Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

3. redovne elektroničke  sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2021./2022., održane 14. prosinca 2021. godine u 10:00 sati, online,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Ćurković dr.sc. Lidija, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Karšaj dr.sc. Igor, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Schauperl dr.sc. Zdravko, Smojver dr.sc. Ivica, Stepanić dr.sc. Josip, Šavar dr.sc. Mario, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tonković dr.sc. Zdenko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko, Baršić dr.sc. Gorana, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Juretić dr.sc. Hrvoje, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Krajačić dr.sc. Goran, Pavković dr.sc. Danijel, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Mudrinić dr.sc. Saša, Skozrit dr.sc. Ivica, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Tomić dr.sc. Rudolf.

Viša predavačica: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja dr.sc.Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Stjepan Herceg, Ivan Matas, Antonio Mikulić, Dino Miše, Goran Stunjek, Dalibor Viderščak, Vladimir Vidović.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Bilonić, Ivan Pavao Boras, Mateo Josipović, Lovro Meštrović, Dora Ševerac, Ivan Zovko.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja, Ankica Mihaljević, dipl. oec., rukovoditeljica Financijske službe.

ODSUTNI : 

Redoviti profesori: Bauer dr.sc. Branko, Crneković dr.sc. Mladen, Dović dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana (ispr.), Jerbić dr.sc. Bojan, Jokić dr.sc. Andrej.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Prebeg dr.sc. Pero, Vladimir dr.sc. Nikola, Žakula dr.sc. Tea.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Lovro Farkaš, Bartol Filić.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenoga 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenoga 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se Rebalans Financijskog plana za 2021. godinu, kao u privitku.

3.
Financijski plan za razdoblje 2022.-2024.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se Financijski plan za razdoblje 2022.-2024. godine, kao u privitku.

4.
Priopćenja
4.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je kako je povjerenstvo za izbor dekana prikuplja prijave kandidata. Lista prijavljenih kandidata bit će objavljena na dnevnom redu sjednice Fakultetskog vijeća u siječnju 2022. godine. Plan je da se predloženici za novog dekana predstave sa svojim programima na kontaktnoj sjednici koja će se održati u veljači 2022. godine. U tom periodu nema nastave, pa će se sjednica moći organizirati i održati kontaktno u dvorani A, gdje to dozvoljavaju epidemiološke mjere.

4.2.
Prodekana

Prodekan za poslovanje i organizaciju, prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, priopćio je kako će se ove godine isplatiti nagrada zaposlenicima u iznosu od 1500 kn, kao rezultat uspješnog poslovanja. U protekloj godini ostvarene su određene uštede, koje je Uprava Fakulteta odlučila namijeniti zaposlenicima. Obzirom na to da je riječ o nagradi za uspješno poslovanje, tj. za doprinos poslovanju Fakulteta, nagradu dobivaju isključivo zaposlenici koji su proveli više od 10 mjeseci u radnom odnosu na Fakultetu. 

4.3.
Studenata

Nema priopćenja.

4.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

5.
Izbori nastavnika i suradnika
5.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zaštitu materijala.
 2.  Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida.

  Poništava se točka 5. natječaja objavljenog u javnim glasilima dana 24. rujna 2021. godine, i raspisuje se novi natječaj za

  radno mjesto:    

 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu „Nanostrukturirani tvrdi metali – Novi izazovi metalurgije praha (NANO-PM)“, za područje tehničkih ili prirodnih znanosti, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na HRZZ projektu „Dinamika aktivnih i rotirajućih konstrukcija“ (Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku, Katedri za primijenjenu dinamiku. 
5.2.
Izbor Šimuna Sviličića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Numerička rekonstrukcija u arheologiji pomorstva“ (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Šimun Sviličić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na HRZZ projektu „Numerička rekonstrukcija u arheologiji pomorstva“,  (Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata.

5.3.
Izbor dr.sc. Marije Majde Perišić, u suradničko zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Marija Majda Perišić, mag. math., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

5.4.
Izbor Jana Topolnjaka, mag. ing. mech., u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Jan Topolnjak, mag. ing. mech., izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava.  

5.5.
Stručno mišljenje u postupku reizbora doc. dr.sc. Zorana Domitrana u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Zoran Domitran, docent, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

6.
Ustrojstvo
6.1.
Molba Zavoda za materijale za promjenu predstavnika Zavoda za materijale u Povjerenstvu za studijske programe

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Danko Ćorić, imenuje se članom Povjerenstva za studijske programe umjesto prof. dr.sc. Zdravka Schauperla. 

Mandat prof. dr.sc. Danku Ćoriću  počinje ­­­­­­­­­­­­­­­­­­1. siječnja 2022. godine i traje do 30. rujna 2022. godine.

7.
Poslijediplomski studiji
7.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.1.1.
Nazar Grinišin, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Nazara Grinišina, mag. ing. mech., pod naslovom: Karakterizacija visokotlačnoga spreja biogoriva i razvoj 0D modela za primjenu u motoru s unutarnjim izgaranjem, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Milan Vujanović - predsjednik Povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Darko Kozarac - studijski  savjetnik
 3. izv. prof. dr.sc. Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet  - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca.

7.1.2.
Marko Horvatek, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Marka Horvateka, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj deformacijskih sustava za linearno nano pozicioniranje / Development of compliant linear stages for nanopositioning, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec – predsjednica  Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Marko Katić  - studijski  savjetnik
 3. prof. dr.sc. Đuro Barković, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet  - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, doc. dr.sc. Marka Katića.

7.1.3.
Ivana Jovanović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ivane Jovanović, mag. ing. mech., pod naslovom: Projektni postupak za energetske sustave autonomnih brodova / Design procedure for power systems of autonomous vessels, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Joško Parunov – predsjednik  Povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vladimir  - studijski  savjetnik
 3. prof.  Gerasimos Theotokatos  University of Stratchlyde,Glasgow, UK - član

 te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Nikole Vladimira.

7.1.4.
Antonia Penđer, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Antonie Penđer, mag. ing. mech., pod naslovom: Upravljanje mehaničkim sustavima primjenom algebarskih estimatora stanja i poremećaja, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Andrej Jokić – predsjednik  Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Josip Kasać  - studijski  savjetnik
 3. prof. dr.sc. Stjepan Bogdan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva  - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Josipa Kasać.

7.1.5.
Tamara Petranović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Tamare Petranović, mag. ing. mech., pod naslovom: Metoda zasnovana na riziku za određivanje ekstremnoga valnog opterećenja brodskih konstrukcija / Risk-based method for prediction of extreme wave loads of ship structures, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Ivan Ćatipović - predsjednik  Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Joško Parunov  - studijski  savjetnik
 3. doc. dr.sc. Marko Katalinić, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet  - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Joška Parunova.

7.1.6.
Nikola Šimunić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Nikole Šimunića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko i eksperimentalno modeliranje vodilica u dentalnoj implantologiji, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje, ocjenu i obranu doktorskog rada te predlaganje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme:

 1. prof. dr.sc. Janoš Kodvanj - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Tanja Jurčević Lulić - mentorica
 3. izv. prof . dr.sc. Ivica Pelivan, Sveučilište u Zagrebu,  Stomatološki fakultet -  član
7.1.7.
Filip Žanetić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Filipa Žanetića, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj postupka dubokoga boriranja čelika, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Darko Landek - predsjednik  Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Božidar Matijević  - studijski  savjetnik
 3. prof. dr.sc. Ivica Kladarić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu -  član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Božidara Matijevića.

7.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Josipa Pasaneca, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Josipa Pasaneca, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod Eksperimentalna analiza kondenzacije vodene pare u spiralnim cijevima uz prisustvo nekondenzirajućih plinova  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Josipa Pasaneca, mag. ing. mech.   

7.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.sc. Zvonka Trzuna, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada mr.sc. Zvonka Trzuna, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Utjecaj dinamičke neuravnoteženosti i asimetrije potisne sile na rasipanje padnih točaka nevođenih projektila.

 Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Zdravko Terze, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik povjerenstva,
 2. izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cajner, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član,
 3. doc. dr.sc. Mladen Viher, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, Centar za obrambene i strategijske studije „Janko Bobetko“, član.
7.4.
Promjena naslova konačne teme doktorskog rada Ivana Jurića, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Ivanu Juriću, mag. ing. mech., odobrava se promjena naslova konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija, tako da naslov sada glasi: „Utjecaj toplinskoga ciklusa na svojstva dupleks čelika izrađenoga aditivnom proizvodnjom električnim lukom i žicom“.

7.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.5.1.
Robert Bedoić, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće elektroničnim glasovanjem prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Roberta Bedoića, mag. ing. cheming., te kao dan obrane određuje 19. siječnja 2022. godine u 9:00  sati u Vijećnici, Ivana Lučića 5, južna zgrada.

7.5.2.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničnim glasovanjem prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Mihaela Cindorija, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 23. prosinca 2021. godine u 11:00  sati u TCR-učionici, Ivana Lučića 5, istočna zgrada.

7.5.3.
Vedrana Markučič, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničnim glasovanjem prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Vedrane Markučič, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 10. siječnja 2022. godine u 14:00  sati u Plavoj dvorani istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III. Radi okolnosti vezanih za bolest COVID-19, javna obrana doktorskog rada održat će se i online putem videokonferencije. 

7.5.4.
Drilon Meha, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničnim glasovanjem prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Drilona Mehe, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 10. siječnja 2022. godine u 11:00  sati u Vijećnici, Ivana Lučića 5, južna zgrada.

7.6.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2021./2022., pristupnicima, kao u privitku.

8.
Nastava
8.1.
Prijedlog Odluke o prestanku izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku o prestanku izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija:

 • Sveučilišni preddiplomski studij Strojarstvo;
 • Sveučilišni preddiplomski studij Brodogradnja;
 • Sveučilišni preddiplomski studij Zrakoplovno inženjerstvo,

koji se izvode na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu sukladno postojećim programima (stari studiji).

Studenti upisani na stare studije iz točke I. ove Odluke u skladu s postojećim programima dužni su ispuniti sve obaveze propisane postojećim programima sukladno aktima koji uređuju predmetne studije, najkasnije do 30. rujna 2028. godine.

Ova odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Zagrebu radi donošenja odluke o brisanju navedenih studija iz Upisnika studijskih programa, te upisa novih studija kako slijedi:

 • Sveučilišni preddiplomski studij Strojarstvo;
 • Sveučilišni preddiplomski studij Brodogradnja;
 • Sveučilišni preddiplomski studij Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika

u Predmetni upisnik.

9.
Službena putovanja
9.1.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje plaćenog dopusta izv. prof. dr.sc. Darku Kozarcu, u trajanju od tri mjeseca (1.1.2022.-31.3.2022.), zbog službenog boravka u SAD-u (Berkeley, CA)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za motore i transportna sredstva, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Darku Kozarcu, u Zavodu za motore i transportna sredstva, odobrava se plaćeni dopust u trajanju od 3 mjeseca, u vremenu od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, radi znanstvenog istraživanja u SAD-u (Berkeley, SA).

9.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Hrvoju Stančinu, asistentu, u Lisabon, Portugal, u trajanju od 6. do 14. prosinca 2021. godine

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Hrvoju Stančinu, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, odobrava se službeni put u Lisabon, Portugal, radi boravka na Sveučilištu Instituto Superior Técnico Lisabon (TÈCNICO LISBOA) u sklopu Erasmus + natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemalja (KA103), u vremenu od 6. - 14. prosinca 2021. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

9.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog putovanja na Sveučilište u Mariboru, Slovenija, u trajanju od 6. do 23. prosinca 2021. godine
9.3.1.
Zoranu Tomiću, asistentu na projektu

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Zoranu Tomiću, asistentu  na projektu, u Zavodu tehničku mehaniku, Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se znanstveni boravak i stručno usavršavanje na Sveučilištu u Mariboru, Slovenija,  radi eksperimentalnog dijela istraživanja doktorskog rada, u vremenu od 6. – 24. prosinca 2021. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

9.3.2.
Tomislavu Polančecu, asistentu na projektu

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Tomislavu Polančecu, asistentu  na projektu, u Zavodu tehničku mehaniku, Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se znanstveni boravak i stručno usavršavanje na Sveučilištu u Mariboru, Slovenija, radi eksperimentalnog dijela istraživanja doktorskog rada, u vremenu od 6. – 24.prosinca 2021.godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

9.4.
Izvješće prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka o službenom putovanju u Njemačku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka o službenom putovanju u Njemačku.

9.5.
Izvješće dr.sc. Tesse Uroić, poslijedoktorandice, o posjetu Sveučilištu u Cambridgeu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Tesse Uroić, poslijedoktorandice, o posjetu Sveučilištu u Cambridgeu. 

10.
Prijedlog za produljenje Ugovora o radu redovitom profesoru u trajnom zvanju dr.sc. Zdravku Viragu (drugo produljenje)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za mehaniku fluida, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Utvrđuje se da ne postoji potreba za nastavkom rada dr. sc. Zdravka Viraga, redovitog profesora u trajnom zvanju, na znanstveno-nastavnom radnom mjestu.

11.
Predloženici za članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Fakultetsko vijeće u povodu Obavijesti Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

11.1.
Prof. dr.sc. Bojan Jerbić

Dr.sc. Bojan Jerbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predlaže se za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti. 

11.2.
dr.sc. Jurica Sorić, professor emeritus

Dr.sc. Jurica Sorić, professor emeritus Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predlaže se za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti. 

12.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan zaključuje online sjednicu u 10:30 sati, te moli sve članove Fakultetskog vijeća da pristupe elektroničkom glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica