Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-8

Zagreb, 12. rujna 2019.


Predmet: Poziv na 11. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 11. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


17. rujna 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 10. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. srpnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje 
2.
Ustrojstvo
2.1.
Kalendar održavanja sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god 2019./2020.
2.2.
Raspodjela sveučilišnih potpora u 2019. godini
2.3.
Prijedlog promjene predsjednika Središnjeg povjerenstva za završne i diplomske ispite i djelovođe Povjerenstva za diplomske radove studija strojarstva zbog odlaska u mirovinu prof. dr.sc. Zvonka Herolda
2.4.
Molba Zavoda za materijale za promjenu voditeljice Laboratorija za analizu metala i Laboratorija za inženjersku keramiku zbog korištenja slobodne studijske godine prof. dr.sc. Lidije Ćurković
2.5.
Molba Zavoda za konstruiranje za promjenu voditelja Katedre za konstruiranje i Laboratorija za konstruiranje, te prijedlog predstavnika i zamjenika predstavnika Zavoda u Povjerenstvu za kadrove, zbog korištenja slobodne studijske godine prof. dr.sc. Maria Štorge
2.6.
Molba Zavoda za materijale za promjenu predstavnika i zamjenika predstavnika Zavoda u Povjerenstvu za kadrove
2.7.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za promjenu voditelja Katedre za transportne uređaje i konstrukcije zbog odlaska u mirovinu prof. dr.sc. Zvonka Herolda
2.8.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za promjenu voditelja Katedre za računalnu mehaniku fluida, Laboratorija za hidromehaniku i hidrauličke strojeve te Laboratorija za umjetnu kardiovaskularnu cirkulaciju, te prijedlog novog člana Povjerenstva za studijske programe, zbog korištenja slobodne studijske godine prof. dr.sc. Maria Šavara
2.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, na projektu CRTA - Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. (Šifra projekta-KK.01.1.1.02.0008.)
2.
Interni akti Fakulteta
2.1.
Nacrt Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje
2.
Razno
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
2.2.
Izbor doc. dr.sc. Gorana Krajačića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.3.
Izbor Josipa Pranjića, mag. ing. met., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
2.4.
Izbor Ivane Bunjan, mag. ing. met., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
2.5.
Izbor Mislava Hihlika, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na HRZZ projektu "Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima - ACHIEVE", s vlastitim financiranjem, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Damjana Čakmaka, mag. ing. mech.
2.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
2.2.1.
Vanja Škurić, mag. ing. mech.
2.2.2.
Gregor Cvijetić, mag. ing. mech.
2.2.3.
Daniel Miler, mag. ing. mech.
2.3.
Prijedlog Ugovora o dvojnim doktoratima u sklopu projekta NOWELTIES
2.
Nastava
2.1.
Plan redovnih ispitnih rokova za ak. god. 2019./2020.
2.2.
Plan izvanrednih ispitnih rokova za ak. god. 2019./2020.
2.3.
Prijedlog vanjskih suradnika za zimski semestar ak. god. 2019./2020.
2.4.
Koncept studijskog programa preddiplomskog i diplomskog studija strojarstva
2.5.
Odluka o plaćanju participacije studenata u ak. god. 2019./2020.
2.6.
Prijedlog Zavoda za konstruiranje o promjeni nositelja kolegija "Lake konstrukcije" i izmjene u nastavnom planu (semestar održavanja kolegija)
2.7.
Prijedlozi Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, o promjeni nositelja kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima te povjera dijela predavanja dr.sc. Mihaelu Cipeku, poslijedoktorandu
2.8.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ak. god. 2019./2020.
2.9.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Amaliji Horvatić Novak, poslijedoktorandici u Zavodu za kvalitetu u ak. god. 2019./2020.
2.10.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ak. god. 2019./2020.
2.11.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Paoli Glavan, poslijedoktorandici na Katedri za matematiku u ak. god. 2019./2020.
2.12.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Ivani Mihalic Pokopec, poslijedoktorandici u Zavodu za tehnologiju u ak. god. 2019./2020.
2.13.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Nevenu Pavkoviću
2.14.
Molba Veleučilišta u Karlovcu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Tomi Udiljaku i prof. dr.sc. Damiru Ciglaru
2.15.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na Studiju dizajna našim nastavnicima izv. prof. dr.sc. Draganu Žeželju i izv. prof. dr.sc. Ireni Žmak
2.16.
Molba Sveučilišta Sjever za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na studiju Logistike i mobilnosti prof. dr.sc. Goranu Đukiću
2.17.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih studija za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr.sc. Nikši Dubreti
2.18.
Molba Univerziteta u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zoranu Luliću
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Darku Landeku u Valenciju, Španjolska, u razdoblju od 22. rujna do 4. listopada 2019. godine
2.2.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje službenog putovanja izv. prof. dr.sc. Darku Kozarcu u Japan, u razdoblju od 21. do 31. kolovoza 2019. godine
2.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja u Kinu dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u razdoblju od 28. kolovoza do 23. rujna 2019. godine
2.4.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Lund, Švedska, u trajanju od 3. do 15. studenog 2019. godine
2.4.1.
izv. prof. dr.sc. Damir Godec
2.4.2.
Miodrag Katalenić, tehnički suradnik
2.5.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Valenciju, Španjolska, u razdoblju od 22. rujna do 4. listopada 2019. godine
2.5.1.
izv. prof. dr.sc. Damir Godec
2.5.2.
Tomislav Breški, mag. ing. mech., asistent
2.6.
Molba Zavoda za zavarene konstrukcije za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću i doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću u Kinu, u razdoblju od 23. do 30. rujna 2019. godine
2.7.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog putovanja asistentu Filipu Valjku u Lund, Švedska, u razdoblju od 3. do 15. studenog 2019. godine
2.8.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje statusa gostujućeg istraživača prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku, u razdoblju od 1.10.2019. do 30.09.2020., na University College London, London, Velika Britanija
2.9.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda za produljenje statusa gostujućeg profesora prof. dr.sc. Mariu Štorgi na Lulea University of Technology, Švedska
2.10.
Izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka o održanom 14. izdanju NUMAP-FOAM ljetne škole na FSB-u
2.11.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o službenom putovanju u SAD-u
2.12.
Izvješće Tibora Bešenića, asistenta, o znanstvenom boravku u Rumunjskoj
2.13.
Izvješće Filipa Jurića, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Rumunjskoj
2.14.
Izvješće Martine Kocijan, asistentice, o službenom putovanju u Portugalu
2.15.
Izvješće Andree Farkasa, asistenta, o znanstvenom boravku u Ujedinjenom Kraljevstvu
2.16.
Izvješće Petre Bonačić Bartolin, asistentice, o znanstvenom boravku na University of Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo
2.
Izdavaštvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela fakultetske literature "Znanstveni doprinos razvoju brodskih i pomorskih konstrukcija" (monografija, akademik Ivo Senjanović)Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


              D  e  k  a  n       
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić             

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102