Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


500

540
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Ljubas, Davor, dipl. ing., redoviti profesor
Katedra: Katedra za inženjerstvo vode i okoliša - voditelj katedre Soba: 225/3 ( istočna zgrada, blok A, 2. kat ) 01 6168 467
izvanredni profesor
2. Dr. sc.  Dobrović, Slaven, dipl. ing., izvanredni profesor
Soba: 321/1 ( istočna zgrada, blok A, 3. kat ) 01 6168 531
3. Dr. sc.  Juretić, Hrvoje, dipl. ing., izvanredni profesor
Laboratorij: Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo - voditelj laboratorijaSoba: 324 ( istočna zgrada, blok A, 3. kat ) 01 6168 483
prof. u mirovini
Dr. sc.  Ružinski, Nikola, dipl. ing., prof. u mirovini
Soba: 807 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 130
poslijedoktorand
4. Dr. sc.  Zebić Avdičević, Maja, dipl. ing., poslijedoktorand
Soba: 120 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 469
viši stručni suradnik
5.   Smoljanić, Goran, mag.ing., viši stručni suradnik
Soba: 120 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 473
ostali djelatnici
6.   Skozrit, Marko, tehnički suradnik
Soba: 120 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 473


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940