Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


Dr. sc. Branko Bauer, dipl. ing.
Zvanje:
redoviti profesor
Odjel:
Zavod za tehnologiju (zamjenik predstojnika zavoda)
      Katedra za ljevarstvo (voditelj katedre)
VPN:
(2) 390
Mobitel:
091 5035 526
Telefon:
01 6168 390


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940