Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

5. redovne  sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2022./2023., održane 21. veljače 2023. godine, u Vijećnici Fakulteta.

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Guzović dr.sc. Zvonimir, Haramina dr.sc. Tatjana, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Rolph Daniel, Smojver dr.sc. Ivica, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. ZdenkaKostelac dr.sc. Milan, Pavković dr.sc. Danijel, Skozrit dr.sc.Ivica, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Docenti: Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Lesičar dr.sc. Tomislav, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Škec dr.sc. Stanko, Švaco dr.sc. Marko,Tomičević dr.sc. Zvonimir.

Viša predavačica: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej mag.ing., Uroić dr.sc. Tessa.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš.

Studenti poslijediplomskog studija: Stjepan Herceg, Ivan Matas, Antonio Mikulić, Goran Stunjek.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja.

ODSUTNI:

Redoviti profesori: Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka (ispr.), Jokić dr.sc. Andrej, Kožuh dr.sc. Zoran, Lulić dr.sc. Zoran (ispr.), Majetić dr.sc. Dubravko (ispr.), Parunov dr.sc. Joško, Stepanić dr.sc. Josip, Štorga dr.sc. Mario (ispr.).

Izvanredni profesori: Ćurković dr.sc. Petar, Vladimir dr.sc. Nikola.

Docenti: Klobučar Barišić dr.sc. Ana.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Bilonić, Bartol Filić, Mateo Josipović, Lovro Meštrović, Dora Ševerac, Ivan Zovko.

Studenti poslijediplomskog studija: Dino Miše, Dalibor Viderščak, Vladimir Vidović.

Direktorica CTT: Aleksandrov Fabijanić dr.sc. Tamara (ispr.)

Predstavnik zaposlenika FSB-a: Panić dr.sc. Nenad

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. siječnja 2023. godine i Zapisnika 5. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. siječnja 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće prihvaća  Zapisnik 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 24. siječnja 2023. godine  i 5. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. siječnja 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković ističe kako je Fakultet demantirao medijske natpise u kojima se sugerira da će nastava biti online.

Također, urgira na sve profesore da  se potrude da glavninu nastave održe u laboratorijima, dok su isti još u pogonu, kako bi nastava sveukupno bila što kvalitetnija.

Napominje i da će se pratiti implementacija nastave.

Uočeno je i da neke Katedre i Zavodi ne popunjavaju evidencije radnog vremena, što im je obveza, stoga se upozorava da iste treba ispuniti, te će oni koji to nisu napravili, za ispunjenje dobiti kratak rok.

2.2.
Prodekana

Prodekan prof. dr.sc. Darko Kozarac, izlaže o obnovi, ističe kako su odabrani izvođači radova za sjevernu, istočnu i južnu zgradu, da se radi o tri različita izvođača, s kojima su odrađeni razgovori, te je organiziran obilazak zgrada. Navodi i kako su svi ugovori potpisani s naše strane i poslani izvođačima na potpis, za što oni imaju rok od 15 dana, a onda kreće rok od 45 dana u kom bi se selidba trebala završiti, a izvođači doseliti u prostore koji su predmet obnove.

Mole se Zavodi i Katedre za suradnju, kako bi se svi rokovi ispunili.

Ističe i da su prošli rokovi natječaja za nadzor, da nije bilo žalbe, stoga se nadamo da ćemo moći ugovoriti nadzor prema dovršenom natječaju.

Što se tiče preseljenja, mi smo pred potpisom ugovora s Viaduktom i BCC-om, dok je ugovor s Tekstilprometom malo zahtjevniji, te isti za sada nije u završnoj fazi.

Vezano uz natječaj za transport, isti je pri kraju, kandidata ima, 24. veljače 2023. godine se otvaraju ponude, stoga smatramo da će i taj natječaj biti uspješan.

Također najavljuje da će se ići sa Zahtjevom prema Zavodskim koordinatorima, da se napravi plan preseljenja, te da se procjeni koliko je vremena potrebno za rastavljanje i pakiranje stvari za selidbu.

Riječ uzima rukovoditeljica knjižnice dr.sc. Tamara Krajna, s pitanjem, tko je zadužen za rastavljanje uredskog materijala.

Prodekan prof. dr.sc. Darko Kozarac, navodi kako će Fakultet osigurati radnike za isto.

Riječ zatim uzima Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, te ističe kako je ugovor s Tekstilprometom definiran, te da oni sele svoje stvari iz prostorija i možemo računati da će se nastava održavati tamo.

Nadalje, ističe i da je Fakultet za česticu na istočnoj strani zgrade površine cca. 2000 m2, dobio pravo služnosti, te da će se tu postaviti „kontejerske kućice“ u kojima će moći biti laboratorijski prostori, studentske udruge i sl., o čemu će svi biti obaviješteni.

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj, vezano uz napredovanja na znanstveno-nastavna radna mjesta, navodi da članovi Povjerenstva za kadrove stoje na raspolaganju za kontrolu Izvješća, te provjeru je li isto u skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), te da će se kontrola izvršiti u kratkom roku od 48 sati, te se moli da se uzme u obzir taj korak pri pripremi Izvješća za Fakultetsko vijeće, odnosno da se isto preda ranije kako bi članovi Povjerenstva za kadrove mogli izvršiti pregled Izvješća. Sve navedeno, biti će dopunjeno u sustavu „Atlantis“, u sektoru „Upute za postupanje“.

Prodekan prof. dr.sc. Krešimir Grilec, vezano za nastavu navodi da je aktualna tablica nastave od 8. veljače 2023. godine, što znači da će biti 6 radnih subota, sve kako bi izbjegli online nastavu. Moli sve prisutne da detaljno pregledaju raspored, usporede ga sa svojim, te jave ukoliko postoje nekakve nepravilnosti u istom, odnosno nemogućnosti pristupa nastavi. Rok za izmjene je petak, 24. veljače 2023. godine.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i direktorice CTT-a

Direktorica CTT-a je ispričala svoju neprisutnost, a o aktivnostima CTT-a izložiti će naknadno.

3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:
 

 1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku  na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
 2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, na projektu INSULAE i Communitas,  za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu  za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.
 3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, na projektu  INTERENERGY,  za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu  za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.
3.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

1.   Izv. prof. dr.sc. Marina Grozdeka, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku 

Stručno povjerenstvo:

1.      Prof. dr.sc. Igor Balen, predsjednik povjerenstva

2.      Prof. emer. Tonko Ćurko, član

3.      Prof. dr.sc. Branimir Pavković, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, član 

 

2.   Doc. dr.sc. Morane Mihaljević, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja 

Stručno povjerenstvo:

1.      Prof. dr.sc. Damir Markučič, predsjednik povjerenstva

2.      Izv. prof. dr.sc.Gorana Baršić, članica

3.      Prof. dr.sc. Duško Pavletić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, član

 

 

3.  Postupak izbora Ivane Gabelice, stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,na radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

 

Stručno povjerenstvo:

1.      Prof. dr.sc. Lidija Ćurković, predsjednica povjerenstva

2.      Prof. dr.sc. Vera Rede, članica

3.      Prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, član 

 

4.   Postupak reizbora mr.sc. Gordane Barić, više predavačice, na radno mjesto više predavačice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomske znanosti na Zavodu za industrijsko inženjerstvo


Stručno povjerenstvo:

                  1. Prof. dr.sc. Marina Dabić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakulteta

                  2. Izv. prof. dr.sc. Ivana Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

                  3. Izv. prof. dr.sc. Nebojša Stojčić, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju 

3.3.
Izbor dr. sc. Juraja Benića, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za strojarsku automatiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Dr.sc. Juraj Benić, asistent, izabire se na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

3.4.
Izbor Luke Drobila, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju, na Katedri za alatne strojeve.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Luka Drobilo, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.

3.
Nagrade
3.1.
Državne nagrade za znanost

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisao je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.

Predloženici su:

3.1.1.
Zavod za zrakoplovno inženjerstvo predlaže prof.dr.sc. Željka Božića za godišnju nagrada za popularizaciju znanosti

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, tajnim glasovanjem (glasačko povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta i izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,
rezultati glasovanja: od ukupno 73 glasa, 33 "za" i 17 "protiv", 21 "suzdržan" i 2 "nevažeća listića"), donosi odluku:

Ne prihvaća se prijedlog za predloženika prof. dr.sc. Željka Božića za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2022. godinu, za područje tehničkih znanosti za Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti.

3.1.2.
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku predlaže dr.sc. Andreu Farkasa za godišnju nagradu znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, tajnim glasovanjem (glasačko povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta i izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,
rezultati glasovanja: od ukupno 73 glasa, 72 "za" i 1 "protiv"), donosi odluku:

Pokreće se postupak za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2022. godinu za područje tehničkih znanosti za:        

 4.      Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima,

 predloženik: 

  -  dr.sc. ANDREA FARKAS, viši asistent.

3.2.
Nagrade HATZ-a
3.2.1.
Zavod za tehničku mehaniku predlaže dr.sc. Nina Horvata za nagradu mladom znanstveniku "Vera Johanides"

U povodu Natječaja za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2022. godinu i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku, Fakultetskom vijeću predložena je za nagradu je dr.sc. Nino Horvat, viši asistent. 

Pristupilo se tajnom glasovanju za prijedlog.

(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta i izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,
rezultati glasovanja: ukupno 73 glasa, 69 "za", 1 "protiv" i 3 "suzdržana").

Na temelju gore navedenih rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće je donijelo sljedeću odluku: 

Za Nagradu mladom znanstveniku „Vera Johanides“, Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ) za 2022. godinu, predlaže se dr.sc. Nino Horvat, viši asistent, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

3.3.
Novi članovi HATZ-a
3.3.1.
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku predlaže prof.dr.sc. Nastiu Degiuli za člana suradnika HATZ-a u Odjelu strojarstva i brodogradnje.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, tajnim glasovanjam (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta i izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,  
rezultati glasovanja: od ukupno 73 glasa:  59 „za“, 5 „protiv“, 7 "suzdržanih" i 2 "nevažeća listića").

Na temelju gore navedenih rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće je donijelo sljedeću odluku: 

Dr.sc. Nastia Degiuli, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, predlaže se za članicu suradnicu u Odjelu strojarstva i brodogradnje, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

3.3.2.
Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš predlaže izv.prof.dr.sc. Gorana Krajačića za člana suradnika HATZ-a u Odjelu energijskih sustava.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, tajnim glasovanjam (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta i izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,  
rezultati glasovanja: od ukupno 73 glasa:  67 „za“, 2 „protiv“, 4 "suzdržana").

Na temelju gore navedenih rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće je donijelo sljedeću odluku: 

Dr.sc. Goran Krajačić, izvanredni profesor Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, predlaže se za člana suradnika u Odjelu energetskih sustava, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

3.
Pokretanje postupka izbora predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus za ak. god. 2022/2023.
3.1.
Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović (Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš)
3.2.
Prof. dr. sc. Toma Udiljak (Zavod za tehnologiju)
3.3.
Prof. dr. sc. Zdravko Virag (Zavod za mehaniku fluida)

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, izvijestio je Fakultetsko vijeće da su pristigli prijedlozi zavoda za izbor profesora u počasno zvanje professor emeritus.

Predloženi su:  prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, prof. dr. sc. Zdravko Virag i prof. dr. sc. Toma Udiljak.

Na Fakultetskom vijeću predstavnici Zavoda i obrazložili su priloženu dokumentaciju za svakog predloženika.

Nakon  izlaganja pristupilo se tajnom glasovanju.

Glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Marko Jokić, izv. prof. dr.sc. Nenad Ferdelji i izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović, predočili su Dekanu rezultate glasovanja:

 • prof. dr.sc. Zvonimir Guzović, od ukupno 73 glasa: 26 "za"
 • prof. dr.sc. Toma Udiljak, od ukupno 73 glasa: 33  "za"
 • prof. dr.sc. Zdravko Virag, od ukupno 73 glasa: 14 "za"

Nakon objavljenih rezultata glasovanja Fakultetsko vijeće zaključilo je kako nitko od predloženika nije dobio natpolovičnu većinu glasova od prisutnih članova Fakultetskog vijeća za izbor profesora u počasno zvanje professor emeritus.

Fakultetsko vijeće je zatražilo da se provede drugi krug glasovanja, nakon kojeg su rezultati:

 • prof. dr.sc. Zvonimir Guzović, od ukupno 73 glasa: 26 "za"
 • prof. dr.sc. Toma Udiljak, od ukupno 73 glasa: 47 "za"

Na temelju rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće je donijelo sljedeću odluku:

Odobrava se pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, dr.sc. Tomi Udiljaku, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju.

4.
Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu, kao u privitku.

5.
Ustrojstvo
5.1.
Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku: 

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, kao u privitku.

5.2.
Prihvaćanje Pravilnika o uvjetima FSB-a za izbor naslovnih nastavnika i suradnika.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:     

Prihvaća se prijedlog Pravilnika o uvjetima FSB-a za izbor naslovnih nastavnika i suradnika, kao u privitku.

5.3.
Odluka o raspisivanju izbora za Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studenske zborove sastavnica

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:   

Prihvaća se odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studenske zborove sastavnica.

5.4.
Izmjena sastava radnih tijela Fakultetskog vijeća i Dekana

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:   

Prihvaćaju se izmjene sastava stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana, za mandatno razdoblje od dvije akademske godine, 2022./2023. i 2023./2024. 

Mandat stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana počinje od 21. veljače 2023., kao u privitku.

5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Ocjena teme doktorskog rada
5.1.1.
Carlo Giorgio Grlj, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Carla Giorgia Grlja, mag. ing. aeroing.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Numeričko određivanje hidrodinamičkih značajki broda pri izvanprojektnim uvjetima / Numerical assessment of ship hydrodynamic characteristics in off-design conditions, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnje.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Carla Giorgia Grlja, mag. ing. aeroing.

5.1.2.
Lovro Frković, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Lovre Frkovića, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Energetska tranzicija priobalne plovidbe: integracija električnih brodova i obnovljivih izvora energije u izolirane energetske sustave / Energy transition of short sea shipping: the integration of electric ships and renewable energy sources in the isolated energy systems, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Lovre Frkovića, mag. ing. mech.

5.1.3.
Luka Herc, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Luke Herca, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Dugoročno planiranje razvoja i optimizacija višezonskih pametnih energetskih sustava /   Long-term energy planning and optimization of the multizonal smart energy systems, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Luke Herca, mag. ing. mech.

5.1.4.
Josip Miškić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Josipa Miškića, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Metoda određivanja ekonomske isplativosti integracije otpadne topline iz urbanih toplinskih izvora u centralizirane toplinske sustave / Method for assessment of the economic viability of waste heat integration from urban heat sources into the district heating and cooling systems, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Josipa Miškića, mag. ing. mech.

5.1.5.
Sara Ugrinić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Sare Ugrinić, mag. ing. mech

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj izgaranja u pretkomori na emisije štetnih tvari iz Ottovog motora, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Sare Ugrinić, mag. ing. mech.

5.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.2.1.
Nikola Matak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Nikole Mataka, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 08. ožujka 2023. godine u 11:00  sati u Plavoj dvorani - istočna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.

5.3.
Prijedlog promjene nositelja kolegija na doktorskom studiju

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

Šifra

kolegija

 

 

Naziv kolegija

 

Dosadašnji nositelj/i kolegija

 

Novi nositelj/i

kolegija
 

869


Vibracije sustava sa zračnostima

 

 

Aleksandar Sušić

Aleksandar Sušić

Neven Alujević

5.4.
Izvještaj o provedbi akcijskog plana na doktorskom studiju od 1.1. do 31.12.2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku: 

Prihvaća se Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kao u privitku.

5.5.
Izvješće o upisima u doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku: 

Prihvaća se Izvješće o upisima u poslijediplomski sveučilišni (doktorski) i specijalistički studij za ak. god. 2022./2023., kao u privitku.

5.
Nastava
5.1.
Odluka o usklađivanju studijskih programa sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 151/22)

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog odluke o usklađivanju studijskih programa sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (N.N. 151/22), kako slijedi: 

 • Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo mijenja naziv u  sveučilišni prijediplomski studij Strojarstvo. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva (univ. bacc. ing. mech.).
 • Preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja mijenja naziv u  sveučilišni prijediplomski studij Brodogradnja. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodogradnje (univ. bacc. ing. nav. arch.).
 • Preddiplomski sveučilišni studij Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika mijenja naziv u  sveučilišni prijediplomski studij Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike (univ. bacc. ing. aeroing.)
 • Preddiplomski sveučilišni studij Mehatronika i robotika mijenja naziv u  sveučilišni prijediplomski studij Mehatronika i robotika. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike i robotike (univ. bacc. ing. mech).
 • Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo mijenja naziv u sveučilišni diplomski studij Strojarstvo. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva (univ. mag. ing. mech.)
 • Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja mijenja naziv u sveučilišni diplomski studij Brodogradnja. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra inženjer/inženjerka brodogradnje (univ. mag. ing. nav. arch.)
 • Diplomski sveučilišni studij Zrakoplovno inženjerstvo mijenja naziv u sveučilišni diplomski studij Zrakoplovno inženjerstvo. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva (univ. mag. ing. aeroing.) 
 • Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Strojarstvo i brodogradnja mijenja naziv u sveučilišni specijalistički studij Strojarstvo i brodogradnja. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv specijalist/specijalistica strojarstva i brodogradnje (spec. mech. et. nav. arch.).
 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija mijenja naziv u doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija. Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv doktor/doktorica znanosti u području tehničkih znanosti (dr. sc. tech.).

  Odluka o akademskim nazivima odnosi se i na studijske programe prethodnike navedenih studijskih programa.
5.2.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se povjera dijela nastave vanjskim suradnicima na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u ljetnom semestru za ak. god. 2022./2023., kao u privitku.

5.3.
Prijedlog upisnih kvota preddiplomskih studija u ak. god. 2023./2024.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Odobrava se prijedlog upisnih kvota za upis u 1. godinu prijediplomskih studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., 

Prijediplomski studiji:

Upisna kvota 

Strojarstvo

375

Brodogradnja

45

Zrakoplovstvo inženjerstvo i svemirska tehnika 

30

Mehatronika i robotika

60

UKUPNO

510

Ukupna upisna kvota na prijediplomskim studijima Fakulteta strojarstva i brodogradnje te sve pojedinačne upisne kvote po studijima ostaju nepromijenjene.

Uvjeti za upis u 1. godinu prijediplomskih studija, u akademskoj godini 2023./2024., izglasani su na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. studenog 2022. , odluka Klasa: 602 - 04 /22 – 5/ 11, Urbroj: 251 - 66 -1700 - 22 – 9.

5.4.
Zahtjev Zavoda za kvalitetu za promjenom demonstratora za akademsku godinu 2022/2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za kvalitetu, donosi odluku:

Prihvaća se izmjena Odluke o imenovanju demonstratora za ak. god.  2022./2023., od 25. listopada 2022. godine, na način da se dosadašnji demonstrator Ivan Zovko zamjenjuje sa demonstratorom Franom Dražinom, od 27. veljače 2023. godine, na Zavodu za kvalitetu.

5.5.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Ivani Martić, poslijedoktorandici, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Dr.sc. Ivani Martić, višoj asistentici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ljetnom semestru, ak. god. 2022./2023., kako slijedi: 

 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

(norma sati )


Studij

 

Degiuli, N.

159240

Otpor i propulzija broda

Preddiplomski - 6. sem.

 

3+2

 

(15)

30

 

 

Brodogradnja,

obvezni kolegij

 

Degiuli, N.

18452

Mehanika fluida IB

Preddiplomski - 4. sem.

.

3+2

 

(15)

30

 

 

 

Brodogradnja,

obvezni kolegij

 

Degiuli, N.

169121

Hidrodinamika brzih brodova

Diplomski

- 1. sem.

 

2+1

(10)

20

 

Brodogradnja,

strojarstvo,

izborni kolegij

 

Degiuli, N.

69911

Ship Resistance and Propulsion

Preddiplomski - 6. sem.

 

3+2

 

(15)

30

 

 

 

Brodogradnja,

obvezni kolegij

 

5.6.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Andrei Farkasu, višem asistentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Dr.sc. Andrei Farkasu, višem asistentu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ljetnom semestru, ak. god. 2022./2023., kako slijedi: 

 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

(norma sati )


Studij

 

Degiuli, N.

15993

Plovnost broda

Preddiplomski - 4. sem.

 

2+2

 

(10)

20

 

 

Brodogradnja,

obvezni kolegij

 

Degiuli, N.

184014

Sredstva pomorskog prometa

Preddiplomski - 6. sem.

.

2+1

 

(10)

20

 

 

 

Strojarstvo,

izborni kolegij

 

Degiuli, N.

184039

CFD u brodskoj hidrodinamici

Diplomski

- 1. i 3. sem.

 

2+1

(10)

20

 

Brodogradnja,

strojarstvo,

zrakoplovstvo

izborni kolegij

 

Degiuli, N.

184014

Maritime Transport Means

Preddiplomski - 6. sem.

 

2+1

 

(10)

20

 

 

 

Strojarstvo,

izborni kolegij

 

5.7.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Marini Barbarić, višoj asistentici, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Dr.sc. Marini Barbarić, višoj asistentici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u zimskom semestru, ak. god. 2022./2023., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

(norma sati)

Studij

Guzović, Z.,

Vujanović, M.

15978

Energetski strojevi

4. sem. -preddiplomski

studij

 

2+1

 

10

(20)

 

 

Strojarstvo,

redoviti

kolegij

 

Guzović, Z.

19423

Teorija turbostrojeva


6. sem. -preddiplomski

studij

 

 

3+2

15

(30)

 

 

Strojarstvo,

redoviti kolegij

 

Guzović, Z.

19418

Toplinski turbostrojevi


1. sem. -diplomski

studij

 

 

3+2

15

(30)

 

 

Strojarstvo,

redoviti kolegij

 

5.8.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Ivanu Kolaru, višem asistentu i dr.sc. Maji Trstenjak, višoj asistentici u Zavodu za industrijsko inženjerstvo.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

 1. Dr.sc. Davoru Kolaru, višem asistentu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ljetnom semestru,  ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Studij

Sem.

Satnica

Sati povjere

predav.

Lisjak, D.

 

171839

 

Informacijski sustavi

 

Diplomski

 

1

2+3


9

Lisjak, D.

 

171867

 

Održavanje PI

 

Diplomski

 

1

 


2+2

 

 


9

Lisjak, D.

171868

 

Održavanje u zrakoplovstvu

            

 

Diplomski

 

1

 

3+2

 

 

13

Lisjak, D.

171849

Održavanje

Diplomski

1

2+1


9

Lisjak, D.

171838

Informatički menandžment

Diplomski

1

2+2


9

 

  2. Dr.sc. Maji Trstenjak, višoj asistentici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ljetnom semestru, ak. god.         2022./2023., kako slijedi:

 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Studij

Sem.

Satnica

Sati povjere

predav.

Opetuk, T.

 

171401

 

Projektiranje tehnoloških procesa

 

Preddiplomski

 

6

2+3


8

Opetuk, T.

 

198411

 

Industrijsko inženjerstvo Z

 

Preddiplomski

 

4

2+1


8

Opetuk, T.

 

24184

 

Studij rada i ergonomije

 

Preddiplomski

 

6

2+1


8

Opetuk, T.

 

171367

 

Održiva proizvodnja

 

Diplomski

 

1 i 3

2+1


8

Opetuk, T.

 

159149

 

Inteligentno projektiranje tehnoloških procesa

 

Diplomski

 

1

2+18

5.9.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Tomislavu Martinecu, mag. ing. mech., i dr.sc. Filipu Valjku, mag. ing. mech., u Zavodu za konstruiranje.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Odobrava se povjera održavanja dijela nastave u Zavodu za konstruiranje, na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda u ak. god. 2022./2023., kako slijedi: 

1.      Dr.sc. Tomislavu Martinecu, višem asistentu: 

 • za kolegij Oblikovanje pomoću računala (15085) (2. semestar preddiplomskih Studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja u svakom turnusu; 
 • za  kolegij  Teorija  konstruiranja  (18699)  (6.  semestar  preddiplomskih  Studija  strojarstva,  brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja.

2.      Dr.sc. Filipu Valjku, višem asistentu: 

 • za kolegij Oblikovanje pomoću računala (15085) (2. semestar preddiplomskih Studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja u svakom turnusu. 
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja na Saxion University of Applied Science, Nizozemska, doc. dr.sc. Petru Piljeku, u periodu od 20. ožujka - 5. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Petru Piljeku, u Zavodu za tehnologiju, Katedre za oblikovanje deformiranjem, odobrava se službeni put u Nizozemsku, u sklopu projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM“  u vremenu od 20. ožujka do 05. travnja 2023. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz  projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM  (Grant agreement ID:101071270) financiranog sredstvima Europske unije. Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

5.2.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja na Saxion University of Applied Science, Nizozemska, dr.sc. Denisu Kotarskom, iskusnom istraživaču na projektu, u periodu od 20. ožujka - 5. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

Dr.sc. Denisu Kotarskom, iskusnom istraživaču na projektu, u Zavodu za tehnologiju, Katedre za oblikovanje deformiranjem, odobrava se službeni put u Nizozemsku, u sklopu projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM“  u vremenu od 20. ožujka do 05. travnja 2023. godine.

Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz  projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM  (Grant agreement ID:101071270) financiranog sredstvima Europske unije.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

5.3.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje službenog putovanja na Saxion University of Applied Science, Nizozemska, dr.sc. Matiji Krznaru, višem asistentu, u periodu od 20. ožujka - 5. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

Dr.sc. Matiji Krznaru, višem asistentu, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedre za strojarsku automatiku, odobrava se službeni put u Nizozemsku, u sklopu projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM“  u vremenu od 20. ožujka do 05. travnja 2023. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz  projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM  (Grant agreement ID:101071270) financiranog sredstvima Europske unije. Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

5.4.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje istraživačkog boravka Marinu Ivkoviću, mag. ing. aeroing., na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, Njemačka, u periodu od 1. veljače - 6. ožujka 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Marinu Ivankoviću, mag. ing. aeroing., u Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu u Berlinu, Njemačka,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu od 01. veljače do 05. ožujka 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

5.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, za odobrenje istraživačkog boravka Anji Horvat, mag. ing. mech., na Sveučilištu u Stanfordu, Sjedinjene Američke Države, u periodu od 2. travnja - 12. svibnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Anji Horvat, mag. ing. mech., u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedre za turbostrojeve, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu u Stanfordu, Sjedinjene Američke Države,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu  od 02. travnja do 12. svibnja 2023. godine.Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz Kompetitivnih fondova FSB-a i s projekta LessPatients (IP-2020-02).
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

5.6.
Molba Zavoda za materijale, za odobrenje znanstvenog boravka i stručnog usavršavanja Tomislavu Rodingeru, mag. ing. mech., asistentu, na Insititutu za materijale i mehaniku strojeva, Bratislava, Slovačka, u periodu od 1. lipnja - 30. rujna 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale, donosi odluku:

Tomislavu Rodingeru, asistentu, u Zavodu za materijale, Katedre za materijale i tribologiju, odobrava se znanstven boravak na Institutu za materijale i mehaniku strojeva, Bratislava, Slovačka,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu od 01. lipnja  do 30. rujna 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

5.
Razno

Prof. dr.sc. Dražen Lonačar javlja se s prijedlogom da se autore članaka o Fakultetu, pozove na Fakultet i održi sastanak s njima na kom bi se predočilo stvarno stanje stvari, jer informacije kao ova zadnja da će se nastava održavati „online“, štete instituciji.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković uzima riječ, ističe kako pozdravlja inicijativu, te ističe kako su dane izjave i za HRT i za Jutarnji list, te da će se svaki sličan prijedlog razmotriti s Povjerenstvom za odnose s javnošću.

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj ističe kako je mail s pozivom već poslan predstavnicima medija, međutim kako se do sada nitko nije odazvao.

5.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
5.1.
Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za osiguranje kvalitete, donosi odluku: 

Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete u ak. god. 2021./2022., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

5.2.
Sustav osiguranja kvalitete: Plan aktivnosti za ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za osiguranje kvalitete, donosi odluku: 

Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete u ak. god. 2022./2023., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14:10 sati.Zapisničar                                                                                      D e k a n


Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja                                            Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica