Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2022./2023., održane 18. travnja 2023. godine, 

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Božić dr.sc. Željko,  Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kunica dr.sc. Zoran, Lončar dr.sc. Dražen,  Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Smojver dr.sc. Ivica, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. ZdenkaKostelac dr.sc. Milan,  Skozrit dr.sc.Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Vladimir dr.sc. Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Docenti: Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Klobučar Barišić dr.sc. Ana, Lesičar dr.sc. Tomislav,  Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Škec dr.sc. Stanko, Švaco dr.sc. Marko,Tomičević dr.sc. Zvonimir.

Viša predavačica: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - Viši asistenti:  Uroić dr.sc. Tessa.

Studenti poslijediplomskog studija:  Ivan Matas.

Direktorica CTT: Aleksandrov Fabijanić dr.sc. Tamara

Predstavnik zaposlenika FSB-a: Panić dr.sc. Nenad

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja.

ODSUTNI:

Prodekan: dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Bauer dr.sc. Branko,  Boras dr.sc. Ivanka, Brezak dr.sc. Danko (ispr.), Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Haramina dr.sc. Tatjana, Kožuh dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Majetić dr.sc. Dubravko (ispr.), Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Rolph Daniel (ispr.), Štorga dr.sc. Mario (ispr.), Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Ćurković dr.sc. Petar (ispr.), Pavković dr.sc. Danijel (ispr.), Slapničar dr.sc. Vedran, Žakula dr.sc. Tea.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej mag.ing..

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Bilonić, Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš, Bartol Filić, Mateo Josipović, Lovro Meštrović, Dora Ševerac, Ivan Zovko.

Studenti poslijediplomskog studija: Stjepan Herceg, Antonio Mikulić, Dino Miše, Goran Stunjek, Dalibor Viderščak, Vladimir Vidović.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. ožujka 2023. godine i Zapisnika 6. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. ožujka 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 21. ožujka 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. ožujka 2013. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, obavještava prisutne da je održano predavanje izraelskog veleposlanika, kako je bilo puno prisutnih, između ostalih i predstavnici ponekih Zavoda. Nadalje, vezano uz preseljenje, moli prisutne za strpljenje i suradnju, kako bi selidba bila što lakša. Napominje kako 24.4. izvođači ulaze u prostor i kako više nećemo moći koristiti prostorije na adresi Ivana Lučića, stoga je dobra suradnja ključna, jer svaki naš zahtjev za kasnijim iseljenjem, njima daje mogućnost prolongacije rokova izgradnje. Napominje također da fakultet preseljenjem gubi financijska sredstva od reklama i ostalih iznajmljenih prostora, stoga je u našem najboljem interesu da se selidba i povratak dogode što prije. 

2.2.
Prodekana

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj, navodi kako se 30. ožujka 2023. godine, održala sjednica Gospodarskog vijeća, na kojoj su prisustvovale razne tvrtke, a povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom pripremilo je dvije teme za njih, prva u vezi Anketa koje su se popunjavale u vezi s diplomskim radovima u suradnji s gospodarstvom, te druga tema u vezi IRI projekata, gdje se očekuje raspis natječaja za istraživanje i razvoj, ali kako su bili problemi s prijašnjim natječajima, napravljena je anketa sa sadašnjim voditeljima, te su uočeni problemi i potrebe preneseni gospodarskom vijeću, dostavljeni su im i materijali, te je sljedeća sjednica predviđena za 28. travnja 2023. godine, na koju će pristupiti zainteresirani, te se nadamo da će se donijeti neki konkretni zaključci, koje ćemo prezentirati na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća. 

Nadalje, 6. travnja 2023. godine, kupljena je aplikacija "Praktičan spoj" vezana uz digitalizaciju. Odrađeni su razgovori s tvrtkama i studentima, te im prezentirali rad aplikacije. Trenutno istu koriste studenti i više od 30 tvrtki koje stavljaju se oglasi i studenti se prijavljuju. 

Prodekan prof. dr.sc. Krešimir Grilec, vezano uz nastavu izlagati će u točki 4. Nastava, dok je prodekan prof. dr.sc. Darko Kozarac, odsutan, na službenom putovanju.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a

Direktorica CTT-a Tamara Aleksandrov Fabijanić, ističe dva priopćenja:

 1. Zaposlena je administrativno-financijska voditeljica projekta Tihana Ivić započela je s radom 17.04.2023. godine.
 2. Raskinut je ugovora o radu mlađeg istraživača na projektu. 
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

1. Doc. dr.sc. Daria Zlatara, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica 

Stručno povjerenstvo:

  1. Prof. dr.sc. Zdravko Terze, predsjednik povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Milan Vrdoljak, član
  3. Ph.D. Pierangelo Masarati, Full professor, Politecnico di Milano  Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, član

2. Doc. dr.sc. Rudolfa Tomića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila

 Stručno povjerenstvo:

  1. Prof. dr.sc. Zoran Lulić, predsjednik povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Darko Kozarac, član
  3. Prof. dr.sc. Gojmir Radica, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, član
3.2.
Izbor prof. dr. sc. Maria Štorge na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje, na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li prof. dr.sc. Mario Štorga, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović i doc. dr.sc. Rudolf Tomić,
rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 53 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana"). 

3.3.
Izbor prof. dr. sc. Danka Ćorića na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale, na Katedri za materijale i tribologiju.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li prof. dr.sc. Danko Ćorić, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović i doc. dr.sc. Rudolf Tomić,
rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 50 "za", 2 "protiv" i 4 "suzdržana"). 

3.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Marina Grozdeka na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li izv. prof. dr.sc. Marino Grozdek, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović i doc. dr.sc. Rudolf Tomić,
rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 52 "za", 2 "protiv"). 

3.5.
Izbor doc. dr. sc. Morane Mihaljević na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu, na Katedri za nerazorna ispitivanja.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li doc. dr.sc. Morana Mihaljević, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna sredstva,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović i doc. dr.sc. Rudolf Tomić, 
rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 53 "za" i 23 "protiv"). 

3.6.
Izbor dr.sc. Marina Kurtele, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije, na Katedri za zaštitu materijala.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li  dr.sc. Marin Kurtela, viši asistent, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zaštitu materijala,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović i doc. dr.sc. Rudolf Tomić,
rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 55 "za" i 1 "protiv"). 

3.7.
Izbor Ivane Gabelice, mag. appl. chem., na suradničko radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za materijale, na Katedri za materijale i tribologiju.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li  dr.sc. Iva Gabelica, mag. appl. chem., ispunjava uvjete za izbor na suradničko radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović i doc. dr.sc. Rudolf Tomić,
rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 55 "za" i 1 "nevažeći listić"). 

3.8.
Izbor Stanislava Boldyryeva, PhD., na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu "INTERENERGY", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja i energetiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku:

Stanislav Boldyryev, PhD, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, na projektu INTERENERGY, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.

3.9.
Izbor dr.sc. Marka Mimice mag. ing. el. techn. inf., na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu "INSULAE i Communitas"", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku:

Marko Mimica, mag. ing. el. techn. inf., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, na projektu INSULAE i Communitas, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.

3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Šimun Sviličić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Šimuna Sviličića, mag. ing. mech., pod naslovom:  Spregnuti numerički model upravljivosti, sudara i naplavljivanja broda za određivanje posljedica sudara broda  / Coupled numerical model of ship manoeuvrability, collision, and flooding for assessment of ship collision consequences, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Izv. prof. dr.sc. Ivan Ćatipović - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Smiljko Rudan - studijski savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Albert Zamarin, Sveučilište u Rijeci, Tehnički Fakultet - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Smiljka Rudana. 

3.1.2.
Iva Slatina, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ive Slatina, mag. ing. mech., pod naslovom:  Poboljšanje termodinamičke iskoristivosti kombiniranog postrojenja za proizvodnju električne energije korištenjem otpadne topline međuhlađenja, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider - predsjednik Povjerenstva
 2. Izv. prof. dr.sc. Mislav Čehil - studijski savjetnik
 3. Izv. prof. dr.sc Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Mislava Čehila. 

3.2.
Ocjena teme doktorskog rada
3.2.1.
Anja Horvat, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Anje Horvat, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Numerički model progresije disekcije aorte tipa B / Numerical model of type B aortic dissection progression, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Anje Horvat, mag. ing. mech.

3.2.2.
Ante Bartulović, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Razvoj metode in-situ mehaničkog ispitivanja vlaknima ojačanih polimera korištenjem računalne tomografije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Ante Bartulović, mag. ing. mech.

3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
3.3.1.
Viktor Ložar, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Viktora Ložara, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: Razvoj simulacijskoga modela za određivanje ključnih značajki linija obrade brodogradilišta. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Jerolim Andrić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik povjerenstva
 2. Izv. prof. dr.sc. Tihomir Opetuk, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Prof. dr.sc. Marko Hadjina, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet - član.
3.3.2.
Nikola Horvat, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Nikole Horvata, mag. ing. mech., pod naslovom: Virtual reality supported transition processes in teams developing products (Timski tranzicijski procesi podržani tehnologijom virtualne stvarnosti u razvoju proizvoda). 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Mario Štorga, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik povjerenstva
 2. Prof. emer. dr.sc. Dorian Marjanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Prof. Anja Maier, Universiti of Strathclyde, Techincal Universkiti of Denmark (DTU), Danska, članica.
3.3.3.
Dominik Brezetić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Dominika Brezetića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerical modelling of intrinsic self-healing in fibre reinforced composite structures  (Numeričko modeliranje inherentnoga samoobnavljanja u vlaknima ojačanima kompozitnim konstrukcijama). 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Izv. prof. dr.sc. Darko Ivančević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Tatjana Haramina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Prof. Vassilis Kostopoulos, Sveučilište u Patrasu, Grčka - član
3.4.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Jure Tomorada, mag. ing. mech, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Jure Tomorada, mag. ing. mech., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovomAnaliza naprezanja dimnocijevnog parnog kotla metodom konačnih elemenata,  i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Zdenko Tonković - predsjednik povjerenstva
 2. Izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit - mentor
 3. Izv. prof. dr.sc.  Martina Lovrenić-Jugović, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet - član    
3.5.
Promjena nositelja kolegija u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

Šifra

kolegija

 

Naziv kolegija

 

Dosadašnji nositelj/i kolegija

 

Novi nositelj/ikolegija

 

900

Korozijska svojstva materijala

 

 

prof. dr.sc. Vinko Šimunović

prof. dr.sc. Vesna Alar

 prof. dr.sc. Vesna Alar

izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović

 

3.
Nastava

Prodekan prof. dr.sc. Krešimir Grilec, vezano uz nastavu navodi da imamo promjene u terminima održavanja kolokvija, te u nastavku izlaže o terminima u kojima će se isti održati.

3.1.
Promjena plana kolokvija u ljetnom semestru 2022./2023.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog prodekana za nastavu i donosi odluku: 

Prihvaća se promjena plana održavanja kolokvija u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023., kao u privitku. 

3.2.
Molba Veleučilišta u Velikoj Gorici za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave dr. sc. Anti Vučetiću.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Veleučilišta u Velikoj Gorici i donosi odluku: 

Dr.sc. Antunu Vučetiću, višem asistentu, odobrava se sudjelovanje u izvođenju nastave na Veleučilištu Velika Gorica, u okviru kolegija Organizacija servisa (15 sati predavanja i 15 sati vježbi) i Hibridna i električna vozila (15 sati predavanja i 15 sati vježbi) u akademskoj godini 2022./2023.

4.
Službena putovanja
4.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja u Atlantu (Sjedinjene Američke Države), prof. dr.sc. Željku Božiću, radi sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji "15th International Conference on Fracture, Atlanta, Georgia, USA" , u periodu od 8. - 18. lipnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo i donosi odluku: 

Prof. dr.sc. Željku Božiću, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, Katedri za zrakoplovne konstrukcije, odobrava se službeni boravak u SAD, radi sudjelovanja na ICF15  konferenciji, u vremenu od 08. do 18. lipnja 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.2.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja u Porquerolles (Francuska), prof. dr.sc. Zdravku Terzeu, radi sudjelovanja u ulozi predavača na Colloque International de Theories Variationnalles (SOURIAU COLLOQUIUM) , u periodu od 15. - 23. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo i donosi odluku: 

Prof. dr.sc. Zdravku Terzeu, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, Katedri za dinamiku letjelica, odobrava se službeni put u Porquerolles (Francuska), kao gostujućeg profesora na Colloque International de Thóories Variationnalles (SOURIAU COLLOQUIUM) gdje će održati predavanje, u vremenu od 15. do 23. travnja 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

4.3.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja u Sjevernu Karolinu (SAD), prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u periodu od 7. - 22. svibnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za mehaniku fluida i donosi odluku: 

Prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se službeni boravak u Sjevernu Karolinu, SAD, radi sastanka i istraživanja na Duke University,  u vremenu od 07. do 22. svibnja 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.  

4.4.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja u Berlin (Njemačka), prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u periodu od 1. lipnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za mehaniku fluida i donosi odluku: 

Prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se službeni boravak u Berlin, Njemačka, radi istraživanja na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, Njemačka,  u vremenu od 01. lipnja do 31. kolovoza 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.5.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, izv. prof. dr.sc. Tei Žakuli, u periodu od 14. - 23. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za tehnologiju i donosi odluku: 

Izv. prof. dr.sc. Tei Žakula, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, odobrava se službeni boravak u SAD, u trajanju od 9 dana u vremenu od 14. do 23. travnja 2023. godine.
Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima projekta RCK Ruđera Boškovića.
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.6.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, izv. prof. dr.sc. Ani Pilipović, u periodu od 14. - 26. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za tehnologiju i donosi odluku: 

Izv. prof. dr.sc. Ani Pilipović, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera, odobrava se službeni boravak u SAD, radi sudjelovanja na konferenciji Polymers 2023, u vremenu od 14. – 26. travnja 2023. godine.  
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.7.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Tajland, izv. prof. dr.sc. Ani Pilipović, u periodu od 10. - 25. veljače 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za tehnologiju i donosi odluku: 

Izv. prof. dr.sc. Ani Pilipović, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera,  odobrava se službeni boravak u Tajland, radi sudjelovanja na konferenciji  International conference Polymers 2023 / Composites 2023/ 3Bs Materials 2023, u vremenu od 10. – 25. veljače 2023. godine.
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.8.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, mr.sc. Maji Rujnić Havstad, u periodu od 18. travnja - 3. svibnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za tehnologiju i donosi odluku: 

Mr.sc. Maji Rujnić Havstad, asistentici, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera,  odobrava se službeni boravak u SAD, radi sudjelovanja na konferenciji Polymers 2023, u vremenu od 18. travnja – 03. svibnja 2023. godine.   Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.9.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja u Portugal, Martini Kocijan, mag. ing. mech., radi sudjelovanja na 3rd YCN Workshop, u periodu od 19. - 26. travnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za materijale i donosi odluku: 

Martini Kocijan, asistentici, u Zavodu za materijale, Katedri za materijale i tribologiju, odobrava se službeni boravak u Portugal, radi sudjelovanja na 3rd YCN Workshop, Aveiro, Portugal, u vremenu od 19. do 26. travnja 2023.
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.10.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje plaćenog dopusta radi provedbe eksperimentalnih istraživanja u zračnom tunelu Tehničkog sveučilišta u Berlinu (Njemačka), Marinu Ivankoviću, mag. ing. aeroing., u periodu od 2. svibnja 2023. godine do 3. srpnja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Zavoda za mehaniku fluida i donosi odluku: 

Marinu Ivankoviću, mag. ing. aeroing., u Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, Njemačka,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu od 02. svibnja do 03. srpnja 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

4.11.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Ane Pilipović, o službenom putovanju u Tajland, u periodu od 10. do 25. veljače 2023. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Ane Pilipović, o službenom putovanju u Tajland, u periodu od 10. do 25. veljače 2023. godine.

5.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 9:45 sati.D e k a n

Prof. dr.sc. Zdenko Tonković

Zapisničar

Damir Kačer, tajnik upravljanja


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica