Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


1200

1240
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Šercer, Mladen, dipl. ing., redoviti profesor
Soba: B2-206 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 338
izvanredni profesor
2. Dr. sc.  Godec, Damir, dipl. ing., izvanredni profesor
Katedra: Katedra za preradbu polimera i drva - voditelj katedre Soba: 005 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 192
docent
3. Dr. sc.  Pilipović, Ana, dipl. ing., docent
Soba: D-207 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 292
prof. emeritus
Dr. sc.  Čatić, Igor, dipl. ing., prof. emeritus
  01 6168 387
asistent
4.   Breški, Tomislav, mag.ing., asistent
Soba: 005 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 9168 192
5. Mr. sc.  Rujnić Havstad, Maja, dipl. ing., asistent
Laboratorij: Laboratorij za preradbu polimera i drva - voditelj laboratorijaSoba: 006 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 191
6.   Surma, Robert, mag.ing., asistent
Soba: 006 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 387
ostali djelatnici
7.   Katalenić, Miodrag, tehnički suradnik
Soba: 005 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 192
8.   Tucman, Sunčica, voditelj ureda Zavoda i Katedri
Soba: B2-208 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 303 VPN: (2) 303


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940