FSB - Fakultet strojarstva i brodogradnje http://www.fsb.hr/ FSB Newsboard RSS hr Natječaj za izradu promotivnih materijala Ankete za procjenu nastavnika http://www.fsb.hr/?poruka&id=21304Andreja EškićMon, 21 Jul 2014 11:29:56 +0200 <p>Sveučili&scaron;te u Zagrebu raspisalo je Natječaj za izradu promotivnih materijala Ankete za procjenu nastavnika za trogodi&scaron;nji ciklus anketiranja 2014./2015. - 2015./2016. Natječaj je namijenjen svim studentima Sveučili&scaron;ta u Zagrebu. Ponuđena rje&scaron;enja autori/ce trebaju poslati na e-mail adresu kbobic@unizg.hr zaključno s 1. rujna 2014. Tekst natječaja, tri varijante logotipa Sveučili&scaron;ta u Zagrebu za kori&scaron;tenje u materijalima te Knjigu grafičkih standarda za smjernice u radu možete vidjeti u privitku.</p> Natječaj za najbolji e-kolegij FSB-a u ak. godini 2013./2014. http://www.fsb.hr/?poruka&id=20952Milan VrdoljakFri, 01 Aug 2014 13:07:48 +0200 <p>Objavljen je Natječaj za dodjelu nagrade najbolji e-kolegij FSB-a za akademsku godinu 2013./2014. Prijave se zaprimaju e-mailom <strong>do 5. rujna 2014.</strong> godine. U privitku je tekst natječaja i obrazac za prijavu e-kolegija na natječaj. Vi&scaron;e informacija potražite na <a href="http://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=8&amp;action=view&amp;id=1858">portalu Povjerenstva za e-učenje</a>.</p> AWESOMENESS of PM” - Radionica o projektnom menadžmentu http://www.fsb.hr/?poruka&id=21189Ivo DžijanMon, 07 Jul 2014 11:47:18 +0200 <p>Zanima te kako uspje&scaron;no upravljati projektima? Student si, mladi projektni menadžer, ili samo osoba koju zanima vođenje projekata? Onda je radionica koju organizira Young Crew Croatia <strong>u Zadru od 5. do 7. rujna 2014.</strong> godine upravo za tebe. Saznaj kako može&scaron; učiti o projektnom menadžmentu kroz simulaciju i kroz predavanje jednog od vodećih stručnjaka u ovom područuju, <strong>Igora Osipova</strong>. Vi&scaron;e informacija pronađi na <a href="http://bit.ly/1lq1bon">ovom linku</a>&nbsp;ili u dokumentima u prilogu.</p> Faktori odjeka za 2013. godinu http://www.fsb.hr/?poruka&id=21313Tamara KrajnaTue, 05 Aug 2014 19:47:18 +0200 <p>Thomson Reuters je u svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka (IF) za 2013. godinu. <br />Časopisu Brodogradnja IF porastao sa o,133 (2012. god.) na 0.300 (2013.) a časopisu Transactions of FAMENA sa 0,232 (2012. god.) na 0,233 (2013. god.).<br />Pristup bazi moguć s računala u IP domeni Fakulteta. <br />&nbsp;</p> Natječaj za radna mjesta temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2014. http://www.fsb.hr/?poruka&id=21312Jagoda OklopčićFri, 25 Jul 2014 10:26:08 +0200 <p>Natječaj za radno mjesto vi&scaron;eg predavača, (reizbor), stručnog suradnika, asistenta i posjlijedoktoranda na projektu, objavljen je u Večernjem listu, Narodnim novinama i na web stranici Fakulteta 25. srpnja 2014. godine. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu. &nbsp; &nbsp;</p> 3. broj biltena IPA projekta ME4CataLOgue http://www.fsb.hr/?poruka&id=21308Irena SlunjskiTue, 22 Jul 2014 14:00:06 +0200 <p>Iza&scaron;ao je 3. broj biltena IPA projekta <strong><i>ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for Catalogue) - Hrvatski katalog znanja, vje&scaron;tina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja</i></strong>.&nbsp;Putem biltena kontinuirano se izvje&scaron;tava javnost i dionike o projektnim aktivnostima i postignutim rezultatima, a u ovome broju ukratko je predstavljen na&scaron; Fakultet u svojstvu partnera projekta.&nbsp;<br /> Bilten je namijenjen studentima, nastavnom i administrativnom osoblju na visokim učili&scaron;tima u području strojarstva, ali i svih drugih obrazovnih područja u kojima je već započeo ili će tek započeti rad na provedbi i daljnjem razvoju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. <br /> <br /> Nadamo se da aktivnosti i rezultati ME4CataLOgue projekta mogu biti od &scaron;ireg interesa i koristi u radu u primjeni Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.&nbsp;</p> Lidija Ćurković, dobitnica Državne nagrade za znanost za 2013. godinu http://www.fsb.hr/?poruka&id=21298Ivo DžijanSat, 19 Jul 2014 13:54:43 +0200 <p>Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost dodijelio je 30 Državnih nagrada za znanost za 2013. godinu. Godi&scaron;nju nagradu za znanost u području tehničkih znanosti dobila je<strong> prof. dr. sc. Lidija Ćurković</strong>, redovita profesorica Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučili&scaron;ta u Zagrebu.<br /><strong><em>Čestitamo!</em></strong></p> Radovi bušenja u sklopu IPA projekta GeothermalMapping na FSB http://www.fsb.hr/?poruka&id=21296Ivo DžijanFri, 18 Jul 2014 17:30:25 +0200 <p>U sklopu provedbe IPA projekta <a href="http://geothermalmapping.fsb.hr/">Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala u RH</a><i>&nbsp;</i>dana 18.07.2014. godine su na FSB-u počeli radovi bu&scaron;enja i uzimanja jezgre na istražnoj bu&scaron;otini dubine 150 m. Bu&scaron;otina promjera 152 mm izvodi se na zelenoj povr&scaron;ini južno od učionice S8 južne zgrade fakulteta. Zajedno s bu&scaron;otinskim izmjenjivačem topline u bu&scaron;otinu će se položiti optička vlakna za mjerenje temperature duž bu&scaron;otine. Bu&scaron;otinski izmjenjivač topline spaja se na propansku dizalicu topline koja će se koristiti za cjelogodi&scaron;nje grijanje i hlađenje&nbsp;dvije učionice.&nbsp;Determinaciju tla i analizu jezgre provodi Partner na projektu Hrvatski geolo&scaron;ki institut.&nbsp;Vi&scaron;e u prilogu sa fotografijama.</p> Raspis internog natječaja za studente I. godine studija strojarstva za upis u smjerove http://www.fsb.hr/?poruka&id=21100Andrija LevanićMon, 30 Jun 2014 15:20:56 +0200 <p>Fakultetsko vijeće Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučili&scaron;ta u Zagrebu na 8. redovnoj sjednici od 20. svibnja&nbsp;2014. godine donijelo je odluku da se raspi&scaron;e interni natječaj za studente I. godine studija strojarstva za upis u smjerove. Prijave se provode putem web sučelja na <a href="http://www.fsb.unizg.hr/fsbupisi">www.fsb.unizg.hr/fsbupisi</a>&nbsp;i <strong>traju od 30. lipnja do 19. rujna&nbsp;2014. godine</strong>.</p> BAYHOST stipendije za poslijediplomski studij na bavarskim sveučilištima http://www.fsb.hr/?poruka&id=21263Irena SlunjskiTue, 15 Jul 2014 11:47:08 +0200 <p>Njemačka savezna država Bavarska raspisala je natječaj za jednogodi&scaron;nje stipendije tijekom akademske godine 2015./2016. Stipendije osigurava Bavarski akademski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Europu (BAYHOST). Između ostalih, prijaviti se mogu i studenti iz Hrvatske. Stipendija je namijenjena za financiranje poslijediplomskih studija na bavarskim sveučili&scaron;tima. Jednom dobivena stipendija može se produžiti maksimalno dva puta, tj. do ukupno tri godine. Za sve ostale informacije pogledajte letak u prilogu ili na mrežnim stranicama <a href="http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html">BAYHOSTA</a>&nbsp;&nbsp;</p> Izvrstan nastup FSB Racing Team-a http://www.fsb.hr/?poruka&id=21261Ivo DžijanTue, 15 Jul 2014 09:29:54 +0200 <p>Nakon četiri dana natjecanja održanog od 9. do 13. srpnja 2014. na stazi Silverston u Velikoj Britaniji, a koje se sastoji od ocjenjivanja konstrukcijskih rje&scaron;enja bolida, obrazlaganja tro&scaron;kova, izrade poslovnog plana i tehničkog pregleda te dinamičkih testova kao &scaron;to su ubrzanje, bočno ubrzanje, najbrži krug i utrka izdržljivosti, FSB Racing Team, momčad Sveučili&scaron;ta u Zagrebu koju najvećim dijelom čine studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje, osvojila je u konkurenciji 97 sveučili&scaron;nih momčadi iz cijelog svijeta izvrsno 10. mjesto. <br /> Kompletni rezultati natjecanja mogu se pogledati na <a href="http://events.imeche.org/formula-student/formula-student-2014/2014results">ovdje</a>.&nbsp;Vi&scaron;e informacija o nastupu može se pronaći i na facebook stranici <a href="https://hr-hr.facebook.com/FSBRacing">FSB Racing Team-a</a>.<br /><strong><em>Čestitamo.</em></strong></p> MZOŠ-ova odluka o isplati stipendije redovitim studentima s poplavljenih područja http://www.fsb.hr/?poruka&id=20995Andreja EškićMon, 16 Jun 2014 09:02:07 +0200 <p>Želeći pomoći svim redovitim studentima čije su obitelji nastradale u katastrofalnim poplavama tijekom mjeseca svibnja 2014. te im olak&scaron;ati zavr&scaron;etak ove akademske godine i uspje&scaron;no svladavanje preostalih studijskih obveza, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je&nbsp;Odluku o isplati stipendije redovitim studentima koji imaju prebivali&scaron;te na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije.Pravo na stipendiju imaju redoviti studenti čije je prebivali&scaron;te u mjestima koja su službeno progla&scaron;ena mjestima koja su doživjela katastrofu u poplavama (općina Gunja, općina Drenovci s pripadajućim naseljima/selima: Rajevo Selo, Račinovci, Posavski Podgajci i Đurići, te naselje Stro&scaron;inci u općini Vrbanja).&nbsp;Odluku kao i obrazac za prijavu možete naći na internetskim stranicama MZO&Scaron;-a: &nbsp;<a href="http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13260&amp;sec=1933">http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13260&amp;sec=1933</a>&nbsp;.</p> Aktivnosti FSB-a popraćene tekstovima u časopisu 'Lider' http://www.fsb.hr/?poruka&id=21242Ivo DžijanSun, 13 Jul 2014 11:53:00 +0200 <p>U prilogu <strong>Tehnopolis</strong> časopisa <strong>Lider </strong>od 11. srpnja 2014. objavljen je osvrt na rad <strong>prof. dr. sc. Zdravka Terzea </strong>i <strong>Katedre za dinamiku letjelica </strong>u području <strong>dinamike svemirskih konstrukcija</strong>. U istom broju objavljen je i interview s <strong>prof. dr. sc. Mladenom &Scaron;ercerom</strong> na temu <strong>3D ispisa i aditivnih tehnologija. </strong>Oba teksta dana su u prilogu.</p> Nikola Vladimir u uredničkom odboru časopisa International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering http://www.fsb.hr/?poruka&id=21238Ivo DžijanFri, 11 Jul 2014 11:23:57 +0200 <p>Dr. sc. Nikola Vladimir, vi&scaron;i asistent na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata, Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, primljen je u članstvo uredničkog odbora cijenjenog međunarodnog znanstvenog časopisa <strong><i>International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering</i></strong><i>.</i> Uz ostalo, časopis je indeksiran u bazama Current Contents (CC) i SCI Expanded, a urednički odbor sačinjavaju znanstvenici s najuglednijih svjetskih institucija.</p> Zelena akcija poziva studente da se ukljuce u "Laboratorij za uradi-sam odrzivost" http://www.fsb.hr/?poruka&id=21237Ivo DžijanFri, 11 Jul 2014 11:21:05 +0200 <p>Zelena akcija poziva studente, ponajprije one tehnickih, ali i drugih fakulteta, da se ukljuce u projekt nazvan "Laboratorij za uradi-sam odrzivost". Svrha ovog projekta jest stvoriti platformu koja bi trebala podizati svijest i omoguciti prijenos znanja najsirem krugu gradjana o jednostavnim tehnickim rjesenjima i postupcima koji bi njihove svakodnevne aktivnosti trebali uciniti "odrzivijima", tj. prihvatljivijima za okolis.&nbsp;Vise o tome kako se ukljuciti mozete procitati <a href="http://zelena-akcija.hr/hr/programi/info_centar_zelene_akcije/zelena_akcija_poziva_studente_da_se_ukljuce_u_laboratorij_za_uradi_sam_odrzivost">ovdje</a>.&nbsp;Prijavni obrazac mozete pronaci <a href="http://tinyurl.com/obrazac-uradi-sam-labos">ovdje</a>.</p> Dr. sc. Ankica Đukić: Bicikl s dopunskim pogonom na struju i vodik http://www.fsb.hr/?poruka&id=21112Ivo DžijanWed, 02 Jul 2014 10:49:38 +0200 <p>U sklopu natječaja <strong>'Svjetlo na zajedničkom putu 2014.'</strong> koji je raspisao HEP jedan od dobitnika je i Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu za projekt pod naslovom <strong>'Bicikl s dopunskim pogonom na struju i vodik'</strong>. Projekt je osmislila i predložila <strong>dr. sc. Ankica Đukić</strong> koja je i voditeljica projekta. Donirani iznos je 15.000,00 kn. Na natječaj za dodjelu donacija ukupno je pristiglo 1976 prijava između kojih je za sufinanciranje odabrano njih 373.<br /><em>Čestitamo!</em></p> Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ http://www.fsb.hr/?poruka&id=21107Irena SlunjskiTue, 01 Jul 2014 15:00:14 +0200 <p><a href="http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=1188">Hrvatska zaklada za znanost</a>&nbsp;objavljuje natječaje &bdquo;Istraživački projekti&ldquo; i &bdquo;Uspostavni istraživački projekti&ldquo; kojima se financiraju znanstveni projekti.Natječaji će biti otvoreni za prijave do 15. rujna 2014. godine u 13:00 sati (CET).</p> Časopis Brodogradnja http://www.fsb.hr/?poruka&id=21094Irena SlunjskiMon, 30 Jun 2014 11:37:26 +0200 <p>Iza&scaron;ao je drugi broj časopisa Brodogradnja u digitalnom izdanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Časopis se može pregledati na mrežnim stranicama <a href="http://www.fsb.hr/brodogradnja">fakulteta</a>.&nbsp; &nbsp;</p> Nova web stranica Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu http://www.fsb.hr/?poruka&id=21037Željko LukendaMon, 23 Jun 2014 11:28:06 +0200 <p>Aktivirana je nova web stranica Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te će se sve obavjesti vezane za nastavu i sport objavljivati na njoj (www.tzk.fsb.hr).</p> Udruga I3 traži suradnike http://www.fsb.hr/?poruka&id=21022Ivo DžijanWed, 18 Jun 2014 14:17:57 +0200 <p>Udruga I3 ponovno traži kolege zainteresirane za rad na časopisu! Traže se grafički dizajner, web administrator te po dobrom starom običaju i novinari! Kontakt: <a href="mailto:sui3@fsb.hr">sui3@fsb.hr</a></p>