Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-8

Zagreb, 15. svibnja 2023.


Predmet: Poziv na 8. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 8. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


23. svibnja 2023. godine u 12,00 sati

na TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,

na adresi, Prilaz baruna Filipovića 28, soba B-323

Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. ožujka 2023. godine i 7. izvanredne elektroničke sjednice održane 12. svibnja 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
3.3.
Izbor doc. dr. sc. Daria Zlatara na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, na Katedri za dinamiku letjelica.
3.4.
Izbor dr.sc. Luke Bobana, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
3.5.
Izbor dr.sc. Snježane Kereković, više predavačice, na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija na Katedri za tehničke strane jezike.
3.6.
Izbor dr.sc. Fabijana Lulića dr. med. kardiolog, u naslovnog docenta, za područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, u Zavodu za mehaniku fluida.
3.7.
Izvješće stručnog povjerenstva o izboru Jelene Hodak, naslovne predavačice, u nastavno radno mjesto predavačice za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, na Katedri za tehničke i strane jezike.
3.8.
Izbor Jurice Rožića, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku, na Katedri za primjenjenu dinamiku.
3.9.
Izvješće stručnog povjerenstva o izboru Benjamina Horvata u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje.
3.
Interni akti
3.1.
Statut Fakulteta strojarstva i brodogradnje
4.
Ustrojstvo
4.1.
Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za Studenski zbor Fakulteta strojarstva i brodogradnje
5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.1.1.
Srećko Arandia Krešić, mag. ing. mech.
5.2.
Ocjena teme doktorskog rada
5.2.1.
Dino Miše, mag. ing. mech.
5.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
5.3.1.
Barbara Kalebić, mag. ing. oecoing.
5.3.2.
Hrvoje Stančin, mag. ing. mech.
5.3.3.
Dalibor Viderščak, mag. ing. mech.
5.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.4.1.
Filip Jurić, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Filipa Jurića je 1. lipnja u 11.00 sati u dvorani 3 Petrius centra.
5.4.2.
Dominik Brezetić, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Dominika Brezetića je 5. lipnja u 11.00 sati u dvorani 3 Petrius centra.
5.4.3.
Nikola Horvat, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Nikole Horvata je 21. lipnja u 13.00 sati u dvorani 7 BCC centra, Koledovčina 1/III.
5.4.4.
Tomislav Novosel, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Tomislava Novosela je 26. lipnja u 11.00 sati u dvorani 3 Petrius centra.
5.5.
Odluka o davanju ocjene summa cum laude na obrani doktorskog rada Jure Solde, mag. ing. mech.
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, za odobrenje službenog putovanja u Noordwijk (Nizozemska), prof. dr.sc. Zdravku Terzeu u periodu od 20. - 27. svibnja 2023. godine.
5.2.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja u London (UK), prof. dr.sc. Darku Landeku, u periodu od 21. - 26. svibnja 2023. godine.
5.3.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, za odobrenje službenog putovanja u Portugal, prof. dr.sc. Nastii Degiuli u periodu od 12. - 20. lipnja 2023. godine.
5.4.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, za prof. dr.sc. Lovorku Grgec Bermanec i Ivana Matasa mag. ing. mech., u periodu od 14. do 22. svibnja 2023. godine.
5.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, za odobrenje službenog putovanja u Maroko, izv. prof. dr.sc. Goranu Krajačiću, u periodu od 16. - 26. svibnja 2023. godine.
5.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, za odobrenje službenog putovanja u Maroko, Goranu Stunjeku, mag. ing. mech., u periodu od 16. - 26. svibnja 2023. godine.
5.7.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, za odobrenje službenog putovanja u Portugal, dr.sc. Ivani Martić u periodu od 12. - 20. lipnja 2023. godine.
5.8.
Izvješće prof. dr.sc. Darka Kozarca, o službenom putovanju u Sjedinjene Američke Države, u periodu od 17. - 26. travnja 2023. godine.
5.9.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Tee Žakule, o službenom putovanju u Sjedinjene Američke Države, u periodu od 14. - 23. travnja 2023. godine.
5.10.
Izvješće Josipa Krajnovića, mag. ing. mech., o službenom putovanju u Sjedinjene Američke Države, u periodu od 17. - 26. travnja 2023. godine.
5.11.
Izvješće Martine Kocijan, mag. ing. cheming., o službenom putovanju u Aveiro, Portugal, u periodu od 19. - 26. travnja 2023. godine.
5.
Razno
5.
Nagrade
5.1.
Prijedlog studentskih radova za Rektorovu nagradu za ak. god. 2022./2023.
5.1.1.
Izvješće Povjerenstva za nagrade.
5.1.2.
Rektorova nagradu za individualni rad.
5.1.3.
Rektorova nagrada za timski rad, do deset autora.
5.1.4.
Rektorova nagrada za timski rad, preko deset autora.
5.
Nastava
5.1.
Odluka u prestanku izvođenja "starog" Sveučilišnog diplomskog studija strojarstva i pokretanju novog Sveučilišnog diplomskog studija strojarstva.Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica