Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


600

630
izvanredni profesor
1. Dr. sc.  Slapničar, Vedran, dipl. ing., izvanredni profesor
Katedra: Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku - voditelj katedre Soba: 719 ( južna zgrada, blok A, 7. kat ) 01 6168 158
docent
2. Dr. sc.  Ćatipović, Ivan, dipl. ing., docent
Laboratorij: Laboratorij za tehnologiju mora - voditelj laboratorijaSoba: 708 ( južna zgrada, blok A, 7. kat ) 01 6168 508
prof. u mirovini
Dr. sc.  Čorić, Većeslav, dipl. ing., prof. u mirovini
Soba: 706 ( južna zgrada, blok A, 7. kat ) 01 6168 428


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940