Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


400

430
izvanredni profesor
1. Dr. sc.  Kostelac, Milan, dipl. ing., izvanredni profesor
Zavod: Zavod za motore i transportna sredstva - zamjenik predstojnika zavoda Katedra: Katedra za tračnička i lebdeća pružna vozila - voditelj katedre Soba: 619 ( južna zgrada, blok A, 6. kat ) 01 6168 231 VPN: (2) 231
asistent
2.   Bonačić Bartolin, Petra, mag.ing., asistent
Soba: 619 ( južna zgrada, blok A, 6. kat ) 01 6168 283


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940