Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

 

6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 20. ožujka 2024. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka,  Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Džijan dr.sc. Ivo, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran,  Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Slapničar dr.sc. Vedran, Smojver dr.sc. Ivica, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Skozrit dr.sc. Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Vujanović dr.sc. Milan.

Docenti: Galić dr.sc. Marija,  Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Prša dr.sc. Marija, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Meštrić Lovro, Pavlović Vid, Šabić Filip, Šijak Igor.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuje: Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Redoviti profesori:  Božić dr.sc. Željko, Duić dr.sc. Neven, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janoš,  Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Pavković dr.sc. Danijel, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori:  Kostelac dr.sc. Milan.

Asistenti - Viši asistenti: Razumić dr.sc. Andrej.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Plank David.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 21. veljače 2024. godine te Zapisnika 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. veljače 2024. godine

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 5.redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 21. veljače 2024. godine te Zapisnik  5. izvanredne  sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. veljače 2024. godine.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, priopćio je:

Dokumentacija za uknjižbu prava vlasništva na čestici na kojoj je izgrađena modulrana zgrada, pripremljena je i predana Državnom odvjetništvu. Trenutno smo upisani samo u Katastru kao posjednici, a cilj nam je da se uknjižimo kao vlasnici u Zemljišnim knjigama. Angažirana je vanjska tvrtka koja priprema svu dokumentaciju u ovom postupku. Pripremila dokumentaciju i predala DO dokumentaciju za česticu na kojoj smo izgradili modularnu zgradu.

Ta čestica po GUP-u trenutno ima stambeno-poslovnu namjenu s koeficijentom izgrađenosti 3. Naš je plan sudjelovati u izmjenama GUP-a, na način da zatražimo izmjenu namjene čestice u društvenu, a da zadržimo koeficijent izgrađenosti. Time bismo mogli na tih oko 2000 kvadrata izgraditi oko 5000 kvadratnih metara prostora, te podzemnu garažu. Angažirat ćemo vanjsku tvrtku za izradu elaborata.

Za bolji pristup južnoj zgradi Fakulteta, planiramo zatražiti da se napravi prilaz sa Slavonske avenije, na dijelu gdje je sada divlje parkiralište. Taj prostor je trenutno osiguran betonskim blokovima, kako bi bio omogućen vatrogasni pristup južnoj zgradi Fakulteta.

Održan je posjet prof. dr.sc. Mihone Kerolli, rektorice International Public Business College iz Mitrovice. Imali smo priliku vidjeti koliko se europskih projekata vodi na ovom koledžu, te smo tom prilikom prezentirali naš doktorski studij, koji se vodi na engleskom jeziku, stoga može biti konkurentan i na njihovom tržištu.

Na sastanku sa rektorom Sveučilišta u Zadru prof. dr.sc. Josipom Faričićem, Fakultet je podržao ideju osnivanja studija Mehatronike na zadarskom sveučilištu. Nastavu na novoosnovanom studiju vodit će oko 51% nastavnika sa zadarskog sveučilišta, a ostalo će se pokriti sa vanjskim suradnicima, te je Fakultetu u tom pogledu predložena suradnja. U dogovoru s nastavnicima FSB-a, Uprava je rektoru javila kako na kraju u ovom trenutku ne možemo pružiti vlastite resurse za održavanje nastave, obzirom na to da i nama predstoji organiziranje nastave na diplomskom studiju Mehatronike i robotike, te u ovom trenutku ne znamo koliko će nam biti potrebno opterećenje.

Dana 1. ožujka 2024. godine održana je promocija prvostupnika, njih 12, studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku. Razgovaralo se i o daljnjem funkcioniranju ovog studija, osnivanju novih smjerova te financiranju opreme za laboratorije iz regionalnih fondova. Obzirom na manji broj upisanih studenata, prijedlog je da se zajedno s FER-om od Ministarstva zatraži financiranje četiri znanstveno-nastavnih radnih mjesta (2 za FSB, 2 za FER), za zaposlenike koji bi radili u Šibeniku, i na taj način cijelo vrijeme bili dostupni studentima na raspolaganju.

Dana 14. ožujka 2024. godine održan je sastanak Upravnog odbora programa DONES. Riječ je o grupama istraživača uključenih u izgradnju industrijskih postrojenja u Španjolskoj. Dr.sc. Tonči Tadić, sa Instituta Ruđer Bošković, koordinator je projektnog tima DONES.HR, a FSB je partner. Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti. Riječ je o projektu od ogromne važnosti za Fakultet, pa je važno da se uključi što veći broj mladih nastavnika.

Angažirali smo tvrtku Mazars za konzultiranje i porezno savjetovanje vezano uz isplaćivanje honorara i dodataka na plaću, obzirom na novu obvezu objavljivanja na web stranicama Fakulteta svih isplata povrh plaće. Iako u ovom trenutku i dalje čekamo završno mišljenje za ujednačenu proceduru, Fakultet može nastaviti sa isplatom autorskih honorara i dodataka na plaću, a što je obustavljeno u prosincu 2023., međutim uz određena ograničenja. Prvo ograničenje odnosi se na isplatu do 6000 eura u bruto iznosu, mjesečno po zaposleniku. Drugo ograničenje odnosi se na arhiviranje autorskih radova, stoga je uz svako podnošenje zahtjeva za isplatu autorskog honorara, obavezno dostaviti gđi Nikolini Muss autorski rad u elektroničkom obliku. Na poslijetku, važno je napomenuti i da se ove isplate odnose isključivo na dodatni rad, stoga se kao autorski rad ne mogu prijaviti oni radovi koji će se koristiti u postupku napredovanja na više radno mjesto. Uprava će dozvoljavati isplate honorara i dodataka na plaću uz poštivanje ovih uvjeta.

Prema najnovijim informacijama o obnovi FSB-a, završetak radova predviđen je za kraj ove godine, u prosincu 2024., a preseljenje u obnovljene prostore organizirat će se u siječnju i veljači 2025. godine, kako bi se početak nastave u ljetnom semestru sljedeće akademske godine mogao održati na Vrbiku.

Slijede nam aktivnosti vezane uz izradu samoanalize u postupku reakreditacije. Iako smo na vrijeme zatražili odgodu postupka reakreditacije, još uvijek nismo dobili odgovor da li nam je odgoda odobrena.

U rujnu ove godine očekuje nas potpisivanje programskih ugovora, za što nam je potrebna dobra organizacija i mjeseci pripreme.

Dana 27. ožujka 2024., održat će se tematska sjednica Fakultetskog vijeća vezana uz nastavu. 

1.2.
Prodekana

Prodekan za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom, prof. dr.sc. Igor Karšaj, priopćio je:

Sastavljen je prijedlog za dodatno nagrađivanje zaposlenika administrativnih službi Fakulteta. Povjerenstvo za međunarodne projekte uključeno je u ovaj postupak, te ćemo uskoro imati konačan prijedlog. Obzirom na to da nemaju svi Zavodi predstavnike u povjerenstvu, mole se svi da se angažiraju u ovom postupku ukoliko postoji interes za to.

Izv. prof. dr.sc. Tea Žakula odstupila je s funkcije predsjednice Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom, te će do sljedećeg imenovanja radnih tijela i povjerenstava dekana i Fakultetskog vijeća, v.d. predsjednika biti izv. prof. dr.sc. Marko Katić. 

Prezentiran nam je Vesta Kapital, fond rizičnog kapitala, koji se bavi ulaganjem u inovacije. Riječ je o relativno novoj tvrtki, te je za pretpostaviti da će se u ovom trenutku puno lakše moći povući sredstva. Sredstva su većinom namijenjena za mlađe istraživače, tj. za asistente, više asistente i docente. Svi zainteresirani mogu se javiti Tamari Aleksandrov Fabijanić iz CTT-a. 

Centar za podršku i razvoj karijera studenata održao je dana 27. veljače 2024., prvi FSB Jobs. Riječ je o predstavljanju prilika za zapošljavanje na FSB-u studentima. Prijavilo se oko 40 zainteresiranih studenata, a ovaj događaj ćemo ponavljati svake godine, kako bismo pružili našim studentima uvid u to što sve mogu raditi na FSB-u.

Centar je organizirao edukaciju pisanja projekata koja je krenula 5. ožujka 2024. Prijavilo se oko 20 zaposlenika, a održava se svaki utorak. Angažirali smo Mirnu Žunić, našu bivšu zaposlenicu. Tijekom edukacije polaznici će naučiti  kako voditi projekt tijekom svih faza, od pisanja prijave do provođenja projekta. Ove edukacije planiramo održavati barem dva puta godišnje.

Centar je prijavio jedan Erasmus+ projekt, vezan uz održivost. Plan je da prijavljujemo što više centralnih projekata, te ukoliko bi ih i dobili, obratili bismo se nastavnicima za koje smatramo da bi mogli pomoći s provedbom. Dobivena sredstva koristila bi se za daljnje edukacije te za prezentaciju FSB-a prema srednjim školama.

Prof. dr.sc. Goran Krajačić, koordinator HORIZON projekta INITIATE, koji uključuje desetak zemalja, vrijednosti oko 3,5 milijuna eura od kojih je oko 800 tisuća eura na FSB-u, ustupio je jedno radno mjesto Centru. Riječ je o radnom mjestu administrativno-financijskog voditelja projekta, za koje smo angažirali Dariju Sesar Petrić, našu bivšu zaposlenicu, koja će raditi dijelom na projektu a dijelom u Centru. Njezin zadatak bit će PR prema školama, tvrtkama i sl. 

1.2.1.
Prodekan za nastavu

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec, priopćio je:

U privitku ove obavijesti nalazi se analiza prolaznosti 1. i 3. semestra prijediplomskog studija u zimskom semestru ove akademske godine. Analiza izvanrednog roka održanog u subotu, bit će predstavljena na tematskoj sjednici Fakultetskog vijeća. Svim nastavnicima i suradnicima koji su bili angažirani na izvanrednom ispitnom roku bit će isplaćena naknada.

Mjere temeljem zaključaka izvanredne tematske sjednice Fakultetskog vijeća bit će predstavljene na sjednici Fakultetskog vijeća u travnju. 

1.2.2.
Prodekan za studijske programe i upravljanje kvalitetom

Prodekan za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, prof. dr.sc. Goran Đukić, priopćio je:

Centar za obrazovanje nastavnika poslao nam je ponudu za radionice za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija. Poslali smo obavijest svima, da dobijemo uvid u interes nastavnika. Od ukupno 18 radionica, ograničili smo se na tri prioritetne radionice. Ukupno 65 nastavnika iskazalo je interes za sve tri radionice. Radionice su ograničene na 20-25 polaznika, te bi obzirom na veliki interes, bilo potrebno održati više pojedinačnih radionica. Cijena jedne radionice je 4400,00 eura, ali ustrajni smo u tome da unaprijedimo nastavničke kompetencije naših zaposlenika.

U planu nam je akreditacija online kolegija, što neće biti moguće bez unaprjeđenja korištenja MS alata.

Održan je sastanak dekana svih sastavnica koje sudjeluju na Vojnom studiju te voditelja studija Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VViU), na temu izrade sporazuma kojim bi se regulirao prijelaz tih programa na novo Sveučilište obrane i sigurnosti. U ovom trenutku moramo voditi računa o interesu sastavnica i nastavnika koji sudjeluju u nastavi, pa je sastavljena excel tablicu, s nekim pitanjima koja bi mogla biti od važnosti. Mole se svi nastavnici koji su ovdje u pitanju da sudjeluju, kako bismo skupili sve informacije važne za implementaciju ovog sporazuma.

1.3.
Odbora i povjerenstava

Nema priopćenja.

1.4.
Studenata

Predstavnik studenata, Matija Čmelješević, članovima Fakultetskog vijeća priopćio je:

Studentski zbor organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, te ovim putem pozivaju sve zainteresirane studente, nastavnike i zaposlenike Fakulteta da se odazovu ovoj akciji. Darivanje krvi bit će omogućeno u Tekstilprometu u dvoranama L4A i L4B, dana 4. i 5. travnja 2024. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem online obrasca, kako bi se izbjegla čekanja i gužve na sam dan organizirane akcije.

U dogovoru sa Tihanom Damić, voditeljicom Centra za podršku i razvoj karijera studenata, raspisan je natječaj za financiranje studentskih udruga. Cilj je da cijeli postupak raspisa natječaja i dodjele sredstava bude transparentan.

Studentski zbor primio je više prigovora studenata na strogu obvezu pohađanja nastave. Naime, mnogo studenata sami financiraju svoj studij i život u Zagrebu (podstanarstvo i sl.), stoga se osim na nastavu moraju usredotočiti i na studentske poslove. Studentski zbor moli nastavnike da se pronađe model koji bi omogućio fleksibilnije evidentiranje prisutnosti na nastavi. 

1.
Godišnje izvješće SOK-a za 2022.-2023. (uz primjere dobre prakse)

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, donosi odluku:

Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete u ak. god. 2022./2023., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

2.
Plan aktivnosti SOK-a 2023.-2024.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, donosi odluku:

Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete u ak. god. 2023./2024., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

3.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, kao u privitku.

3.
Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata za 2022. godinu 

Članak 1. 

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2022.g. utvrđena su kako slijedi:

 

Broj računa

Naziv računa

 

92211

Višak prihoda poslovanja

    2.432.952,21 EUR

92213

Višak primitaka od financijske imovine

        70.435,22 EUR

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

  2.070.523,60 EUR

                                                                                                                 Članak 2. 

Višak prihoda poslovanja ostvaren je iz neutrošenih namjenskih prihoda, od pomoći i od prihoda Europskog fonda za regionalni razvoj. Manjak prihoda od nefinancijske imovine rezultat je nabave nefinancijske imovine iz svih izvora financiranja.

Članak 3. 

Manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 2.070.523,60 EUR-a u potpunosti se pokriva iz viška prihoda poslovanja.

Članak 4. 

Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 362.428,61 EUR koristit će se u 2023. godini za obavljanje redovne djelatnosti i projektne aktivnosti.

Članak 5. 

Nalaže se nadležnoj službi računovodstva da na temelju ove Odluke provede knjigovodstvene evidencije na način da se tereti višak prihoda poslovanja  na osnovnom računu 92211  uz istovremeno odobrenje osnovnog računa 922221 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.070.523,60 EUR-a.

Tokom 2023.godine kroz korekciju rezultata knjižena je donacija knjiga iz 2022.god. u iznosu od 968,88 EUR-a, te konačan manjak prihoda iznosi 2.069.554,72 EUR-a.

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                        

 

4.
Izbor Dekana Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje za mandatno razdoblje 2024.-2027.

Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem (povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Damir Markučič, prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar, prof. dr.sc. Ivica Smojver, rezultati glasovanja: od ukupno 76 glasova, 69 "za", 2 "protiv" i 5 suzdržanih glasova), donosi odluku:

Prof. dr.sc. Zdenko Tonković, izabire se za dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2024./2025. do 2026./2027.), odnosno za razdoblje od 01. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027. godine.

5.
Izbor nastavnika i suradnika
5.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
  2. Jednog nastavnika na nastavnom radnom mjestu predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
  4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstvena polja brodogradnja; strojarstvo; zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika; elektrotehnika; računarstvo; kemijsko inženjerstvo; građevinarstvo; rudarstvo, naftna i geološko inženjerstvo i za područje prirodne znanosti, znanstvena polja matematika; fizika; na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata.
  5.  Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu EHHUR, Effective NECP i HeatMineDH, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 
  6. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu H2LAB za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
  5.2.
  Izbor prof. dr. sc. Lovorke Grgec Bermanec na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  prof. dr.sc. Lovorka Grgec Bermanec, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku  na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit,    izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Marko Jokić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 63 glasa, 60 "za", 2 "protiv" i 1 "nevažeći listić")

  5.3.
  Izbor doc. dr. sc. Tomislava Lesičara na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku  na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit,    izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Marko Jokić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 63 glasa, 63 "za")

  5.4.
  Izbor dr. sc. Daniela Milera, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička vozila

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Daniel Miler, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička vozila.

  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Marko Jokić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 63 glasa, 63 "za")

  5.5.
  Izbor dr.sc. Antuna Pfeifera, na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektima CROSS i LOGREENER, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Dr.sc. Antun Pfeifer, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto višeg asistenta, na projektu  CROSS i LOGREENER, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

  5.6.
  Izbor Maje Dukarić, prof., u naslovnu predavačicu, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  Maja Dukarić, prof., ispunjava uvjete za izbor u naslovnu predavačicu, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kineziologija, na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

  (Glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit,  izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Marko Jokić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 63 glasa, 63 "za")

  5.
  Poslijediplomski studiji
  5.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  5.1.1.
  Lorena Mrkobrada, mag. ing. met.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Lorene Mrkobrada, mag. ing. met.,  pod naslovom: “Utjecajni parametri deformacije na plastične nestabilnosti AlMg legure/Influential deformation parameters on plastic instabilities in AlMg alloy”, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgija. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1.      Prof. dr.sc. Dario Iljkić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, predsjednik Povjerenstva

  2.      Izv. prof. dr.sc. Ivan Jandrić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, studijski savjetnik

  3.      Doc. dr.sc. Tin Brlić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Ivana Jandrića.

  5.1.2.
  Marija Koričan, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Marije Koričan, mag. ing. mech.,  pod naslovom: „Matematičko modeliranje i poboljšanje energetske učinkovitosti ribarskih brodova / Mathematical modelling and improvement of energy efficiency of fishing vessels“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1.      Prof. dr.sc. Vedran Slapničar, predsjednik Povjerenstva

  2.      Izv. prof. dr.sc. Nikola Vladimir, studijski savjetnik

  3.      Izv. prof.  dr.sc. Ailong Fan, Wuhan University of Technology, Kina, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Nikolu Vladimira.

  5.2.
  Ocjena teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  5.2.1.
  Denis Mlivić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Denisa Mlivića, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: „Metoda za dinamičan izbor sustava demontaže proizvoda“,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Denisa Mlivića, mag. ing. mech.

  5.2.2.
  Martin Trgovec Greif, mag. ing. petrol.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Martina Trgoveca Greifa, mag. ing. petrol.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: „Poboljšanje numeričkoga modeliranja sprejeva za industrijske primjene s prijenosom topline / Improvement of numerical spray modelling for industrial applications with heat transfer“,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgija.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Martina Trgoveca-Greifa, mag. ing. petrol.

  5.2.3.
  Andrija Zaplatić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Andrije Zaplatića, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom„Karakterizacija tankostijenih konstrukcija pri ravninskom dvoosnom opterećenju primjenom metoda nerazornih ispitivanja / Characterization of thin structures under in-plane biaxial loading regimes using non-destructive testing methods“,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Andrije Zaplatića, mag. ing. mech.

  5.2.4.
  Jakov Ratković, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Jakova Ratkovića, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: „Numeričko modeliranje udarnih oštećenja u tkanim kompozitnim konstrukcijama funkcionalno zavisno o brzini deformiranja / Numerical modelling of strain rate functionally dependent impact damage in woven composite structures, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Jakova Ratkovića, mag. ing. mech.

  5.3.
  Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
  5.3.1.
  Robert Mašović, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi odluku:

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Roberta Mašovića, mag. ing. mech.,  pod naslovom:Utjecaj dimenzijske točnosti pužnoga kola i  teksture površine boka zuba na razvoj rupičenja/Influence of dimensional accuracy and tooth flank surface texturing on worm wheel pitting formation”.                                                                                                                                     
  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Suzana Jakovljević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i bodogradnje, predsjednica
  2. Izv. prof. dr.sc. Ivica Galić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, član
  3. Prof. dr.sc. Robert Basan, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, član.
  5.3.2.
  Sandra Brajčinović, mag. ing. met.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi odluku:

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Sandre Brajčinović, mag. ing. met.,  pod naslovom: „Razvoj novoga legirnoga sustava alatnih čelika na osnovi termodinamičkih parametara“ / “Devalopment of a new alloying system for tools steels based on thermodynamic parameters“.                                                                                                                                                
  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

  1. Prof. dr.sc. Stjepan Kožuh, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i bodogradnje, predsjednik
  2. Prof. dr.sc. Vesna Alar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, članica
  3. Prof. dr.sc. Ladislav Vrsalović, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, član.
  5.4.
  Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Josipa Pasaneca, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Josipa Pasaneca, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 28. ožujka 2024. godine u 10:30  sati u u dvorani 7 BCC centra, 3. kat.

  5.
  Nastava
  5.1.
  Prijedlog upisnih kvota i kriterija upisa diplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima na diplomske studije u ak. god. 2024./2025., kako slijedi:

     

  Diplomski studij

  Ukupna upisna kvota

  Strojarstvo

  270

  Brodogradnja

  30

  Zrakoplovno inženjerstvo

  Mehatronika i robotika

  30

  60

  Ukupno

  390

   

  Tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima:

   Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji Strojarstvo, Brodogradnja i Zrakoplovno inženjerstvo u trajanju tri semestra kojima se završetkom studija stječe 90 ECTS bodova i sveučilišni diplomski studij Mehatronika i robotika u trajanju četiri semestra kojim se završetkom studija stječe 120 ECTS bodova te akademski naziv sukladno Zakonu o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju. 

  Odgovarajućim prijediplomskim studijima za upis na diplomski studij Strojarstva se smatraju:

  • sveučilišni prijediplomski studij strojarstva s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova, s ili bez odgovarajućih razlikovnih kolegija (unutar semestra – do 15 ECTS bodova), ovisno o završenom smjeru prijediplomskog studija i smjeru na koji se student upisuje na diplomskom studiju,
  • sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje i sveučilišni prijediplomski studij zrakoplovnog inženjerstva s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova, uz eventualne razlikovne predmete,
  • sveučilišni prijediplomski studij strojarstva s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova, uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar,
  • sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova, uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar,
  • sveučilišni prijediplomski studij Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u Šibeniku s ukupnim brojem od 180 ECTS, isključivo za upis u Procesno-energetski smjer, uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar. 

   Odgovarajućim prijediplomskim studijima za upis na diplomski studij Brodogradnje se smatraju:

   Odgovarajućim prijediplomskim studijima za upis na diplomski studij Zrakoplovnog inženjerstva se smatraju:

  • sveučilišni prijediplomski studij zrakoplovnog inženjerstva s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova,
  • sveučilišni prijediplomski studij strojarstva i sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova, uz eventualne razlikovne predmete,
  • sveučilišni prijediplomski studij zrakoplovnog inženjerstva s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar.
  • sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova, uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar. 

  Odgovarajućim prijediplomskim studijima za upis na diplomski studij Mehatronike i robotike se smatraju:

  • sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova,
  • sveučilišni prijediplomski studij strojarstva, smjer mehatronika i robotika s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova,
  • sveučilišni prijediplomski studij strojarstva, sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje i sveučilišni prijediplomski studij zrakoplovnog inženjerstva s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova, uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar,
  • sveučilišni prijediplomski studij strojarstva, sveučilišni prijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova, uz razlikovnu godinu / razlikovni semestar. 

  Studenti čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a ne upisuju razlikovnu godinu / razlikovni semestar već upisuju diplomske studije kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugi, iznimno treći semestar.
  Studentima koji imaju veći obim razlikovnih obveza omogućuje se upis razlikovnog semestra / razlikovne godine kao polaznika odgovarajućeg programa cjeloživotnog obrazovanja te se oni upisuju u diplomski studij tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovnog semestra / razlikovne godine.
  Tijekom razlikovnog semestra / razlikovne godine polaznik plaća upisane kolegije sukladno upisanom broju ECTS bodova i cijeni ECTS boda za tehničko područje (u skladu s Odlukom Senata o ujednačenom modelu participacija). 

  Svi kandidati koji prijediplomski studij nisu završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje obvezni su Povjerenstvu za upis u diplomske studije podnijeti molbu s prijepisom ocjena na stuslu@unizg.fsb.hr najkasnije do 2. rujna 2024. nakon čega će se definirati razlikovni kolegiji odnosno razlikovni semestar / razlikovna godina.

  Razredbeni postupak 

  1. Prijave za razredbeni postupak

  Prijave za razredbeni postupak primaju se:

  a)      od 16. do 20. rujna 2024.

       (za studije strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva te mehatronike i robotike) 

  b)      od 17. do 21. veljače 2025.

       (za studije strojarstva, brodogradnje te zrakoplovnog inženjerstva) 

  Prijave za razredbeni postupak provode se putem online aplikacije koja zahtijeva pripremu i učitavanje sljedećih dokumenata. 

  a) kopiju (obje strane) osobne iskaznice,

  b) svjedodžbu, odnosno uvjerenje o završenom prijediplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript).

  c) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 33 € uplaćenih na žiro-račun FSB-a

  IBAN: HR4723600001101346933
  Opis: za razredbeni postupak diplomskog studija
  Model: HR 00 

  Poziv na broj primatelja: 652644 - VAŠ OIB ili JMBAG 

  Kandidati koji su prijediplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ne trebaju priložiti dokument naveden pod b).

  Kandidati koji su završili prijediplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu. 

  Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 

  2. Razredbeni postupak – kriteriji upisa 

  2. Razredbeni postupak – kriteriji upisa

  Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij:

    B = 70 ∙ (P – 2,0) / 3 + 30  ∙ (2  ∙ N – S) / N

  P = težinski prosjek ocjena kandidata na prijediplomskom studij (na tri decimale),
  N = nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),
  S = ukupan broj semestara studiranja kandidata na prijediplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2N.
  Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2N). 

  Rangiranje kandidata će se primjenjivati samo u slučaju ako broj prijavljenih studenata bude veći od ukupnog broja upisnih kvota za svaki studij pojedinačno. Prednost kod upisa imaju kandidati  koji su završili sveučilišne prijediplomske studije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te oni popunjavaju početna mjesta na rang-listi. Na preostala slobodna mjesta unutar upisne kvote rangiraju se ostali kandidati. 

  Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, dekanu FSB-a.

  Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

  Upisi

  Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku i to:

  a) od 23. do 27. rujna 2024. godine
  (za studije strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva te mehatronike i robotike) 

  b) od 24. veljače do 28. veljače 2025. godine
            
  (za studije strojarstva, brodogradnje te zrakoplovnog inženjerstva) 

  Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2025. godine (osim za studij mehatronike i robotike) na temelju rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u veljači. 

  Izračun participacije u troškovima studija provodit će se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.  

  Pristupnik pri upisu predaje potpisanu dokumentaciju u Studentsku službu:

  a)      Ugovor o studiranju – dva primjerka (preuzima se iz aplikacije)

  b)      Upisni list – jedan primjerak (preuzima se iz aplikacije)

  c)      Potvrda o uplati troškova upisa

  d)      Jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) za matični list

  Matični list preuzima se u skriptarnici FSB-a uz predočenje uplatnice od 11 € koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR4723600001101346933. 

  U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici mogu se dobiti sve obavijesti vezane za upis.

  5.2.
  Popis kolegija za izvođenje na engleskom jeziku u ak. god. 2024./2025.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaćaju se kolegiji koji se izvode na engleskom jeziku za ak. god. 2024./2025., kao u privitku.

  5.3.
  Povjera dijela predavanja dr. sc. Marini Budanko, višoj asistentici, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:         

  Dr.sc. Marini Budanko, višoj asistentici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ljetnom semestru, ak. god. 2023./2024., kako slijedi: 

   

  Nositelj

  ISVU

  Naziv kolegija

  Sem.

  Satnica

  Sati povjere

  Studij

  Tuković, Ž.,

  Vujanović , M.

  15978

  Energetski strojevi

  4. sem. prijediplomski studij (stari nastavni program)

   

  2+1

   

  10

  (20)

   

   

  Strojarstvo, redovni kolegij

   

  5.4.
  Izmjena vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se preraspodjela satnice i dopuna prijedloga povjere dijela nastave vanjskim suradnicima na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u ljetnom semestru za ak. god. 2023./2024., kao u privitku.

  5.5.
  Promjena demonstratora u ljetnom semestru 2023/2024

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se izmjena Odluke o imenovanju demonstratora za ak. god.  2023./2024., od 18. listopada 2023. godine, na način da dosadašnje demonstratore Lovru Čižmeka  i Mateja Krnjića, zamijene demonstratori Gian Luca Kakarigi i Marko Bukovac, na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

  5.6.
  Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave Robertu Mašoviću, asistentu, u ljetnom semestru ak. god. 2023/2024

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskom fakultetu, uz jedan suzdržani glas, donosi odluku:

  Robertu Mašoviću, asistentu, odobrava se sudjelovanje u nastavi, na sveučilišnom prijediplomskom studiju Drvna tehnologija na Drvnotehnološkom odsjeku, iz kolegija „Tehnička mehanika“ -  30 sati vježbi i Drvnoindustrijsko strojarstvo – 30 sati vježbi,  u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije.

  5.
  Službena putovanja
  5.1.
  Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nastii Degiuli, u Australiju, u trajanju od 29. ožujka do 15. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Nastiji Degiuli, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku, na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata, odobrava se službeni put u Australiju, radi sudjelovanja na konferenciji (2nd AP SDEWES)  koja se održati u Gold Coast (Brisbane), Australija, u vremenu od 29. ožujka – 15. travnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  5.2.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Australiju i Novi Zeland, u trajanju od 16. ožujka do 07. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put na Novi Zeland radi boravka na sveučilištu Universiy of University of Waikato, Hamilton, Novi Zeland, te sudjelovanje na konferenciji 2nd AP SDEWES  Gold Coast, Australija, u vremenu od 16. ožujka do 07. travnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  5.3.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Danielu Rolphu Schneideru, u Australiju, u razdoblju od 29. ožujka do 16. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Danielu Rolphu Schneideru, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Australiju, u trajanju od 12 radnih dana, radi sudjelovanja na konferenciji (2nd AP SDEWES) koja se održati u Gold Coast (Brisbane), Australija, u vremenu od 29. ožujka do 16. travnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  5.4.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Filipu Juriću, u Austriju, u razdoblju od 7. do 28. ožujka 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Dr.sc. Filipu Juriću, istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Austriju, radi boravaka na Montanuniversität Leoben, Leoben, Austrija, radi usavršavanja u području numeričkog energetskog planiranja i modeliranja energetskih sustava u HyFlow softwareu, u vremenu od 07. – 28. ožujka 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  5.5.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Filipu Juriću, u Australiju, u trajanju od 5. do 23. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Dr.sc. Filipu Juriću, istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Australiju, radi boravaka na Macquarie University, School of Natural Sciences, Sydney, Australija, radi održavanja predavanja u području numeričkog modeliranja višefaznih reaktivnih tokova i prijenosa topline zračenjem, u vremenu od 05. – 23. travnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  5.6.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Marku Mimici, višem asistentu na projektu, u Australiju, u trajanju od 31. ožujka do 14. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Dr.sc. Marku Mimici, višem asistentu na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Australiju, radi sudjelovanja na konferenciji (2nd AP SDEWES)  koja se održati u Gold Coast (Brisbane), Australija, te boravaka na Macquarie University, School of Natural Sciences, Sydney, Australija, u vremenu od 31. ožujka do 14. travnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  5.7.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Goranu Stunjeku, asistentu na projektu, u Australiju, u trajanju od 30. ožujka do 14. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Goranu Stunjeku, asistentu na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Australiju, radi sudjelovanja na konferenciji (2nd AP SDEWES)  koja se održati u Gold Coast (Brisbane), Australija, u vremenu od 30. ožujka do 14. travnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  5.8.
  Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Matiji Krznaru, višem asistentu, u Nizozemsku, u razdoblju od 9. do 27. travnja 2024.

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

  Dr.sc. Matiji Krznaru, višem asistentu, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedri za strojarsku automatiku, odobrava se službeni put u Nizozemsku, u sklopu projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM“  u vremenu od 09. do 27. travnja 2024. godine. 

  Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz  projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM  (Grant agreement ID:101071270) financiranog sredstvima Europske unije.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  5.9.
  Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Petru Piljeku u Nizozemsku, u periodu od 9. do 27. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

  Doc. dr.sc. Petru Piljeku, u Zavodu za tehnologiju, Katedri za oblikovanje deformiranjem, odobrava se službeni put u Nizozemsku, u sklopu projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM“  u vremenu od 09. do 27. travnja 2024. godine.

  Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz  projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM  (Grant agreement ID:101071270) financiranog sredstvima Europske unije.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  5.10.
  Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Denisu Kotarskom, iskusnom istraživaču na projektu, u Nizozemsku, u periodu od 9. do 27. travnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

  Dr.sc. Denisu Kotarskom, iskusnom istraživaču na projektu, u Zavodu za tehnologiju, Katedri za oblikovanje deformiranjem, odobrava se službeni put u Nizozemsku, u sklopu projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM“  u vremenu od 09. do 27. travnja 2024. godine. 

  Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima iz  projekta „Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM  (Grant agreement ID:101071270) financiranog sredstvima Europske unije. 

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

  5.11.
  Izvješće Mateja Čorka, mlađeg istraživača na projektu, o službenom putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Mateja Čorka, mlađeg istraživača na projektu, o službenom putovanju u Ujedninjeno Kraljevstvo.

  5.12.
  Izvješće dr.sc. Antuna Pfeifera, asistenta na projektu, o službenom putovanju u Čile

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Antuna Pfeifera, asistenta na projektu, o službenom putovanju u Čile.

  5.13.
  Izvješće Luke Herca, mlađeg istraživača na projektu, o službenom putovanju u Čile

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Luke Herca, mlađeg istraživača na projektu, o službenom putovanju u Čile.

  5.
  Opći akti
  5.1.
  Odluka o stavljanju izvan snage odluka i općih akata Fakulteta strojarstva i brodogradnje temeljem kojih se isplaćuje plaća odnosno dodaci na plaću te novčane nagrade za radne rezultate i uspješnost u radu

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku: 

  S danom 1. ožujka 2024. godine tj. s danom prestanka važenja propisa iz članka 53. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23) stavljaju se izvan snage sve odluke Fakulteta i drugi opći akti odnosno pojedine odredbe odluka i drugih općih akata na temelju kojih se isplaćuje plaća odnosno dodaci na plaću te novčane nagrade za radne rezultate i uspješnost u radu. 

  Promjene pravilnika o radu izvršit će se u postupku propisanom Statutom Fakulteta i Zakonom o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 Odluka Ust. suda RH) i objaviti na način propisan Pravilnikom o načinu objave pravilnika o radu (Narodne novine 146/14). 

  Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta, te dostaviti zaposlenicima putem elektroničke pošte. 

  5.2.
  Prijedlog Pravilnika o vrednovanju rada suradnika

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku: 

  Prihvaća se prijedlog Pravilnika o vrednovanju rada suradnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, kao u privitku.

  5.
  Ustrojstvo
  5.1.
  Prijedlog novog člana Fakultetskog vijeća, predstavnika asistenata i viših asistenata, umjesto doc. dr.sc. Tesse Uroić

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku: 

  Dr.sc. Bruno Dogančić, viši asistent, imenuje se za predstavnika na Fakultetskom vijeću, umjesto doc. dr.sc. Tesse Uroić. 

  Mandat novog predstavnika, traje do kraja aktualnog saziva Fakultetskog vijeća, tj. do 30. rujna 2024. godine.

  6.
  Razno  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 12:45 sati.

     Zapisničarka                                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                                                             Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica