Vijesti

Predavanja kolegij "Toplinska obrada"

V. semestar šk. god. 2014/2015. smjer: Inženjerstvo materijala

Prvo predavanje iz kolegija Toplinska obrada održat će se u utorak 30.09.2014. god. u 10,15 h u učionici A207.
Predmetni nastavnici

Petak, 26 Rujan 2014, Darko Landek

ISPITNI ROKOVI U ŠK. GOD. 2014/15   download

Srijeda, 01 Listopad 2014, Danica Rožman

UPUTE ZA STUDENTE IZ PREDMETA MATERIJALI I ŠK.GOD. 2014/15   download

Srijeda, 01 Listopad 2014, Danica Rožman

Rezultati 1. kolokvija održanog 12.11.2014.za Kemijsku postojanost materijala   download

Petak, 14 Studeni 2014, Lidija Ćurković

DEŽURSTVO DEMONSTRATORA U ŠK. GOD. 201415ZIMSKI SEMESTAR   download

Utorak, 03 Veljača 2015, Danica Rožman