Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2020./2021., održane 17. studenoga 2020. godine putem web konferencije te online glasovanjem,

PRISUTNI: 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Crneković dr.sc. Mladen, Ćorić dr.sc. Danko, Ćurković dr.sc. Lidija, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jerbić dr.sc. Bojan, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Karšaj dr.sc. Igor, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Mićić Hot, dr.sc. Jadranka, Schauperl dr.sc. Zdravko, Semenski dr.sc. Damir, Singer dr.sc. Sanja, Smojver dr.sc. Ivica, Stepanić dr.sc. Josip, Šavar dr.sc. Mario, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tonković dr.sc. Zdenko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Andrić dr.sc. Jerolim, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Haramina dr.sc. Tatjana, Jarak dr.sc. Tomislav, Jokić dr.sc. Andrej, Juretić dr.sc. Hrvoje, Kostelac dr.sc. Milan, Krajačić dr.sc. Goran, Pavković dr.sc. Danijel, Prebeg dr.sc. Pero, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vučković dr.sc. Krešimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Ćurković dr.sc. Petar, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mudrinić dr.sc. Saša, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimić, Tomić dr.sc. Rudolf, Žakula dr.sc. Tea.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić, Ivan Matas, Dražen Mezdić, Marko Mimica, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Marijo Cepernić, Marko Gregurić, Luka Ivanković, Nikola Kordić.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

 

ODSUTNI:

Redoviti profesori: Boras dr.sc. Ivanka (ispr.).

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko.

Studenti poslijediplomskog studija: Adrian Žgaljić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Lovro Farkaš.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. listopada 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Zapisnika 1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane online 10. studenoga 2020. godine

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 1. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. listopada 2020. godine online glasovanjem, i Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. studenoga  2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.
Potvrdnice Senata Sveučilišta u Zagrebu, o izboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i redovitog profesora za naše nastavnike

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici održanoj dana 13. listopada 2020. godine, potvrdilo izbore u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za naše nastavnike prof. dr.sc. Zdravka Schauperla i prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera; te izbore u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, prvi izbor, za naše nastavnike izv. prof. dr.sc. Jerolima Andrića izv. prof. dr.sc. Andreja Jokića. Dekan Fakulteta čestita svim nastavnicima na izboru u viša zvanja.

2.1.1.1.
Prof. dr.sc. Zdravko Schauperl, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
2.1.1.2.
Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
2.1.1.3.
Prof. dr.sc. Jerolim Andrić, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
2.1.1.4.
Prof. dr.sc. Andrej Jokić, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
2.1.2.
Prof.dr.sc. Hrvoje Kozmar dobitnik državne nagrade za znanost za 2019. godinu

Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 9. studenoga 2020. godine, prof. dr. sc. Hrvoju Kozmaru je dodijeljena državna nagrada za znanost za 2019. godinu. Kako je navedeno u službenom tekstu obrazloženja, prof. Kozmar je nagrađen za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, a posebice za razvoj naprednih istraživačkih metoda u području mehanike fluida integracijom mjerenja u prirodi, laboratorijskim istraživanjima i numeričkim simulacijama. Uspješno je riješio niz lokalnih i globalnih problema ujedinjavanjem temeljnih i primijenjenih istraživanja. Objavio je u 2019. godini šest radova u kategoriji A i poglavlje u knjizi izdanja Springer. Tri rada su u prvom kvartilu (Q1), a jedan rad u drugom kvartilu (Q2) u WoS-u. Nadalje, ostvario je izbor u međunarodni znanstveni odbor vodećeg istraživačkog instituta, a trenutačno je i urednik četiriju znanstvenih časopisa. Multidisciplinarni karakter njegovih istraživanja omogućio je formiranje i rad grupa domaćih i stranih znanstvenika iz više različitih znanstvenih grana, a njegov rad je prepoznat i u široj međunarodnoj znanstvenoj zajednici.

2.1.3.
Obnovljene učionice studenskog prostora knjižnice FSB-a

Prostorije knjižnice Fakulteta, koje studenti koriste za učenje, u cijelosti je preuređen. Obnovljeni su parketi i zidovi, kupljen je novi namještaj (stolovi, stolice), a ukupno je uloženo oko 80 tisuća kuna. Prostorije su u funkciju puštene od ponedjeljka 16. studenoga 2020. godine.

2.2.
Prodekana

Prodekan za poslovanje i organizaciju, prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, priopćio je kako su i ove godine obavljene hitne sanacije koje nismo mogli izbjeći, većim dijelom zbog potresa od 22. ožujka 2020. godine, te zbog prokišnjavanja krova na istočnoj zgradi Fakulteta. Daljnje investicije u kojima financijski participira Fakultet, za kraj 2020. godine i početak 2021. godine trenutno su obustavljene. Razlog tomu jest činjenica što ćemo kraj godine dočekati s negativnom bilancom, zbog pretfinanciranja nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Svi se troškovi financiraju unaprijed, a prilikom realizacije projekata podnosit će se zahtjevi za povrat uloženih sredstava. Započete investicije dovršit će se na vrijeme, a buduće će se odobriti nakon što se izvrši povrat uloženih sredstava u postupku pretfinanciranja. 

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec članovima Fakultetskog vijeća podnio je izvješće obzirom na trenutnu pandemiju COVID-19. Od početka akademske godine 2020./2021., na FSB-u imali smo 48 oboljelih studenata (2% od ukupnog broja studenata) odnosno 6 oboljelih nastavnika (što čini 2,4% ukupnog broja zaposlenika). U samoizolaciji je bilo ukupno 60 studenata i 24 nastavnika, a trenutno su u samoizolaciji 11 studenata i 6 nastavnika. Najveći postotak oboljelih studenata bilježi se na nižim godinama studija. Izvor ovih podataka isključivo su studenti koji nas izvještavaju o svojem stanju. Nastava će se održavati hibridno i dalje, sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, većinom kontaktno na nižim godinama studija te većinom online na višim godinama studija. 

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

3.
Izvješće Dekana i prodekana o radu za razdoblje ak. godine 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Dekana, elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o radu dekana i prodekana za akademsku godinu 2019./2020., kao u privitku.

4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:  

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za biomehaniku i ergonomiju.
 2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.
 3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.
 4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera i drva.
 5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem.
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.
 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

  Poništava se točka 15. natječaja raspisanog dana 25. rujna 2020. godine i raspisuje se novi natječaj za zapošljavanje:
 8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

  Poništava se točka 11. natječaja raspisanog dana 25. rujna 2020. godine i raspisuje se novi natječaj za zapošljavanje:
 9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstvena polja strojarstvo, brodogradnja, metalurgija ili zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.

  Poništava se točka 16. natječaja raspisanog dana 25. rujna 2020. godine i raspisuje se novi natječaj za zapošljavanje:
 10. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na HRZZ projektu „Dinamika aktivnih i rotirajućih konstrukcija“ (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku.
 11. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radnom mjestu predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku, na određeno vrijeme.

4.2.
Izbor prof. dr.sc. Biserke Runje, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Biserka Runje, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.

4.3.
Izbor dr.sc. Mihe Klaića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Miho Klaić, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve, na razdoblje od 5 godina.

4.4.
Izbor dr.sc. Petra Piljeka, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Petar Piljek, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za  tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem, na razdoblje od 5 godina.

4.5.
Izbor Nine Horvata, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Nino Horvat, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

4.6.
Izbor Dore Bagarić, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dora Bagarić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.

4.7.
Izbor Denisa Mlivića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Denis Mlivić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih sustava.

4.8.
Izbor Jure Solde, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim vozilima", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Jure Soldo, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima (ACHIEVE)“ (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), na određeno vrijeme (24 mjeseca), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

4.9.
Izbor Petra Golema, mag. phys. geophys., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Wind and Sea Loads on Energy Structures" i projektu "Aerodynamic Response of Cylinder with Surface Irregularities in Critical and Transition Reynolds Number Regimes", iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, u Zavodu za dinamiku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Petar Golem, mag. phys.geophys., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektima „Aerodynamic response of cylinder with surface irregularities in critical and transition Reynolds number regimes“ i „Wind and Sea Loads on Energy Structures WESLO“ (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), na određeno vrijeme od 4 godine, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

4.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tamare Aleksandrov Fabijanić, vodeće istraživačice na projektu, u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Tamara Aleksandrov Fabijanić,  ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Saše Mudrinića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Saša Mudrinić, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Damjana Čakmaka, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Damjan Čakmak, asistent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
4.1.1.
Tomislav Breški, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Tomislava Breškog, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj metalno-duromernih kompozitnih elemenata kalupne šupljine na izmjenu topline i trajnost kalupa za injekcijsko prešanje, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. doc. dr.sc. Nenad Ferdelji   - predsjednik povjerenstva
 2. prof.. dr.sc. Damir Godec  - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Pero Raos, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Damira Godeca.

4.1.2.
Dominik Brezetić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Dominika Brezetića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje inherentnog samoobnavljanja u vlaknima ojačanim kompozitnim konstrukcijama / Numerical modelling of intrinsic self-healing in fibre reinforced composite structures, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Darko Ivančević  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Ivica Smojver - studijski savjetnik
 3. prof. Vassilis Kostopoulos, University of Patras, Grčka, - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Ivicu Smojvera.

4.1.3.
Ante Jurčević, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ante Jurčevića, mag. ing. mech., pod naslovom: Višerazinsko modeliranje oštećenja u duktilnim heterogenim materijalima /Multiscale modelling of damage in ductile heterogeneous materials, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1.  prof. dr.sc. Tomislav Lesičar  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Zdenko Tonković - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Jurica Sorić – član
 4. prof. dr.s.c. Marko Čanađija, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet – član
 5. izv. prof. dr.sc. Tomislav Jarak - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Zdenka Tonkovića.

4.1.4.
Barbara Kalebić, mag. ing. oecoing.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Barbare Kalebić, mag. ing. oecoing., pod naslovom: Površinska modifikacija i funkcionalizacija prirodnog zeolita – klinoptilolita / Surface modification and functionalisation of natural zeolite - clinoptilolite, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof.. dr.sc. Davor Ljubas   - predsjednik povjerenstva
 2. prof.. dr.sc. Lidija Ćurković  - studijska savjetnica
 3. prof. dr. sc. Nevenka Rajić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološki-metalurški fakultet, Republika Srbija – član
 4. izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić- član
 5. doc. dr.sc. Vilko Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Lidija Ćurković.

4.1.5.
Josip Krajnović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Josipa Krajnovića , mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj bezdimenzijskog proračunskog modela izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom / Development of a Non-Dimensional Combustion Model for a Pre-Chamber Spark Ignited Engine, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Momir Sjerić  - predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Gojmir Radica, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca.

4.1.6.
Dražen Mezdić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Dražena Mezdića, mag. ing. mech., pod naslovom: Modifikacija površine laserskim snopom za prevlačenje tankim tvrdim prevlakama, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Darko Landek  - predsjednik povjerenstva
 2. izv.prof. dr.sc. Suzana Jakovljević - studijska savjetnica
 3. doc. dr.sc. Sanja Lučić Blagojević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Suzanu Jakovljević.

4.1.7.
Antonio Mikulić, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Antonija Mikulića, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: Poboljšanje statistike valova za predviđanje dugoročnih odziva pomorskih konstrukcija / Improvement of wave statistics for the prediction of long-term responses of marine structures, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnje. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. izv. prof. dr.sc. Ivan Ćatipović  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Joško Parunov - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Goran Lončar, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Joška Parunova.

4.1.8.
Matej Paranos, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada rada Mateja Paranosa, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj magnetskog i optičkog polja na učinkovitost proizvodnje vodika alkalnom elektrolizom vode /The effect of magnetic and optical field on hydrogen production efficiency via alkaline water electrolysis, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Vesna Alar  - predsjednica povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Ankica Kovač - studijska savjetnica
 3. prof. dr.s.c. Frano Barbir, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član 

te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Ankicu Kovač.

4.1.9.
Toni Škugor, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Tonija Škugora, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje postupka dizajniranja arterijske replike / Numerical framework for design of arterial replica, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Damir Godec  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Igor Karšaj  - studijski savjetnik
 3. doc. dr.sc. David Ozretić, dr. med. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Igora Karšaja.

4.1.10.
Adrian Žgaljić, mag. ing. inf. et comm. techn.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Adriana Žgaljića, mag. ing. inf. et comm. techn., pod naslovom: Bezmarkerska registracija pacijenta zasnovana na geometrijskim i kliničkim parametrima /Markerless patient localization based on geometrical and clinical parameters, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Marko Švaco   - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Bojan Jerbić - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Zdenko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Bojana Jerbića.

4.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Andree Farkasa, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentorice o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Andree Farkasa, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: Numeričko modeliranje utjecaja obraštanja na značajke otpora i propulzije broda / Numerical modelling of the effects of biofouling on ship resistance and propulsion characteristics. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

 1.  prof. dr.sc. Željko Tuković -  predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet - član
 3. izv. prof. dr.sc. Yigit Kemal Demirel, University of Strathclyde, Department Of Naval Architecture, Ocean & Marine Engineering  – član
4.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
4.3.1.
Matija Sakoman, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Matije Sakomana, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 04. prosinca 2020. godine u 11:15  sati u Vijećnici, Ivana Lučića 1/III. kat, sjeverna zgrada.

4.3.2.
Bruno Židov, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Brune Židova, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 03. prosinca 2020. godine u 11:00  sati u prostorijama Laboratorija za zaštitu materijala, Ivana Lučića, 1, sjeverna zgrada.

4.4.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća izvješće o radu poslijdiplomskog doktorskog studija, strojarstvo, brodogradnja, metalurgija za ak. god. 2019/2020., kao u privitku.

4.5.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2020./2021., pristupnicima, kao u privitku.

4.6.
Promjena voditelja specijalizacije i nositelja kolegija Poslijediplomskog specijalističkog studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se promjena voditelja područja specijalizacije i nositelja kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju, u ak. god. 2020./2021., kako slijedi:

 NAPREDNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE
Voditelj područja specijalizacije: prof. dr.sc. Branko Baur

 

Naziv kolegija

Dosadašnji nositelji kolegija

Novi nositelji

kolegija
 

Odabrana poglavlja iz oblikovanja deformiranjem

 

Udiljak, T.

 

Udiljak , T.

 

Odabrana poglavlja preradbe polimera

Šercer, M.

 

Pilipović, A.

 

Tehnologija lijevanja

Bauer, B. 

Bauer, B.

Odabrana poglavlja obrade odvajanjem

Udiljak, T.;

Ciglar, D. 

Udiljak, T.;

Ciglar, D.

Alati, kalupi i naprave

Šercer, M. 

Godec, D.

Proizvodni sustavi

Šercer, M.;

Udiljak, T.

 

Pilipović, A.;

Udiljak, T.

Napredne proizvodne tehnologije

Šercer, M.;

Udiljak, T.

 

Godec, D.;

Udiljak, T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

POLIMERIJSKO INŽENJERSTVO
Dosadašnji voditelj područja specijalizacije: prof. dr. Mladen Šercer

Novi voditelj područja specijalizacije: doc. dr.s.c. Ana Pilipović

Naziv kolegija

Dosadašnji nositelji kolegija

Novi nositelji

kolegija
 

Odabrana poglavlja preradebe polimera

Šercer, M.

 

Pilipović, A.

 

Kalupi za injekcijsko prešanje polimera

Šercer, M.

 

Godec, D.

 

Ispitivanje svojstava polimernih materijala

Haramina, T.

Haramina, T.

 

Vođenje procesa injekcijskog prešanja

Šercer, M. 

Godec, D.

Plastična ambalaža

Šercer, M. 

Pilipović, A.

Oporaba polimernog otpada

Šercer, M. 

Pilipović, A.

Financije i računovodstvo za menadžere

Štefanić, N.

Štefanić, N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.
Nastava
4.1.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima: prof. dr.sc. Darku Landeku, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru, doc. dr.sc. Ani Pilipović, doc. dr.sc. Tomislavu Staroveškom, doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću, izv. prof. dr.sc. Ivanu Stojanoviću i izv. prof. dr.sc. Ivici Garašiću

Fakultetsko vijeće na molbu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (Strojarski odjel) u akademskoj godini 2020./2021., nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje: 

 1. dr.sc. Darku Landeku, redovitom profesoru, iz kolegija:  

  „Materijali i proizvodni postupci“ 

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)  

  redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

  11 sati predavanja: +12 sati vježbi: = ukupno 23 sati nastave 

  2.       dr.sc. Željku Alaru, izvanrednom profesoru, iz kolegija:    

  „Materijali i proizvodni postupci

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) 

  redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

  4 sata predavanja + 16 sati vježbi = ukupno 20 sati nastave 

  3.       dr.sc. Ani Pilipović, docentici, iz kolegija: 

  „Materijali i proizvodni postupci“      

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)       

   redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  15 sati predavanja + 20 sati vježbi = 35 sati nastave 

  4.       dr.sc. Tomislavu Staroveškom, docentu, iz kolegija:  

   „Materijali i proizvodni postupci“    

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)    

  redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  4 sata vježbi = ukupno 4 sata nastave 

  5.       dr.sc. Vinku Šimunoviću, docentu, iz kolegija:        

  „Materijali i proizvodni postupci“       

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)      

  redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  2 sata vježbi = ukupno 2 sata nastave 

  6.       dr.sc. Ivanu Stojanoviću, docentu, iz kolegija:   

  „Materijali i proizvodni postupci“     

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)        

  redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  2 sata vježbi = ukupno 2 sata nastave 

  7.       dr.sc. Ivici Garašiću, izvanrednom profesoru, iz kolegija:     

  „Materijali i proizvodni postupci“    

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)   

  redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  4 sata vježbi = ukupno 4 sata nastave

4.2.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima
4.2.1.
prof. dr.sc. Zoranu Luliću

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Zoranu Luliću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija „Teorija kretanja vozila“, na diplomskim studijima u trajanju od 15 sati predavanja za redovite studente i 7 sati predavanja za izvanredne studente, u ljetnom semestru u ak. god. 2020./2021., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

4.2.2.
izv. prof. dr.sc. Suzani Jakovljević

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Suzani Jakovljević, izvanrednoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u nastavi, na preddiplomskom studiju Promet, Inteligentni transportni sustavi  i logistika i Aeronautika, iz kolegija „Poznavanje materijala“, u trajanju od 30 sati predavanja za redovite studente i 15 sati predavanja za izvanredne studente, u ak. god. 2020./2021., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

4.
Službena putovanja
4.1.
Izvješće prof. dr.sc. Bojana Jerbića o studijskoj godini 2019./2020.

Fakultetsko vijeća prihvaća izvješće prof. dr.sc. Bojana Jerbića o studijskoj godini 2019./2020.

4.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

4.
Interni akti
4.1.
Prijedlog izmjena pravnih akata
4.1.1.
Statutarna odluka o dopuni Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekan fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se Statutarna odluka o dopuni Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, kao u privitku.

4.1.2.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekan fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, kao u privitku.

4.1.3.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskom studiju

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekan fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskom studiju strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, kao u privitku.
Dekan zaključuje online sjednicu u 13:30 sati, te moli sve članove Fakultetskog vijeća da pristupe elektroničkom glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102