Vijesti

POSEBNI METALNI MATERIJALI - PREDAVANJA 2014/15   download

Utorak, 23 Rujan 2014, Danica Rožman

MATERIJALI U BRODOGRADNJI . POČETAK PREDAVANJA   download

Četvrtak, 25 Rujan 2014, Danica Rožman

Predavanja kolegij "Toplinska obrada"

V. semestar šk. god. 2014/2015. smjer: Inženjerstvo materijala

Prvo predavanje iz kolegija Toplinska obrada održat će se u utorak 30.09.2014. god. u 10,15 h u učionici A207.
Predmetni nastavnici

Petak, 26 Rujan 2014, Darko Landek

KEMIJSKA POSTOJANSOT MATERIJALA - POČETAK PREDAVANJA   download

Ponedjeljak, 29 Rujan 2014, Danica Rožman

ISPITNI ROKOVI U ŠK. GOD. 2014/15   download

Srijeda, 01 Listopad 2014, Danica Rožman