FSB - Fakultet strojarstva i brodogradnje http://www.fsb.hr/ FSB Newsboard RSS hr Okrugli stol: Aditivne tehnologije - 4. industrijska revolucija? http://www.fsb.hr/?poruka&id=21730Ivo DžijanWed, 22 Oct 2014 21:55:19 +0200 <p>Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - Odjel strojarstva i brodogradnje i Fakultet strojarstva i brodogradnje - Centar za aditivne tehnologije organiziraju&nbsp;<strong>Okrugli stol: Aditivne tehnologije - 4. industrijska revolucija?</strong>&nbsp;u četvrtak&nbsp;<strong>30. listopada 2014.</strong>&nbsp;s početkom&nbsp;<strong>u 10:00 sati</strong>. Okrugli stol će se održati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučili&scaron;ta u Zagrebu, Zagreb,&nbsp;<strong>Ivana Lučića 1, sjeverna zgrada, učionica Centra za aditivne tehnologije</strong>. Program Okruglog stola nalazi se u privitku.</p> 3. studentska radionica u sklopu ME4CataLOgue projekta http://www.fsb.hr/?poruka&id=21716Ivo DžijanTue, 21 Oct 2014 12:54:43 +0200 <p>U sklopu <a href="http://me4catalogue.sfsb.hr/">ME4CataLOgue</a> projekta će se na FSB-u održati <strong>3. studentska radionica</strong>.<br /> <strong>Teme</strong> radionice su <i>razvoj karijere i vje&scaron;tine upravljanja karijerom, komunikacijske i interpersonalne kompetencije, vje&scaron;tine aktivnog traženja posla i samoprezentacijske vje&scaron;tine te osvje&scaron;tavanje i razumijevanje osnova uspje&scaron;ne komunikacije i praktično vježbanje vje&scaron;tina potrebnih za uspje&scaron;nu komunikaciju s pojedincima, u timu i s publikom</i>.<br /> Za polaznike radionice osigurani su kava uz zakusku te ručak.<br /> Radionica će se održati u dva termina za dvije grupe studenata: <strong>u četvrtak 23. (Velika vijećnica) i petak 24. (Plava dvorana, 3. kat istočne zgrade FSB) listopada 2014. godine, u trajanju od 9 do 17 sati.<br /></strong>Sudjelovanje na radionici prijavljuje se za jedan od dva ponuđena datuma. Svi zainteresirani se za prijavu ili dodatne informacije mogu javiti na <a href="mailto:gersic.tomislav@gmail.com">gersic.tomislav@gmail.com</a> <strong>najkasnije do srijede 22. listopada 2014. godine</strong>. <i>Kako je broj mjesta ograničen, preporuča se prijavu obaviti čim ranije</i>.</p> Obavijest o predmetu ''Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom'' http://www.fsb.hr/?poruka&id=21694Andreja EškićMon, 20 Oct 2014 09:03:14 +0200 <p>U ak.god. 2014./15. moguće je upisati sveučili&scaron;ni izborni netehnički predmet "Vr&scaron;njačka potpora studentima s invaliditetom". Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom s istog studijskog programa i s iste studijske godine kojem je potrebna vr&scaron;njačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude studet asistent. &nbsp;Zainteresirani studenti trebaju se javiti voditeljici Studentske službe, gđi. Andreji E&scaron;kić.&nbsp;</p> Obavijest o promociji http://www.fsb.hr/?poruka&id=21688Andreja EškićFri, 17 Oct 2014 12:39:07 +0200 <p>U petak,&nbsp;<strong>24</strong><strong>. listopada 2014.</strong>&nbsp;održat će se u&nbsp;<strong>dvorani 'A'&nbsp;</strong>Fakulteta strojarstva i brodogradnje&nbsp;<strong>promocija sveučili&scaron;nih prvostupnika i sveučili&scaron;nih prvostupnica</strong>&nbsp;na&scaron;eg Fakulteta. Pozivamo mentore sveučili&scaron;nih prvostupnika i sveučili&scaron;nih prvostupnica, članove Povjerenstava za zavr&scaron;ne ispite kao i djelatnike i studente na&scaron;eg Fakulteta da svojom nazočno&scaron;ću uveličaju svečanost uručivanja diploma o zavr&scaron;enom preddiplomskom studiju.</p> 50. godišnjica prvih diplomiranih inženjera strojarstva http://www.fsb.hr/?poruka&id=21673Ivo DžijanThu, 16 Oct 2014 11:07:38 +0200 <p><strong>U petak 24.10.2014.</strong> Fakultet će posjetiti predstavnici prve generacije diplomiranih inženjera strojarstva nakon spajanja Visoke tehničke &scaron;kole i Fakulteta. Posjeta je organizirana povodom obilježavanja njihove 50. godi&scaron;njice od zavr&scaron;etka studija. U okviru posjete Dekan će ih pozdraviti u Klubu nastavnika s početkom u 11 sati. Molimo zainteresirane nastavnike da se svojom nazočno&scaron;ću priključe obilježavanju ovog jubileja.</p> Zagreb Connect http://www.fsb.hr/?poruka&id=21718Ivo DžijanTue, 21 Oct 2014 13:08:32 +0200 <p>Grad Zagreb, u suradnji s Veleposlanstvom Izraela, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te Zagrebačkim Velesajmom, organizira start&ndash;up konferenciju&nbsp;<strong>Zagreb Connect</strong>, koja će se održati&nbsp;<strong>12. i 13. studenoga 2014.</strong>&nbsp;godine, na Zagrebačkom Velesajmu &ndash; Kongresna dvorana. Vi&scaron;e informacija u privitku.</p> Radionica o ishodima učenja http://www.fsb.hr/?poruka&id=21717Ivo DžijanTue, 21 Oct 2014 13:02:28 +0200 <p>Radionica o ishodima učenja namijenjena nastavnicima Sveučili&scaron;ta u Zagrebu će se održati u dva dijela: 1. dio:&nbsp;<strong>Dosada&scaron;nja iskustva Agronomskog fakulteta,</strong>&nbsp;24.10.2014. i 2. dio:&nbsp;<strong>Usvajanje zajedničkih standarda u izgradnji jedinstvenog sustav,</strong>&nbsp;29.10.2014. godine. <a href="http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/cjelozivotno-obrazovanje-i-usavrsavanje/podrska-nastavnicima/usluge-i-aktivnosti/radionice/radionica-o-ishodima-ucenja/">Vi&scaron;e</a>.</p> Petar Ćurković - Pozvana predavanja na sveučilištu Canton, SAD http://www.fsb.hr/?poruka&id=21715Ivo DžijanTue, 21 Oct 2014 12:51:42 +0200 <p>Dr.sc. Petar Ćurković, vi&scaron;i asistent FSB-a, Fulbrightov stipendist na sveučili&scaron;tu Cornell, SAD, dobio je poziv da u periodu od 17. do 18. studenog 2014. održi seriju od tri predavanja na državnom sveučili&scaron;tu Canton, NY. Teme predavanja obuhvatit će teorijske&nbsp;osnove metoda računalne inteligencije te njihovu primjenu pri rje&scaron;avanju problema strukturnog optimiranja i problema koordinacije rada vi&scaron;erobotskih sustava.</p> Odluka o plaćanju participacija za ak.god. 2014./2015. http://www.fsb.hr/?poruka&id=21491Andrija LevanićMon, 06 Oct 2014 11:18:34 +0200 <p>Na temelju članka 11. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje, sukladno Odluci o punoj subvenciji participacije u tro&scaron;kovima studija za redovite studente na javnim visokim učili&scaron;tima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 2. kolovoza 2012., Odluci o ujednačavanju sustava participacija u tro&scaron;kovima studija redovitih studenata vi&scaron;ih godi&scaron;ta na Sveučili&scaron;tu u Zagrebu, koju je Senat Sveučili&scaron;ta u Zagrebu donio na 15. izvanrednoj sjednici održanoj 11. rujna 2012. godine i Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta od 18. rujna 2012. godine, donesena je odluka o plaćanju participacije koju možete naći u privitku sa uputama o njenoj primjeni.<br /><br />Iznose participacija studenti mogu provjeriti na linku&nbsp;<a href="http://www.fsb.unizg.hr/?participacije">http://www.fsb.unizg.hr/?participacije</a></p> Satnica - zimski semestar ak.god. 2014./15. ver-5 http://www.fsb.hr/?poruka&id=21689Zlatko BrkićFri, 17 Oct 2014 12:51:14 +0200 <p>Na linku&nbsp;<a href="../../?raspored">https://www.fsb.unizg.hr/?raspored</a>&nbsp;možete vidjeti četvrto izdanje satnice za zimski semestar ak.god. 2014./15. koja će se primjenjivati od ponedjeljka <strong>20.10.2014</strong>. Unesene su sve promjene po zahtjevima nakon trećeg&nbsp;tjedna nastave. Satnica je podložna promjenama na tjednoj osnovi.</p> Stipendije za jednosemestralni boravak studenata na Lulea University of Technology Švedska http://www.fsb.hr/?poruka&id=21676Ivo DžijanThu, 16 Oct 2014 13:05:52 +0200 <p>U okviru LINNEAUS PALME programa razmjene nastavnika i studenata između Lulea University of Technology &Scaron;vedska (<a href="http://www.ltu.se">www.ltu.se</a>) &nbsp;i FSB-a, &nbsp;studentima diplomskog studija FSB-a, smjer Strojarske konstrukcije, na raspolaganju su dvije stipendije za jednosemestralni boravak (ljetni semestar ak. godine 2014/15) na tom sveučili&scaron;tu, na Zavodu za inovacija i konstruiranje. Za vi&scaron;e informacija zainteresirani studenti se trebaju obratiti prof. dr. sc. Mariu &Scaron;torgi (<a href="mailto:mario.storga@fsb.hr">mario.storga@fsb.hr</a>) do 15.11.2014.</p> Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2015./2016. http://www.fsb.hr/?poruka&id=21665Ana DomitrovićWed, 15 Oct 2014 14:40:23 +0200 <p>MZOS i&nbsp;AMPEU, u suradnji sa &Scaron;vicarskim veleposlanstvom, objavili su natječaj za jednogodi&scaron;nje stipendije &Scaron;vicarske Konfederacije u ak. godini 2015./2016. Za hrvatske državljane dodjeljuju se stipendije u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja, i to stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u &Scaron;vicarskoj i stipendije za poslijedoktorske studije<strong>.</strong> Vi&scaron;e informacija nalazi se na stranicama <a href="http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=233">AMPEU</a>. Rok za prijavu: <strong>15. studeni 2014.</strong> godine.</p> Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2015.-2016. http://www.fsb.hr/?poruka&id=21663Ana DomitrovićWed, 15 Oct 2014 14:34:07 +0200 <p>Slobodna Država Bavarska putem Bavarskog visoko&scaron;kolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) nudi u ak. godini 2015./16. kandidatima iz Hrvatske godi&scaron;nje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učili&scaron;tima. Vi&scaron;e informacija nalazi se na stranicama&nbsp;<a href="http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=234">AMPEU</a>. Rok za prijavu je <strong>1. prosinca 2014.</strong> godine.</p> Nadležni liječnik za studente FSB-a http://www.fsb.hr/?poruka&id=21399Andreja EškićFri, 12 Sep 2014 09:52:19 +0200 <p>Obavje&scaron;tavaju se studenti da je <strong>od 1. listopada</strong> <strong>2014. godine nadležna liječnica za studente Fakulteta strojarstva i brodogradnje dr. Marija Posavec.</strong> Ordinacija se nalazi na adresi Mirogojska 16, a radno vrijeme je: parni datumi prije podne, neparni datumi poslije podne. Broj telefona 4696-281.&nbsp; &nbsp;</p> Stipendije za studente i nastavnike-EU-Metallic-Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis http://www.fsb.hr/?poruka&id=21662Ana DomitrovićTue, 14 Oct 2014 14:45:59 +0200 <p>Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus - Aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II. Sveučili&scaron;te u Zagrebu sudjeluje u projektu kao EU partner. Natječaj i prijava dostupni su <a href="http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus/erasmusmundus/eumetalicii/Pages/default.aspx">ovdje</a>.&nbsp;Rok za prijavu je&nbsp;<strong>27. studenoga 2014.</strong>&nbsp;godine.</p> Pozivni natječaj za ICT - Obzor 2020. http://www.fsb.hr/?poruka&id=21661Irena SlunjskiTue, 14 Oct 2014 12:07:28 +0200 <p>15. listopada se otvara najveći poziv za projekte u kategoriji ICT - Obzor 2020 (za 2015. godinu).Sve teme mogu se pronaći na mrežnim stranicama <a href="http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html">Europske Komisije</a>.</p> 7th International Conference MOTSP2015, April 22 - 24, 2015, Dubrovnik, Hrvatska http://www.fsb.hr/?poruka&id=21657Ivo DžijanMon, 13 Oct 2014 13:49:23 +0200 <p>Međunarodna konferencija <strong>''Upravljanje tehnologijama &ndash; korak ka održivoj proizvodnji'' (MOTSP2015)</strong> održava se naredne godine po sedmi put. Organizator&nbsp; je Hrvatska udruga za PLM,&nbsp; Hrvatsko ergonomijsko dru&scaron;tvo te Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb uz brojne suorganizatore. Konferencija će se održati 22.-24. travnja 2015. u Dubrovniku, u hotelu Grand hotel Park.<strong>&nbsp;</strong>Kao prvi pozvani predavač najavljen je na plenarnoj sekciji prof.dr.sc. Eric Min-Yang Wang, predsjednik International Ergonomic Association.</p> Stipendija za studij na Georgia Institute of Technology - ak. god. 2015./16. http://www.fsb.hr/?poruka&id=21581Ana DomitrovićTue, 30 Sep 2014 11:43:50 +0200 <p>Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za <strong>diplomski studij</strong> (Master's degree) u trajanju od jedne do dvije godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD. Rok za prijavu je <strong>3. studenoga 2014</strong>. godine. Vi&scaron;e informacija nalazi se na stranici <a href="http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendija-za-studij-na-georgia-institute-of-technology-ak-god-201516/">Sveučili&scaron;ta</a>.</p> Zadavanje završnih zadataka http://www.fsb.hr/?poruka&id=21632Izidora HeroldThu, 09 Oct 2014 08:46:50 +0200 <p>Obavje&scaron;tavaju se studenti preddiplomskih studija koji imaju upisan zavr&scaron;ni rad, a planiraju ga braniti na roku u ožujku 2015. da moraju predati molbu za zadavanje zavr&scaron;nog zadatka. Vi&scaron;e u privitku.</p> Tvrtka prostoria iz Sv. Križa Začretje traži inženjera strojarstva http://www.fsb.hr/?poruka&id=21631Ivo DžijanTue, 07 Oct 2014 16:00:52 +0200 <p><strong><a href="http://www.prostoria.eu/">prostoria</a></strong>, proizvodnja kvalitetnog ojastučenog namje&scaron;taja u Sv. Križu Začretju, hitno traži entuzijastičnog mag. ing. (dipl. ing.) ili apsolventa strojarstva. Ukoliko ste spremni prihvatiti izazov i postati dio <a href="http://www.prostoria.eu/"><strong>prostoria</strong> </a>tima u privitku ćete naći vi&scaron;e informacija.</p>