

  
DDServis traži voditelja servisa

DDServis d.o.o. je jedna od vodećih tvrtki za uvoz i distribuciju rezervnih dijelova i potrošnih materijala za teretna i radna vozila u RH. Među ostalim, ovlašteni je zastupnik svjetski renomiranih proizvođača Cummins, Fleetguard, Detroit Diesel, MTU. Radi prilagodbe povećanju obujma poslovanja i daljnje realizacije dugoročne poslovne strategije traže novog voditelja servisa. Više detalja o radnom mjestu može se naći u priloženoj datoteci.

  
Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču (Universität Wien) – dodjela 2 stipendije

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, http://www.univie.ac.at/) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču. Rok za slanje prijava je 28. veljače 2014. Natječaj je objavljen ovdje.

  
Poziv studentima - Međunarodni kongres studenata ERFUSS

Međunarodni kongres studenata ERFUSS organiziraju studenti i studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, a održat će se od 11.4.-13.4. u Zagrebu. Pozivaju se studenti FSB-a da sudjeluju na kongresu. Poziv i detalji se nalaze u privitku. 

  
Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u ak.god. 2013./2014.

Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u 2013./2014. akademskoj godini i  Natječaj  za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava biti će objavljeni i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr). Studenti su obvezni prijavu na natječaj (zajedno s traženim dokumentima) obaviti online. Aplikacija za online prijavu nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/stipendije/ , a biti će dostupna od 29. siječnja 2014. Dokumenti u privitku ...

  
Primjena Zakona o knjižnicama - odredbe o slanju obveznog primjerka Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Mole se djelatnici Fakulteta koji sudjeluju u organizaciji skupova gdje se u bilo kojem kontekstu kao organizator/suorganizator spominje Fakultet strojarstva i brodogradnje da postupe sukladno dopisu iz priloga odnosnu sukladno odredbama čl. 37. do čl. 44. Zakona o knjižnicama.

  
Radni sastanak s Rektorom Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, Aleksa Bjeliš, primio je predstavnike FSB Racing Team-a te je održan prvi radni sastanak u 2014. godini. Predstavništvo u sastavu Domagoj Bolfan i Marko Šoštar je, zajedno s mentorom projekta, doc. dr. sc. Darkom Kozarcem i dekanom Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Ivanom Juragom, rektoru izložilo postojeće stanje FSB Racing Team-a te plan i program sudjelovanja u Formuli Student. Kako bi se projekt podigao na željenu razinu Sveučilišta i približio se konačnom cilju Rektor je ponudio nekoliko rješenja te su pregovori u tijeku. Sastanku su prisustvovale i prorektorica za poslovanje, prof. dr. sc. Vesna Vašiček te prorektorica za studente i studije, prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Ohrabreni uspostavljanjem suradnje i dodatnom pomoći oko prikupljanja sredstava, FSB Racing Team započinje 2014. godinu još motiviraniji! 

  
Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda

Natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu granu opće strojarstvo(konstrukcije), u Zavodu za tehničku mehaniku, objavljen je u Večernjem listi i N.N. 24. siječnja 2014. godine. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu.  

  
Interni natječaj za radno mjesto stručnog referenta/pomoćnog knjižničara na FSB-u

Fakultet strojarstva i brodogradnje objavljuje interni natječaj za radno mjesto stručnog referenta/pomoćnog knjižničara za rad u Knjižnici Fakulteta.

Tekst natječaja nalazi se u prilogu. 

  
i-RESEV radionica o integraciji električnih vozila u energetske sustave

U petak, 24.01.2014. s početkom u 9 sati, u Plavoj dvorani istočne zgrade FSB-a, III kat, održati će se 2. radionica i-RESEV istraživačkog projekta podržanog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Radionica pod nazivom Prema integraciji električnih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije dati će pregled rezultata istraživanja na 2. godini projekta, te će uključiti Okrugli stol na temu elektromobilnosti, kojemu će prethoditi prezentacije partnera iz industrije. Sudjelovanje na radionici je besplatno uz prethodnu registraciju u vremenu između 8:30-9:00 sati.

  
Festival znanosti 2014.: Valovi

S ciljem popularizacije znanosti ove će se godine od 7. do 12. travnja 2014. održati 12. Festival znanosti. Naš fakultet ima priliku predstaviti se 11. travnja kroz interaktivne radionice, predavanja, film i prezentacije. Glavna tema su Valovi, ali i sve ostale atraktivne teme su dobrodošle. Festival znanosti tradicionalno posjećuju učenici osnovnih i srednjih škola, stoga bi program trebalo prilagoditi tim uzrastima. Glavnina aktivnosti se održava u Tehničkom muzeju, no moguće je aktivnosti organizirati i u svojim prostorima. Upute izlagačima su u prilogu. Svi koji na ovaj način žele promovirati svoj studij i FSB mogu se javiti koordinatorici za naš fakultet, doc.dr.sc. Tatjani Haramina.

  
Prijava završnih radova

Obavještavaju se studenti preddiplomskih studija koji planiraju braniti završni rad u ožujku da je zadnji dan prijave 24. siječnja 2014. Više u privitku.

  
Drugi poziv za dostavu radova za konferenciju ICIL 2014

Drugi poziv za dostavu radova za konferenciju International Conference on Industrial Logistics ICIL 2014 koja će se održati 11-13.lipnja 2014. u Bolu na Braču, u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb. Poziv se nalazi u privitku.

 

  
Obrana diplomskih radova

U privitku se nalaze obavijesti o obrani diplomskih radova.

  
Natječaj za studente Electrolux Design Lab 2014.

Electrolux Design Lab je natječaj za sve kreativne studente diljem svijeta i jedan od najpoznatijih globalnih natječaja u dizajnu. Ove godine natječaj ima naglasak na pitanjima zdravlja i održivosti, a pod temom “Stvaranje zdravih domova”. Electrolux Design Lab 2014. poziva hrvatske studente da prijave inovativne ideje o kućnim okruženjima budućnosti i tako se natječu za plaćenu 6-mjesečnu praksu i nagradu od 5000 eura. Predajte opis ideje, vizual ili nacrt koji ilustrira ideju i opis prednosti za potrošače. Natječaj je otvoren za prijave od 1. ožujka 2014., a zadnji rok za dostavu radova je 6. travnja 2014. Više o natječaju možete vidjeti u privitku.

  
Folklorni ansambl ''Ivan Goran Kovačić''

Folklorni ansambl ''Ivan Goran Kovačić'' iz Zagreba prima nove članove u Ansambl. Prijem novih članova održavat će se tijekom mjeseca siječnja ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u 19 i 30 sati i srijedom u 20 sati, u Mjesnoj zajednici Horvati-Srednjaci na adresi Horvaćanska 54. Predznanje nije bitno. Dodatne informacije možete dobiti na adresi Opatovina 11, Zagreb, gdje se nalazi sjedište ansambla, na broju tel. 4813 321 i na stranici www.igk.hr . U privitku možete vidjeti više o povijesti i radu ansambla.

  
Javna rasprava o nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na FSB-u
Otvara se javna rasprava o nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Javna rasprava je otvorena do 20. siječnja 2014. godine do 12,00 sati. Detaljnije u privitku ...
  
EBEC Zagreb - Dani inženjera

U organizaciji studentske udruge BEST Zagreb i ove se godine organizira natjecanje mladih inženjera. U sklopu projekta EBEC Zagreb – Dani inženjera na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, od 22. do 25. ožujka održat će se četiri dana prepuna događanja. Prijave će se odvijati elektroničkim putem, a bit će otvorene 10. veljače. Pobjednički timovi inženjerskih natjecanja imat će priliku otputovati u Rigu na završnu razinu natjecanja.

  
Zvonimir TOMIČEVIĆ: Obrana preliminarne teme doktorskog rada

U srijedu, 22. siječnja 2014. u 10,00 sati, u Maloj vijećnici, I. kat južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana preliminarne teme doktorskog rada Zvonimira Tomičevića, mag. ing. strojarstva pod naslovom: ''MODELIRANJE NELINEARNOG PONAŠANJA NODULARNOG LIJEVA''.  Mentor doktorskog rada  je dr. sc. Janoš Kodvanj, izv. prof.

  
37. Međunarodni skup MIPRO 2014 - produženje roka za prijavu radova

Rok za prijavu naslova i sažetka rada za 37. Međunarodni skup MIPRO 2014, koji se održava od 26. do 30. svibnja 2014. u Opatiji, pomaknut je do petka 24. siječnja. Za sve dodatne informacije posjetite http://www.mipro.hr/MIPRO2014.SP/ELink.aspx, gdje možete pronaći obrasce za prijavu i detaljnije upute. Za sve dodatne informacije o sudjelovanju i/ili kotizaciji, pitanja možete uputiti na email adresu goran.cetusic@gmail.com

  
Natječaj za upis izbornog kolegija European Global Product Realization – EGPR

Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda poziva zainteresirane studente na upis međunarodnog EGPR kolegija. EGPR telekonferencijska nastava izvodi se na engleskom jeziku u suradnji sa sveučilištima u Ljubljani, Londonu i  Budimpešti i tvrtkom Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH .
Zainteresirani studenti mogu se prijaviti emailom do 31.01.2014 prema uputama u prilogu. Opis kolegija u priloženim prospektima kolegija  te  na http://www.cadlab.fsb.hr  i na http://www.city.ac.uk/egpr

  
Studentska tribina

U ponedjeljak, 20. siječnja 2014. godine s početkom u 15 sati u dvorani A Fakulteta strojarstva i brodogradnje održat će se aktualna tribina s temom Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FSB-a. Cilj tribine je upoznavanje studenata s pravilima studiranja i pomoć u izradi uspješne strategije studiranja. Nakon uvodnog izlaganja predviđena je mogućnost postavljanja pitanja o svim aktualnim temama vezanima uz primjenu Pravilnka.

  
Tematski Informativni dan za program Obzor 2020 - Transport

Informativni dan (Transport) održat će se 17. siječnja 2014. godine u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje (Ivana Lučića 5, Zagreb) s početkom u 9:30 sati. Program Informativnog dana nalazi se ovdje a možete se prijaviti putem sljedeće poveznice najkasnije do 16. siječnja.

Informativni dan će obuhvatiti prezentacije predstavnika Europske komisije koji će predstaviti radne programe i natječaje za 2014-2015. godinu za navedena područja/društvene izazove, program Obzor 2020, nova financijska i pravna pitanja programa,  sudjelovanje Hrvatske u FP7 programu te primjere uspješnih projekata u kojima su sudjelovali hrvatski partneri. Dio Informativnog dana održati na engleskom jeziku, bez prijevoda.

  
Posljednji poziv za prijavu za stipendije na međunarodnom sveučilištu u Budimpešti

Central European University (CEU) je sveučilište za diplomsko (Master) i poslijediplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih znanosti te zaštite okoliša i matematike. Natječaj za upis i stipendije na CEU je objavljen na internetskom portalu www.stipendije.info, a završni rok za prijavu je 23. siječnja 2014.
Izravna poveznica za natječaj: http://www.stipendije.info/hr/natjecaji/central_european_university,_budimpesta_-_stipendije_za_diplomske_programe_i_doktorate_za_ak_god_2014-15

  
Predaja diplomskih radova

Završen DIPLOMSKI RAD u 2. roku diplomskih ispita diplomskog studija ak. god. 2013./2014. predaje se u četvrtak 16. siječnja 2014. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. 
Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 
Studenti strojarstva predaju DVA tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti zrakoplovstva DVA tvrdo i JEDAN spiralno uvezan primjerak rada. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.

  
Podjela diplomskih zadataka

U privitku se nalaze obavijesti o podjeli diplomskih zadataka.

  
Podjela diplomskih zadataka

U privitku se nalaze obavijesti o podjeli diplomskih zadataka.

  
Podjela diplomskih zadataka

U privitku se nalaze obavijesti o podjeli diplomskih zadataka.

  
Prezentacija Zagrebačke škole ekonomije i managementa

Dragi studenti, pozivamo Vas na prezentaciju diplomskog MBA studija Zagrebačke škole ekonomije i managementa, koja će se održati 16.01.2014. u 10:15h u dvorani F. Naš MBA će Vam pružiti dodatne kompetencije koje će Vam pomoći da stručna znanja koja ste stekli na Vašem studiju što bolje iskoristite na tržištu. Pridružite nam se i saznajte više o našim specijalizacijama te brojnim pogodnostima koje se nude MBA studentima. Za više informacija o MBA programu, posjetite našu web stranicu mba.zsem.hr

  
Tvrtka Plattner traži strojara

Tvrtka Plattner d.o.o., kao ovlašteni uvoznik i distributer Mobil ulja i maziva u Hrvatskoj svjetski renomirane kompanije ExxonMobil, traži PRODAJNOG PREDSTAVNIKA za Mobil automotiv program sa sjedištem u Zagrebu. Kandidati bi trebali biti apsolventi FSB-a pred diplomskim ispitom ili diplomirani studenti FSB-a. Zainteresirani mogu poslati motivacijsko pismo i CV sa slikom do 31.01.2014. na e-mail human.resource@plattner.hr

  
Centar za e-učenje, SRCE: radionice na temu e-učenja u siječnju 2014.

Centar za e-učenje Srca u siječnju 2014. organizira još jedan ciklus radionica o e-učenju kako bi se nastavnicima omogućilo stjecanje novih znanja u primjeni tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. U okviru ciklusa, uz radionice, održat će se i predavanje. Više informacija na linku.

  
Poziv na Informativni dan za područja Energije i EURATOM - Obzor 2020.

Informativni dan će se održati 15. siječnja 2014. godine, u dvorani D Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb  s početkom u 9:30 sati. Obuhvatit će prezentacije predstavnika Europske komisije koji će predstaviti radne programe i natječaje za 2014-2015. godinu za navedena područja,  program Obzor 2020. općenito, te nova financijska i pravna pitanja programa. Osvrnut ćemo se i na hrvatsko sudjelovanje u FP7 programu, te predstaviti primjere uspješnih projekata u kojima su sudjelovali hrvatski partneri. Dio Informativnog dana održati će se na engleskom jeziku, bez prijevoda. U prilogu dostavljamo preliminarni program Informativnog dana, a svoje sudjelovanje možete prijaviti putem sljedeće poveznice  najkasnije do 14. siječnja

  
Momir SJERIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada

U srijedu, 15. siječnja 2014. u 9,30 sati, u sobi 918, IX. kat, južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Momira Sjerića, mag. ing. strojarstva pod naslovom: ''NOVI FIZIKALNI POD-MODELI SIMULACIJE RADNOG CIKLUSA OTTOVOG MOTORA''.  Mentor doktorskog rada  je dr. sc.  Darko Kozarac, docent.

  
Karlo Pirić: Doktorski rad

Doktorski rad Karla Pirića pod naslovom "Pouzdanost u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda" (mentor prof.dr.sc. Vedran Žanić) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta.

  
Sveučilišna studentska anketa o kvaliteti nastave

U iduća tri tjedna, tijekom redovne nastave, na pojedinim predmetima će se provoditi Sveučilišna studentska anketa o kvaliteti nastave u zimskome semestru. Anketa se provodi metodom papir-olovka, a anketu provode anketari koji nisu sudjelovali u nastavi na predmetu za koji se provodi anketa. Prilikom provedbe postupka anketiranja zajamčena je potpuna anonimnost.
Detaljnije informacije o Anketi, kao i o postupanju s rezultatima, možete naći ovdje.
Pozivamo sve studente da sudjeluju u Anketi i time u poboljšanju kvalitete nastave na našem Fakultetu!
Dekan: Prof.dr.sc. Ivan Juraga 

  
TIMES case study natjecanje

ESTIEM LG ZAGREB poziva studente FSB-a da sudjeluju na prestižnom, europskom case study natjecanju koje će se odvijati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 11.01.2014. u 10 sati. Natjecatelji se mogu prijaviti u timu koji se može sastojati od 3 ili 4 natjecatelja (studenata bilo kojeg fakulteta) ili ukoliko nemaju svoj tim mogu se prijaviti samostalno te će im biti dodijeljen tim. Pobjednici lokalne razine natjecanja bit će nagrađeni putom na polufinale u Ankaru(Turska).
Prijava za natjecanje traje do 09.01.2014., a možete ju izvršiti popunjavanjem obrasca na sljedećem linku. Facebook stranica događaja.

  
Udruga SIIM u posjeti poduzeću KONČAR - Energetski transformatori

Udruga studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta organizira posjet poduzeću KONČAR - Energetski transformatori u petak, 10.01.2014., u 15:00 sati. Svi zainteresirani za posjet jednom od najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj, kao i za sam rad Udruge, mogu se prijaviti na mail ivan.bister@hotmail.com do četvrtka, 09.01.2014., do 12:00 sati. Detalji preko mail-a. Vidimo se!

  
Dr.sc. Ivan Ćatipović, viši asistent, nastupno predavanje

Dr.sc. Ivan Ćatipović, viši asistent, u postupku izbora za znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, održat će nastupno predavanje na temu "Upravljivost trgovačkih brodova" dana 10. siječnja 2014. godine u 11,00 sati , u učionici BO1 (južna zgrada). 

  
Natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta u Zavodu za konstriranje

Natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu granu opće strojarstvo (konstrukcije) u Zavodu za konstriranje, objavljen je u Večernjem listi i Narodnim novinama 23. prosinca 2013. godine. Natječaj je otvoren do 24. siječnja 2014. godine i nalazi se u prilogu.  

  
Tvrtka H2 Motiv traži magistra inženjera strojarstva usmjerenja Konstruiranje i razvoj proizvoda

Tvrtka H2 Motiv d.o.o., Nova cesta 186, Zagreb, s ciljem plasiranja inovativnih konstrukcija traži magistra inženjera strojarstva usmjerenja Konstruiranje i razvoj proizvoda ili studenta pred završetkom tog usmjerenja. Svi zainteresirani za područje razvoja novog proizvoda trebaju se javiti na e-mail (hrvoje.petrovic@h2-motiv.hr) ili telefon (T: +385 1 383 8899, M: +385 91 23 77 77 0) do 15.02.2014.
Nadamo se suradnji s ambicioznim kandidatima.

  
Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade "STIPO LOZIĆ-BAŠKARAD"

Zaklada "STIPO LOZIĆ-BAŠKARAD" raspisala je natječaj za dodjelu četiri stipendije kao potpora naprednim studentima diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija strojarskog smjera - konstrukcijski smjer. Prijave za natječaj podnose se do zaključno 17.01.2014. godine. Tekst natječaja je u privitku.

  
HRZZ projekt 'GENUM-SIM', izvođen na FSB-u, ocijenjen s izvrsnim ocjenama

Hrvatska zaklada za znanost prihvatila je završno izvješće projekta 'Geometrijski numerički integratori na mnogostrukostima za dinamičku analizu i simulaciju konstrukcijskih sustava', koji se izvodio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u okviru programa 'Partnerstvo u temeljnim istraživanjima', a glavni istraživač je prof. dr. sc. Zdravko Terze. Na temelju izvještaja triju međunarodnih recenzenata, projekt je ocijenjen s ukupnom prosječnom ocjenom 74.08 bodova od ukupnih mogućih 80 bodova, čime je vođenje projekta ocijenjeno kao izrazito uspješno. Čestitamo!

Dodatne informacije o završenom projektu mogu se naći na http://www.fsb.unizg.hr/aero/sazetak_geom_num_int.htm

  
Skup dobrodošlice za studente prve godine studija brodogradnje

Pozivaju se studenti prve godine studija brodogradnje na druženje s nastavnicima studija brodogradnje - Skup dobrodošlice - koji će se održati u četvrtak 19.12.2013. godine u 14.15. sati u učionici B5 koja se nalazi na polukatu iznad studentske fotokopirnice.
Doc. dr. sc. Vedran Slapničar 

  
Uručena nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu

U okviru 5. sveučilišnog Dana e-učenja prof. dr. sc. Mariju Štorgi i Stanku Škecu, mag. ing. stroj. uručena je nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu u ak. godini 2012./2013. za e-kolegij Teorija konstruiranja sa Studija strojarstva FSB-a. Čestitke autorima!

  
Maro Ćorak, dipl.ing.brodogradnje, obrana doktorskog rada

Maro Ćorak, dipl.ing.brodogradnje, branit će doktorski rad pod naslovom "Vjerojatnosna kombinacija valnih opterećenja i podrhtavanja  brodskog trupa" (Probabilistic combination of wave and whipping bending moments on ship structure), dana 20. prosinca 2013. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici južne zgrade Fakulteta, Ivana Lučića 5/I.

  
Info dan za Marie Sklodowska-Curie Akcije

Kroz Marie Sklodowska-Curie Akcije se stipendira mobilnost izvrsnih istraživača unutar novog europskog okvirnog programa istraživanja i inovacija za razdoblje od 2014. do 2020. godine – Obzor 2020. Info dan će se održati u utorak 17.12. u velikoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu u Zvonimirovoj 8 s početkom u 9:30 sati. Na Info danu će biti predstavljen radni program 2014-2015 za Marie Sklodowska-Curie Akcije s pregledom otvorenih natječaja, novosti u financijskim i pravnim pitanjima u programu Obzor 2020. Prijaviti se možete na e-mail adresu: ana.grdovic@mobilnost.hr

  
Obzor 2020. (HORIZON 2020) – Objavljeni prvi natječaji

Obzor 2020. (Horizon 2020) financijski je instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program Europske unije za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Provodit će se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za njegovu će provedbu biti osiguran proračun od 80 milijardi eura. Na mrežnim stranicama Europske komisije objavljeni su prvi natječaji programa Obzor 2020 (Horizon 2020). 

  
Informativni dan za program Obzor 2020

Informativni dan će obuhvatiti prezentacije predstavnika Europske komisije, koji će predstaviti radne programe i natječaje za 2014.-2015. godinu sa naglaskom na područja "Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanja mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija" te  "Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine". Osim toga bit će dan  uvod u program Obzor 2020. te pregled financijskih i pravnih pitanja programa.  Info dan će se  održati na engleskom jeziku, bez prijevoda. Rok za prijavu je 16. prosinca, a prijave treba poslati na e-mail adresu: Lana.Zutelija@mobilnost.hr 

U prilogu se nalazi prijavnica i raspored rada.

  
Mipro Junior- Poziv za predaju sažetaka radova

Studentski ogranak udruge MIPRO, posvećene informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, elektronici i mikroelektronici poziva sve studente preddiplomskih i diplomskih studija na predaju sažetaka svojih stručnih ili znanstvenih radova za međunarodnu konferenciju MIPRO 2014. Informacije o prijavi i rokovima mogu se pronaći na mrežnim stranicama udruge MIPRO.

  
Radionica: Ishodi učenja - kako aktivno planirati i unaprijediti stvarne komeptencije studenata

Cilj radionice je pomoći nastavnicima u planiranju stvarnih kompetencija studenata, njihovom definiranju/zapisivanju kao ishoda učenja orijentiranih prema studentu, definiranju odnosa između stručnih i generičkih ishoda, praćenju i ocjenjivanju postignutih ishoda te njihovom unaprjeđivanju. Radionica je namijenjena nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu. Više o radionici, načinu prijave i rasporedu rada možete pronaći ovdje.

  
Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2013.godinu

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, raspisalo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2013. godinu. Poticaj se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prijedlozima koje treba dostaviti uz poticaj. Obrasci se mogu preuzeti na internetskoj adresi: http://www.mzos.hr. Rok za podnošenje poticaja je 12. prosinca 2013. godine preko Urudžbenog zapisnika, Povjerenstvu za nagrade Fakulteta. 

  
Zasladi dan i daruj nekom božićni san

Dana 17. i 18.12. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (u prostoru KSET-a) održat će se humanitarna božićna akcija “Zasladi dan i daruj nekom božićni san”. Akcija će se provesti u organizaciji studentskih udruga EESTEC LC Zagreb, BEST Zagreb i IAESTE LO Zagreb uz potporu Kluba studenata elektrotehnike (KSET). Članovi udruga će tijekom dva dana trajanja akcije od 9 do 16 sati dijeliti palačinke, kolače i ostale slastice, te prigodne predmete koje su pripremili sponzori. Sav prihod prikupljen na ovogodišnjoj humanitarnoj akciji bit će iskorišten za pomoć samohranoj majci koja živi s dva sina od 1600 kn mjesečno u kotlovnici i kuhinji bivšeg restorana. S obzirom na to da ova obitelj nema osnovne uvjete za život, poželjeli smo im barem malo uljepšati božićno raspoloženje. Više informacija u privitku.

  
Natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara na FSB-u

Fakultet strojarstva i brodogradnje objavljuje natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara u Narodnim novinama dana 11.12.2013. i Biltenu HZZ dana 10.12.2013. Tekst natječaja nalazi se u prilogu.  

  
Natječaj za radno mjesto višeg laboranta na FSB-u

Fakultet strojarstva i brodogradnje objavljuje natječaj za radno mjesto višeg laboranta u Narodnim novinama dana 11.12.2013. i Biltenu HZZ dana 10.12.2013. Tekst natječaja nalazi se u prilogu.  

  
Rad Fakulteta za vrijeme blagdana

Obavještavaju se studenti i zaposlenici Fakulteta strojarstva i brodogradnje da Fakultet ne radi od 23. prosinca 2013. do 01. siječnja 2014. zaključnoStudenti mogu uz pismenu dozvolu Dekana raditi na Fakultetu završne odnosno diplomske radove. Zimski ispitni rok počinje 27. siječnja 2014.

 
  
Okrugli stol: Podrijetlo električne energije

Okrugli stol pod naslovom Podrijetlo električne energije održat će se u utorak, 17. prosinca 2013. godine s početkom u 10.00 sati u dvorani Hrvatske elektroprivrede, 7. kat, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb. Više informacija možete naći u privitku.

  
Obavijest o promociji

U petak, 13. prosinca 2013. u 12,00 sati, održat će se u dvorani 'A' Fakulteta strojarstva i brodogradnje promocija magistri inženjerki i magistara inženjera našeg Fakulteta. Pozivamo mentore magistri inženjerki i magistara inženjera, članove Povjerenstava za diplomske ispite kao i djelatnike i studente našeg Fakulteta da svojom nazočnošću uveličaju svečanost uručivanja diploma o završenom studiju.

  
Stvaranje vrijednosti iz znanja - uvod u upravljanje inovacijama za istraživače

Sveučilište u Zagrebu u sklopu europskog projekta „BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network“ poziva na radionicu „Stvaranje vrijednosti iz znanja - uvod u upravljanje inovacijama za istraživače“ koja će se održati u petak 13. prosinca 2013. s početkom u 9 sati na Sveučilištu u Zagrebu, Zvonimirova 8, 1. kat, soba 107.  To je prva u seriji od ukupno četiri radionice početne razine za istraživače o osnovama intelektualnog vlasništva, upravljanju inovacijama u istraživačkim projektima, transferu tehnologije i uspješnoj suradnji s industrijom. Ciljna skupina ovih radionica su prvenstveno mladi istraživači koji nemaju znanja i iskustva u navedenim aktivnostima, ali i svi ostali koji žele obnoviti ili proširiti svoje znanje. Sve informacije o radionici, prijavi i predavačima mogu se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta.

  
 <<  <  1 2 3 4 5 6 8 9 10   >  >> 
Odaberite broj poruka po stranici:  

 Izlaz iz arhiveNa Vrh Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940