Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

1. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022., održane 26. listopada 2021. godine putem web konferencije te online glasovanjem,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Crneković dr.sc. Mladen, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Karšaj dr.sc. Igor, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Markučič dr.sc. Damir, Schauperl dr.sc. Zdravko, Smojver dr.sc. Ivica, Stepanić dr.sc. Josip, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tonković dr.sc. Zdenko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko, Baršić dr.sc. Gorana, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Juretić dr.sc. Hrvoje, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Krajačić dr.sc. Goran, Prebeg dr.sc. Pero, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vladimir dr.sc. Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Galić dr.sc. Ivica, Katić dr.sc. Marko,  Mudrinić dr.sc. Saša, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Tomić dr.sc. Rudolf.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Maja dr.sc.Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Stjepan Herceg, Ivan Matas, Antonio Mikulić, Dino Miše, Goran Stunjek, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Bilonić, Lovro Farkaš, Mateo Josipović, Lovro Meštrović, Dora Ševerac, Ivan Zovko.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI : 

Redoviti profesori: Ćurković dr.sc. Lidija, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Haramina dr.sc. Tatjana, Jerbić dr.sc. Bojan, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kunica dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Šavar dr.sc. Mario.

Izvanredni profesori: Pavković dr.sc. Danijel.

Docenti: Ćurković dr.sc. Petar, Hoić dr.sc. Matija, Skozrit dr.sc. Ivica, Žakula dr.sc. Tea.

Asistenti - poslijedoktorandi: Miler dr.sc. Daniel.

Studenti poslijediplomskog studija: Vladimir Vidović.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Bartol Filić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2021./2022., i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. rujna 2021. godine i Zapisnika 1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. listopada 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. rujna 2021. godine i Zapisnik 1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. listopada 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je:

1.1.1.
Nastup studenata FSB-a na hrvatskim sajmovima inovacija INOVA 2021. i ARCA 2021.
Na ovogodišnjem 45. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA 2021., koja je održana od 13. - 15. listopada 2021. godine u Kulturnom centru Dubrava, studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje, smjera Mehatronika i robotika, članovi Udruge inovatora FSB-a, nastupili su s tri rada i osvojili su sljedeće nagrade:
 1. Pneumatski servosustav (autorica inovacije: Klara Pejić, mag. ing. mech., mentori: J. Benić i Ž. Šitum) – osvojena ZLATNA medalja i glavna nagrada Sveučilišta u Suceavi, Rumunjska,
 2. Pneumatski sklop za poboljšanje motoričkih sposobnosti (autor inovacije: Edi Majer, univ. bacc. ing. mech., mentor: Ž. Šitum) – osvojena ZLATNA medalja,
 3. Sortiranje proizvoda primjenom vizijskog sustava (autor inovacije: Ivan Radić, univ. bacc. ing. mech., mentor: Ž. Šitum) – osvojena SREBRNA medalja.
Izložbu je organizirao Savez inovatora Zagreba, a suorganizatori izložbe bili su WIIPA - Svjetska organizacija za inovatore i industrijsko vlasništvo te Grad Zagreb.
Također, studenti FSB-a, smjera Mehatronika i robotika (Marko Miroslav Bača, Zvonimir Dabčević i Dario Poznanović), nastupili su s tri rada na 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2021. koja je održana od 14. - 16. listopada 2021. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Izložbu organizira Udruga inovatora Hrvatske.
Student Marko Miroslav Bača, univ. bacc. ing. mech. osvojio je zlatnu medalju, za rad Uređaj za ispitivanje dinamičke izdržljivosti materijala (mentori: J. Benić i Ž. Šitum). Ovaj projekt predstavlja primjer uspješne suradnje Laboratorija za automatiku i robotiku i Laboratorija za ispitivanje mehaničkih svojstava. Rad je također osvojio srebrnu medalju na izložbi International Invention and Trade Expo 2021 održane u rujnu u Londonu.
1.1.2.
Znanstveno-istraživački projekt "Flapping Flight on Mars and Venus" koji financira EU svemirska agencija (ESA)

Znanstveno-istraživačka grupa na Katedri za dinamiku letjelica Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, pod vodstvom prof. dr.sc. Zdravka Terzea, dobila je znanstveno-istraživački projekt "Flapping Flight on Mars and Venus", koji financira EU svemirska agencija (ESA), u trajanju od godinu dana. Projekt je dobiven na ovogodišnjem ESA natječaju za istraživačke projekte u kategoriji "Space science". 

Projektom će se razvijati matematički algoritmi i računalni modeli fizike leta autonomnih sustava u atmosferskim uvjetima Marsa i Venere, s mogućim proširenjem i na Saturnov mjesec Titan. Simulacijskim tehnologijama, temeljenim na izvornim reduciranim 'fluid‐solid' numeričkim modelima na mnogostrukostima i Lievim grupama, testirat će se mahokrilna propulzija u zadanim uvjetima, a koja ima određene prednosti u odnosu na rotirajuće krilo helikoptera nedavno korištenog pri istraživanju Marsa.

1.2.
Prodekana

Prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom, prof. dr.sc. Joško Parunov, priopćio je kako će se na današnjem dnevnom redu Senata Sveučilišta u Zagrebu, naći točka Sveučilišne potpore za 2021. godinu (preostali dio doznačen za 2021. godinu). Ukoliko točka bude usvojena, dodijeljena sredstva raspodijelit će se prema unaprijed utvrđenim kriterijima, kako je to bilo i dosadašnjih godina, a rok za potrošnju sredstava bit će do 31. prosinca 2021. godine.  

1.3.
Studenata

Nema priopćenja.

1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Izbor doc. dr.sc. Tomislava Staroveškog, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Tomislav Staroveški, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve, na razdoblje od 5 godina.

2.2.
Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr.sc. Ivana Gospića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, na zahtjev Sveučilišta u Zadru

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ivan Gospić, docent, ispunjava uvjete propisane člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, na Sveučilištu u Zadru.

2.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Nenada Bojčetića, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Prof. dr.sc. Nenad Bojčetić, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.4.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Stanka Škeca, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Doc. dr.sc. Stanko Škec, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Denisa Kotarskog, predavača na Veleučilištu u Karlovcu, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Denis Kotarski, predavač, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Veleučilištu u Karlovcu.

3.
Ustrojstvo
3.1.
Pokretanje postupka za izbor novog Dekana

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje akademske godine 2022./2024. godine. 

Za provođenje postupka izbora dekana imenuje se Povjerenstvo za izbor dekana u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Zvonimir Guzović
 2. dr.sc. Mladen Franz, professor emeritus
 3. dr.sc. Tonko Ćurko, professor emeritus 

Povjerenstvo za izbor dekana temeljem članka 17. stav 6. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje dužno je u roku od 30 dana predložiti Fakultetskom vijeću predloženike za dekana. 

U postupku pripremanja prijedloga za dekana Povjerenstvo je obvezno konzultirati sve ustrojbene jedinice.

3.2.
Prijedlog Zavoda za tehnologiju za imenovanje novog voditelja Laboratorija za ljevarstvo umjesto prof. dr.sc. Branka Bauera

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehnologiju, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Karlo Jurković, asistent, imenuje se za voditelja Laboratorija za ljevarstvo na Katedri za ljevarstvo u Zavodu za tehnologiju, umjesto prof. dr.sc. Branka Bauera. 

Obavljanje dužnosti započinje 01. studenoga 2021. godine.

4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.1.1.
Marijan Andrić, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Marijana Andrića, mag. ing. aeroing., pod naslovom: Prošireni nestacionarni model aerodinamičke interferencije leta u formaciji, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Zdravko Terze - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Milan Vrdoljak - studijski  savjetnik
 3. izv. prof. dr. sc. Boris Muha, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka.

4.1.2.
Ivan Stiperski, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ivana Stiperskog, mag. ing. mech., pod naslovom: Automatsko generiranje operativnih planova u robotski potpomognutoj neurokirurgiji, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Marko Švaco - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Bojan Jerbić - studijski  savjetnik
 3. prof. dr. sc. Darko Chudy, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  prof. dr.sc. Bojana Jerbića.

4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.2.1.
Luka Balatinec, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Luke Balatineca, mag. ing. mech.  

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Numerički model trošenja uz podmazivanje u strojevima s rotirajućim komponentama /  Numerical Model of Lubricated Wear in Rotating Machinery, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Luke Balatineca, mag. ing. mech.                

4.2.2.
Ivana Cukor, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija  Ivane Cukor, mag. ing. mech.    

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Model utjecaja vitkih alata u razvoju proizvoda na aspekte održivosti, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Ivane Cukor, mag. ing. mech.                

4.2.3.
Ivan Jurić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Ivana Jurića, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj toplinskoga ciklusa na mikrostrukturu i mehanička svojstva dupleks čelika izrađenoga postupkom aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Ivana Jurića, mag. ing. mech.    

4.2.4.
Tomislav Polančec, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Tomislava Polančeca, mag. ing. mech.  

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Višerazinsko modeliranje procesa rupičenja u sinteriranim materijalima/Multiscale Modelling of Pitting Phenomena in Sintered Materials, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Tomislava Polančeca, mag. ing. mech. 

4.2.5.
Zoran Tomić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Zorana Tomića, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Numeričko modeliranje i eksperimentalna validacija lomnoga i zamornoga ponašanja sinteriranoga čelika primjenom teorije faznih polja / Numerical phase-field modelling and experimental validation of sintered steel fracture and fatigue behaviour,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Zorana Tomića, mag. ing. mech.   

4.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
4.3.1.
Robert Bedoić, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Roberta Bedoića, mag. ing. cheming., pod naslovom: The role of biomass and biofuels in the energy transition – a holistic interdisciplinary approach to sustainable anaerobic digestion (Uloga biomase i biogoriva u energetskoj tranziciji – interdisciplinarni i cjeloviti pristup održivoj anaerobnoj razgradnji). 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Neven Duić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik
 2. prof. dr.sc. Davor Ljubas, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu,  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član.
4.3.2.
Robert Keser, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Roberta Kesera, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerical modelling of multi-component dense sprays (Numeričko modeliranje višekomponentnih gustih sprejeva). 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. izv. prof. dr sc. Milan Vujanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik
 2. izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac,  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. izv. prof. dr.sc. Michele Battistoni, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria, Italija - član.
4.3.3.
Drilon Meha, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Drilona Mehe, mag. ing. mech., pod naslovom: Increasing the penetration of renewable energy sources by using power to heat technologies in power systems based on coal (Povećanje udjela obnovljivih izvora energije primjenom tehnologija za pretvorbu električne u toplinsku energiju u energetskim sustavima temeljenima na ugljenu). 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Tomislav Pukšec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik
 2. prof. dr.sc. Henrik Lund, Sveučilište u Aalborg, Danska - član
 3. prof. dr.sc. Naseer Sahiti, Universiteti i Prishtinës „Hasan Prishtina“, Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike - član.
4.3.4.
Iva Mikulić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Ive Mikulić, mag. ing. mech., pod naslovom: Novi model praćenja učinkovitosti ljudskih čimbenika u procesima. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik
 2. izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cajner, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. prof. emer. dr.sc. Ivica Veža, Sveučilište u Splitu,  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član.
4.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Petre Bonačić Bartolin, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Petre Bonačić Bartolin, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 3. studenoga 2021. godine u 15:00  sati u  Vijećnici, Ivana Lučića 5, južna zgrada.

4.5.
Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije
4.5.1.
Doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Odobrava se upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u ak. god. 2021./2022., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

4.5.2.
Specijalistički studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Odobrava se upis na poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2021./2022., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

4.6.
Prijedlog promjene nositelja kolegija Numerička linearna algebra u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2021./2022., kako slijedi:

Šifra

kolegija

 

Naziv kolegija

 

Dosadašnji nositelj/i kolegija

 

Novi nositelj/ikolegija
 

1023


Numerička linearna algebra

Sanja Singer

Jadranka Mićić-Hot

Luka Grubišić (PMF)

Nela Bosner (PMF) 

4.7.
Prijedlog vanjskog suradnika na kolegiju Uvod u znanstveno-istraživački rad u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se povjera nastave vanjskom suradniku  na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2021./2022., kako slijedi:

Šifra

kolegija

 

Naziv kolegija

 

 

Dosadašnji nositelj/i kolegija

 

Vanjski suradnik
 

1025


Uvod u znanstveno-istraživački rad


D. Majetić; N. Duić;J. Parunov, Z. Terze

Naslovni docent dr.sc. Alan Klanac, Sveučilište u Rijeci,
Tehnički fakultet 

4.
Nastava
4.1.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Prihvaća se Odluka o imenovanju demonstratora u akademskoj godini 2021./2022., kao u privitku. 

4.2.
Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Prihvaća se Odluka o terenskoj nastavi u akademskoj godini 2021./2022., kao u privitku. 

4.3.
Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Prihvaća se plan održavanja kolokvija u akademskoj godini 2021./2022., kao u privitku. 

4.4.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Ivanu Horvatu, poslijedoktorandu na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Dr.sc.   Ivanu Horvatu, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ljetnom semestru, ak. god. 2021./2022., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Studij

 

Sem.

Satnica

Sati povjere predav. 


Boras, I., Dović, D.

 

159251

Gradnja aparata E

 

Diplomski

 


2

2+1

 

9

 

4.5.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zoranu Luliću

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, elektroničkim glasovanjem donosi odluku:

Dr.sc. Zoranu Luliću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, odobrava se sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom studiju iz kolegija Teorija kretanja vozila, u trajanju od 15 sati predavanja za redovite studente i 7 sati predavanja za izvanredne studente, u ak. god. 2021./2022., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

4.6.
Molba Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Stanku Škecu

Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženjering Novo Mesto, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Stanku Škecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija) u zimskom semestru 2021/2022. u okviru kolegija „Ciljno konstruiranje“ (Design Methods) koji se održava na engleskom jeziku, u ukupnom trajanju od 10 sati (seminar). 

4.7.
Molba Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Nenadu Ferdeljiju

Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženjering Novo Mesto, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Nenadu Ferdeljiju, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženjering (Novo Mesto Slovenija) u zimskom semestru 2021./2022. u okviru diplomskog studija Inženjerstvo i automobilska industrija (Engineering and Automotive Industry), na kolegiju „Termalni procesi“ (Thermal processes), 15 sati predavanja i 15 sati vježbi. 

4.8.
Prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Ane Klobučar, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr.sc. Ane Klobučar, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Robert Manger, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek – predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Goranka Nogo, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek – član
 3. doc. dr.sc. Krunoslav Puljić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – član
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Tessi Uroić, poslijedoktorandici, na Sveučilište u Cambridgeu, UK, u trajanju od 15. do 26. studenog 2021. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Tessi Uroić, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, odobrava se službeni boravak na Sveučilištu u Cambridgeu, UK, u vremenu od 15. – 26. studenoga 2021. godine.  

Troškovi puta i boravaka financirat će se sredstvima Sveučilišta, potporom za akademsku godinu.

Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

5.2.
Izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka o studijskoj godini 2020./2021.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka o studijskoj godini 2020./2021.

5.3.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca o studijskoj godini 2020./2021.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. Darka Kozarca o studijskoj godini 2020./2021.

5.4.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o službenom putovanju u SAD

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o službenom putovanju u SAD.

5.5.
Izvješće Milana Vukšića, asistenta, o znanstvenom boravku u Sloveniji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Milana Vukšića, asistenta, o znanstvenom boravku u Sloveniji.

5.6.
Izvješće Martine Kocijan, asistentice, o znanstvenom boravku u Sloveniji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Martine Kocijan, asistentice, o znanstvenom boravku u Sloveniji.

5.7.
Izvješće Petra Škvorca, asistenta, o znanstvenom boravku u Italiji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Petra Škvorca, asistenta, o znanstvenom boravku u Italiji.

6.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan zaključuje online sjednicu u 12:30 sati, te moli sve članove Fakultetskog vijeća da pristupe elektroničkom glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica