Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


500

530
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Guzović, Zvonimir, dipl. ing., redoviti profesor
Zavod: Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš - predstojnik zavoda Soba: 806 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 532
01 6168 220
2. Dr. sc.  Jasak, Hrvoje, dipl. ing., redoviti profesor
Soba: 801 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 239
izvanredni profesor
3. Dr. sc.  Tuković, Željko, dipl. ing., izvanredni profesor
Katedra: Katedra za turbostrojeve - voditelj katedre Soba: 819 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 398 VPN: (2) 398
prof. u mirovini
Dr. sc.  Franjić, Krešimir, dipl. ing., prof. u mirovini
  01 6168 253
Dr. sc.  Matijašević, Branimir, dipl. ing., prof. u mirovini
  01 6168 147
poslijedoktorand na projektu
4. Dr. sc.  Vukčević, Vuko, mag.ing., poslijedoktorand na projektu
Soba: 801 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 239
asistent
5.   Barbarić, Marina, mag.ing., asistent
Soba: 803 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 147
6.   Uroić, Tessa, mag.ing., asistent
Soba: 818 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 116
asistent na projektu
7.   Batistić, Ivan, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 614 ( južna zgrada, blok A, 6. kat ) 01 6168 127
8.   Cvijetić, Gregor, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 801 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 239
9.   Gatin, Inno, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 801 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 239
10.   Keser, Robert, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 818 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 116
11.   Škurić, Vanja, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 818 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 116
ostali djelatnici
  Babić, Radoslav, laborant
Soba: B-15 ( istočna zgrada, blok B, 1. kat ) 01 6168 410
01 6168 253
12.   Uroić, Krunoslav, tehnički suradnik
Soba: B-15 ( istočna zgrada, blok B, 1. kat ) 01 6168 410
01 6168 253


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940