Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

3. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2020./2021., održane 15. prosinca 2020. godine putem web konferencije te online glasovanjem,

PRISUTNI : 
Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Crneković dr.sc. Mladen, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jerbić dr.sc. Bojan, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Karšaj dr.sc. Igor, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Mićić Hot, dr.sc. Jadranka, Schauperl dr.sc. Zdravko, Semenski dr.sc. Damir, Singer dr.sc. Sanja, Smojver dr.sc. Ivica, Stepanić dr.sc. Josip, Šavar dr.sc. Mario, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tonković dr.sc. Zdenko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Jarak dr.sc. Tomislav, Juretić dr.sc. Hrvoje, Kostelac dr.sc. Milan, Krajačić dr.sc. Goran, Pavković dr.sc. Danijel, Prebeg dr.sc. Pero, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vučković dr.sc. Krešimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Ćurković dr.sc. Petar, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mudrinić dr.sc. Saša, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Tomić dr.sc. Rudolf, Žakula dr.sc. Tea.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić, Ivan Matas, Dražen Mezdić, Marko Mimica, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Marijo Cepernić, Marko Gregurić, Nikola Kordić.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: Boras dr.sc. Ivanka (ispr.), Ćurković dr.sc. Lidija (ispr.).

Izvanredni profesori: Haramina dr.sc. Tatjana.

Docenti: Galić dr.sc. Ivica.

Studenti poslijediplomskog studija: Adrian Žgaljić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Lovro Farkaš, Luka Ivanković.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 3. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. studenoga 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. studenoga 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Nema priopćenja.

2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu prof. dr.sc. Krešimir Grilec, priopćio je:

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, nastava se održava većim dijelom online. Nastava na 3., 4. i 5. godini održava se u potpunosti online, a na 1. godini također se smanjio udio kontaktne nastave, te se ona u ovom trenutku održava u udjelu od 25% kontaktno. Druga godina održava se većinom kontaktno u manjim grupama, obzirom da se zbog epidemioloških mjera nastava ne može održavati u većim grupama .

Trenutno je u samoizolaciji 18 studenata i 18 zaposlenika. Od početka pandemije ukupno je oko 200 studenata i 70 zaposlenika prijavilo da su oboljeli od COVID-19. Ovi brojevi trenutno više nisu mjerodavni, obzirom da se nastava većim dijelom održava online, te studenti ne dolaze na Fakultet. Također, mole se svi zaposlenici da jave ukoliko su u samoizolaciji. Uprava u tom trenutku odmah omogućava rad od kuće. Prilikom unosa podataka u COP, može doći do razlike u našoj evidenciji i evidenciji HZZO-a o zaposlenicima u samoizolaciji, te je za odstupanja predviđena financijska sankcija za Fakultet.  

Sve promjene u povjeri nastave, izboru demonstratora i vanjskih suradnika prijavljuju se prije početka svakog semestra u akademskoj godini. Naknadne izmjene usred semestra neće se stavljati na dnevni red fakultetskog vijeća. Početkom 2021. godine uputit će se mail svim predstojnicima Zavoda da se prijave navedene izmjene za ljetni semestar ak. god. 2020./2021., pa se mole svi nastavnici da unaprijed planiraju potrebe za nastavu.

Raspisan je izvanredni interni natječaj za dodjeljivanje asistentskih mjesta Zavodima koji za to imaju potrebu. Na ovom natječaju odobrit će se od dva do četiri asistentska mjesta.

Prodekan je iskoristio ovu priliku da svim članovima Fakultetskog vijeća čestita predstojeće blagdane i zahvaljuje svima koji su omogućili da se nastavne aktivnosti održavaju bez prekida u ovim uvjetima.

Prodekan za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom prof. dr.sc. Joško Parunov, priopćio je:

Trenutno smo u postupku ispunjavanja godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana za potrebe Sveučilišta. Mole se svi nastavnici da do početka 2021. godine ispune svoja izvješća, koja će Povjerenstvo za kvalitetu objediniti u jedno izvješće. Izvješće će biti na dnevnom redu redovne sjednice Fakultetskog vijeća u siječnju 2021. godine, a nakon toga šalje se na usvajanje na Senat Sveučilišta. Ovo je i priprema za sastavljanje još jednog godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana, ali onog za potrebe AZVO. To će se izvješće trebalo bi biti spremno za slanje Agenciji do ljeta 2021. godine. Isto tako, potrebno je do tog trenutka provesti aktivnosti s kojima kasnimo, a koje su bile predviđene Akcijskim planom. Za ispunjavanje ovog izvješća Računski centar pripremiti će aplikaciju u Atlantisu.

Prodekan je također svim članovima poželio sve najbolje povodom predstojećih blagdana. 

2.3.
Studenata

Predstavnik studenata u Fakultetskom vijeću Ivan Pavao Boras, priopćio je:

Studenti su pripremili osvrt na proteklu 2020. godinu, pogotovo na posljednjih devet mjeseci tijekom pandemije COVID-19. Studentski zbor FSB-a primio je žalbe studenata, većinom zbog teške prilagodbe novom sustavu održavanja nastave. Unatoč svemu, predsjednik Studentskog zbora Ivan Pavao Boras iskoristio je ovu priliku da zahvali svim nastavnicima i suradnicima te nenastavnom osoblju za sve što su u ovim uvjetima napravili za studente, a pogotovo na tome što je na Fakultetskom vijeću u rujnu 2020. godine usvojen prijedlog o pravu trećeg upisa kolegija. Isto tako, predstavnik studenata zahvalio je svim nastavnicima za organizaciju naknadnih termina kolokvija za studente koji su bili u samoizolaciji, a posebno nastavnicima Katedre za matematiku, obzirom da nastava na kolegijima te Katedre obuhvaća veliki broj studenata nižih godina studija. Nadalje, studenti su pohvalili i rad Povjerenstva za odnose s javnošću, a posebno koordinatoricu doc. dr.sc. Ankicu Kovač, za dobivenu nagradu za najbolji virtualni štand na Smotri Sveučilišta održanoj online od 19. do 21. studenoga 2020. godine. Za kraj, predstavnik studenata prenio je molbu studenata svim članovima Fakultetskog vijeća da se nastava u zadnjem tjednu ove godine, ukoliko je to moguće, održi u potpunosti online. Naime, mnogo je studenata koji žive izvan Grada Zagreba i nadolazeće blagdane proveli bi u krugu obitelji.

U ime svih studenata našeg Fakulteta, Ivan Pavao Boras čestita članovima Fakultetskog vijeća nadolazeće blagdane. 

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Direktor CTT-a, Boris Ćosić, dipl. ing., priopćio je:

Izvješće o radu CTT-a za 2020. godinu bit će na dnevnom redu sjednice Fakultetskog vijeća u veljači, nakon što budu dostupni podatci za cijelu godinu. Što se tiče prvih 10 mjeseci protekle godine, povećan je prihod sa oko 1,5 milijuna kuna na 1,9 milijuna kuna. Do kraja godine očekuje se ukupni prihod od 2,4 milijuna kuna. Uspostavljena je dobra suradnja sa zaposlenicima FSB-a i Laboratorijima. Unatoč kriznom razdoblju uzrokovanom pandemijom COVID-19, povećana je aktivnost CTT-a. Prijavljen je jedan HORIZON projekt, a CTT je postao članom HAMAG BICRO mreže BOND, čija je osnovna funkcija da se zaposlenici CTT-a obrazuju i da se pružaju usluge firmama koje se nalaze u inkubatoru. Najveća aktivnost Centra odnosi se na suradnju s norveškom agencijom Innovations, za čiji je projekt dobivena bankovna garancija i pretfinanciranje, a sada je u tijeku praćenje izvršavanja obveza projekta od strane partnera. Inkubator je trenutno popunjen i u postoji velika potražnja za novim prostorima. Zaposlena su dva mlada magistra strojarstva da pokriju aktivnosti na norveškom projektu, te dvije studentice na studentskom ugovoru za suradnju s vanjskim knjigovodstvom te za vođenje arhive, obzirom da je CTT osnovan kao stvaratelj arhivskog gradiva. 

3.
Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu, kao u privitku.

4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:  

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu „Timska adaptibilnost u razvoju inovativnih proizvoda – TAIDE“, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo ili računarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku.

  Poništava se točka 6. natječaja raspisanog dana 24. siječnja 2020. godine i raspisuje se novi natječaj za zapošljavanje:

 4. Jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, elektrotehnika, ili računarstvo.
4.2.
Izbor dr.sc. Ante Marušića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Ante Marušić, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za  energetska postrojenje, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, na razdoblje od 5 godina.

4.3.
Izbor dr.sc. Branimira Škugora, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Branimir Škugor, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za  robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, na razdoblje od 5 godina.

4.4.
Izbor Brune Lagatora, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Bruno Lagator, mag. ing. strojarstva, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija.

4.5.
Izbor Mateje Tomičić, mag. ing. nav. arch., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Mateja Tomičić, mag. ing. nav. arch., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku  na Katedri za gradnju plovnih objekata.

4.6.
Izbor Marije Koričan, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Marija Koričan, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku  na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata.

4.7.
Izbor Mateja Petrinovića, mag. math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Matej Petrinović, mag. math., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje prirodnih  znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.

4.8.
Izbor Dominika Birta, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dominik Birt, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila.

4.9.
Izbor Lee Pavelko, mag. ing. el. techn. inf., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice na HRZZ projektu "Upravljanje brzinom autonomnog vozila pri prolasku preko pješačkog prijelaza" (Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Lea Pavelko,  mag. ing. el. techn. inf., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, na HRZZ projektu „Upravljanje brzinom autonomnog vozila pri prolasku preko pješačkog prijelaza“ (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

4.10.
Izbor Stjepana Drašnera, mag. ing. mech., Hrvoja Josića, mag. ing mech., Petra Koseca, mag. ing. mech., Svena Miroslava, mag. ing. aeroing. i Antuna Tonca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje naslovnih asistenata u Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Stjepan Drašner, mag. ing. mech., Hrvoje Josić, mag. ing.mech., Petar Kosec, mag. ing. mech., Sven Miroslav, mag. ing. aeroin. i Antun Tonc, mag. ing. mech., izabiru se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.  

4.11.
Izbor Nevena Krajne, mag. math., u nastavno zvanje naslovnog predavača za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Neven Krajina, mag. inf. et math., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

4.12.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Slavena Dobrovića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Slaven Dobrović, izvanredni profesor, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za  inženjerstvo voda i okoliša.

4.13.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Dubravka Matijaševića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Dubravko Matijašević, docent, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica.

4.14.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru mr.sc. Petra Gregoreka, u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Mr.sc. Petar Gregorek, predavač, izabire se u nastavno zvanje i radno mjesto predavača (reizbor) za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku, na razdoblje od 5 godina.

4.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Slavena Dobrovića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Slaven Doborović, izvanredni profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.1.1.
Perica Jukić, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada mr.sc. Perice Jukića, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Poboljšanje iskoristivosti toplifikacijskih parnih turbina iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dražen Lončar, predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Zvonimir Guzović,  studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Predrag Rašković, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Republika Srbija, član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Zvonimira Guzovića.

4.1.2.
Josip Pranjić, mag. ing. met.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Josipa Pranjića, mag. ing. mech., pod naslovom: Otvrdnjavanje površine sinterirane titanijeve legure Ti6Al4V dubokim hlađenjem i plazmom potpomognutim kemijskim prevlačenjem iz parne faze, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. izv. prof. dr. sc. Suzana Jakovljević – predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Darko Landek - studijski savjetnik
 3. izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Darka Landeka.

4.1.3.
Hrvoje Stančin, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Hrvoja Stančina, mag. ing. mech., pod naslovom: Proizvodnja alternativnih goriva termokemijskim postupcima obrade otpadnih materijala / Production of alternative fuels by thermochemical conversion of waste materials, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr. sc. Davor Ljubas -predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Neven Duić - studijski savjetnik 1
 3. prof. Vladimir Strezov, Macquarie University; Faculty of Science and Engineering; Department of Earth and Environmental Sciences, Australija - studijski savjetnik 2
 4. izv. prof. dr. sc. Milan Vujanović - član
 5. prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Technical University of Ostrava, Ostrava, Češka - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Nevena Duića.

4.1.4.
Petar Škvorc, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Petra Škvorca, mag. ing. mech., pod naslovom: Aerodinamička svojstva visokih zgrada s poroznim pročeljem / Aerodynamic characteristics of tall buildings with porous façades, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Milan Vrdoljak - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar- studijski savjetnik
 3. dr sc. Andrija Buljac, Fractal d.o.o. - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara.

4.1.5.
Danijel Zadravec, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Danijela Zadraveca, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj kriterija za odabir operativnog režima rada procesa šaržne destilacije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Saša Mudrinić - predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Nenad Ferdelji - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Marija Živić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet Slavonski Brod - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Nenada Ferdeljija.

4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.2.1.
Mario Klun, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Maria Kluna, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Numeričko modeliranje strujanja u maloj aksijalnoj turbini organskog Rankineovog ciklusa s parcijalnim privodom, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Maria Kluna, mag. ing. mech.

4.2.2.
Martina Kocijan, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Martine Kocijan, mag. ing. cheming.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Razvoj fotokatalitičkog nanokompozita na bazi titanijevog dioksida i reduciranog grafen oksida, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Martine Kocijan, mag. ing. cheming.

4.3.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2020./2021.
4.3.1.
Poslijediplomski doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studija, elektroničkim glasovanjem donosi odluku: 

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2020./2021., pristupnicima, kao u privitku.

4.3.2.
Poslijediplomski specijalistički studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studija, elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Odobrava se upis na poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2020./2021., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

4.4.
Prijedlog ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Karla Seleša

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studija, elektroničkim glasovanjem donosi zaključak:

Prima se na znanje Odluka Odbora za poslijediplomske studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 01. prosinca 2020. godine, o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Karla Seleša, pod nazivom „Numeričko modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom teorije faznih polja“ koji je obranjen dana 28. listopada 2020. godine.

4.
Financijski plan za razdoblje 2021.- 2023. godine

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se Financijski plan za razdoblje 2021.-2023. godine, kao u privitku.

4.
Ustrojstvo
4.1.
Prijedlog izmjene Odluke Fakultetskog vijeća od 15 srpnja 2020. godine, o imenovanju professora emeritusa

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog izmjene Odluka Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2020. godine, o imenovanju professora emeritusa, kao u privitku.

5.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

5.
Nagrade
5.1.
Državna nagrada za znanost za 2020. godinu
5.1.1.
Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće, predloženik doc. dr.sc. Tomislav Pukšec

Fakultetsko vijeće na temelju Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2020. godinu MZO RH, kojeg je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, na prijedlog Povjerenstva za nagrade FSB-a, donosi odluku:

Pokreće se postupak za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2020. godinu za područje tehničkih znanosti za:           

2.      Godišnja nagrada za znanost za:

      a) značajno znanstveno dostignuće,

          predloženik: doc. dr.sc. Tomislav Pukšec

5.1.2.
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti, predloženik doc. dr.sc. Neven Hadžić

Fakultetsko vijeće na temelju Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2020. godinu MZO RH, kojeg je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, na prijedlog Povjerenstva za nagrade FSB-a, donosi odluku:

Pokreće se postupak za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2020. godinu za područje tehničkih znanosti za:        

 3.      Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

    predloženik:  izv. prof.  dr.sc. Neven Hadžić
Dekan zaključuje online sjednicu u 12:50 sati, te moli sve članove Fakultetskog vijeća da pristupe elektroničkom glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102