Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


1100

1110
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Kožuh, Zoran, dipl. ing., redoviti profesor
Zavod: Zavod za zavarene konstrukcije - predstojnik zavoda Katedra: Katedra za zavarene konstrukcije - voditelj katedre Soba: B3-206/1 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje ) 01 6168 392
01 6168 306
izvanredni profesor
2. Dr. sc.  Garašić, Ivica, dipl. ing., izvanredni profesor
Laboratorij: Laboratorij za zavarivanje - voditelj laboratorijaSoba: D-215 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 394
prof. u mirovini
Dr. sc.  Kralj, Slobodan, dipl. ing., prof. u mirovini
Soba: D-209 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 188
01 6168 306
viši asistent
3. Dr. sc.  Bušić, Matija, dipl. ing., viši asistent
Soba: B3-212 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje ) 01 6168 586
znanstveni novak - viši asistent
4. Dr. sc.  Jurica (Remenar), Maja, mag.ing., znanstveni novak - viši asistent
Soba: B3-212 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje ) 01 6168 586
asistent
5.   Jurić, Ivan, mag.ing., asistent
Soba: B3-212 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje ) 01 6168 586
  Nikolić, Miljenko, dipl. ing., asistent
Soba: B3-212 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje ) 01 6168 586
ostali djelatnici
  Batinić, Zdenko, viši tehničar
Soba: B3-104 ( sjeverna zgrada, blok B3, nisko prizemlje ) 01 6168 319
6.   Eržišnik, Jadranka, dipl. ing., stručni suradnik u SZVO
Soba: B2-214 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 181
7.   Horvatić, Maja, dipl. ing., voditelj ureda Zavoda i Katedri
Soba: B3-206 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje ) 01 6168 306 VPN: (2) 306
8.   Šokičić, Mato, tehnički suradnik
Soba: B3-102/1 ( sjeverna zgrada, blok B3, nisko prizemlje ) 01 6168 319
9.   Sukobljević, Krešimir, tehnički suradnik
Soba: B3-102/1 ( sjeverna zgrada, blok B3, nisko prizemlje ) 01 6168 319


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940