Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


400

410
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Lulić, Zoran, dipl. ing., redoviti profesor
Zavod: Zavod za motore i transportna sredstva - predstojnik zavoda Laboratorij: Laboratorij za motore i vozila - voditelj laboratorijaSoba: 909 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 177
izvanredni profesor
2. Dr. sc.  Kozarac, Darko, dipl. ing., izvanredni profesor
Katedra: Katedra za motore i vozila - voditelj katedre Soba: 907 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 123
docent
3. Dr. sc.  Ilinčić, Petar, dipl. ing., docent
Soba: 914 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 217
01 6168 149
4. Dr. sc.  Šagi, Goran, dipl. ing., docent
Soba: 914 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 217
01 6168 149
5. Dr. sc.  Sjerić, Momir, mag.ing., docent
Soba: 908 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 144
6. Dr. sc.  Tomić, Rudolf, dipl. ing., docent
Soba: 914 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 217
01 6168 149
prof. u mirovini
Dr. sc.  Jeras, Dušan, dipl. ing., prof. u mirovini
 
Dr. sc.  Mahalec, Ivan, dipl. ing., prof. u mirovini
  01 6168 159
poslijedoktorand
7. Dr. sc.  Božić, Mladen, mag.ing., poslijedoktorand
Soba: 918 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 139
poslijedoktorand na projektu
8. Dr. sc.  Vučetić, Ante, dipl. ing., poslijedoktorand na projektu
Soba: 916 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 139
asistent
9. Mr. sc.  Ormuž, Krunoslav, dipl. ing., asistent
Soba: 917 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 427
ostali djelatnici
10.   Sraga, Vjekoslav, ing., viši laborant na projektu
Soba: 914 ( južna zgrada, blok A, 9. kat ) 01 6168 217
11.   Tošanović, Ognjen, univ.bacc., viši laborant
Soba: 002/1 ( istočna zgrada, blok A, prizemlje ) 01 6168 154


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940