Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

 

7. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 23. travnja 2024. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.

 

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim,  Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka,  Božić dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Pavković dr.sc. Danijel, Smojver dr.sc. Ivica, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan,  Žeželj dr.sc. Dragan.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven,  Cajner dr.sc. Hrvoje, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Jokić dr.sc. Marko, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Lesičar dr.sc. Tomislav, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Skozrit dr.sc. Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Škec dr.sc. Stanko, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Galić dr.sc. Marija,  Kereković dr.sc. Snježana,  Prša dr.sc. Marija, Švaco dr.sc. Marko.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Dogančić dr.sc. Bruno.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Šabić Filip.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuje: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik fakulteta, Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Prodekani:  dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Balen dr.sc. Igor, Ciglar dr.sc. Damir (ispr.), Ćorić dr.sc. Danko, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo (ispr.), Godec dr.sc. Damir (ispr.), Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje (ispr.), Lulić dr.sc. Zoran, Majetić dr.sc. Dubravko,  Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Daniel Rolph (ispr.), Slapničar dr.sc. Vedran (ispr.), Vučković dr.sc. Krešimir, Žmak dr.sc. Irena (ispr.).

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana (ispr.), Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad (ispr.), Juretić dr.sc. Hrvoje, Kostelac dr.sc. Milan, Tomičević dr.sc. Zvonimir (ispr.), Vladimir dr.sc. Nikola (ispr.).

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica (ispr.).

Asistenti - Viši asistenti: Razumić dr.sc. Andrej.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Meštrić Lovro, Pavlović Vid, Plank David, Šijak Igor.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 20. ožujka 2024. godine u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 6.redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 20. ožujka 2024. godine. 

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, Fakultetskom vijeću predstavio je aktivnosti na FSB-u, prema izvješću u privitku.

2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec, priopćio je:

Ove godine naša je obveza sastaviti samoanalizu u postupku reakreditacije. Zatražili smo odgodu postupka, međutim Ministarstvo je odbilo naš zahtjev te će nas povjerenstvo u postupku reakreditacije posjetiti u periodu između 15. listopada i 15. prosinca 2024., s time da će nam nam obavijest o terminu dolaska javiti tri mjeseca ranije. Održana je i radionica o postupku reakreditacije, na kojoj smo postavili upit za koji će se period ispunjavati samoanaliza, obzirom na to da u vrijeme ispunjavanja obrasca samoanalize nećemo imati sve podatke o tekućoj akademskoj godini, međutim nismo dobili konkretan odgovor. Obrazac za samoanalizu je objavljen na webu, tako da već možemo početi s pripremama za ispunjavanje.

U tijeku su seminari i radionice za nastavnike, međutim obzirom na slabiji odaziv, Uprava je poslala poziv putem maila da se što više nastavnika odazove. Obrađivat će se zanimljive teme, vezane za unaprijeđenje komunikacijskih vještina.

Prodekan za poslovanje i organizaciju, prof. dr.sc. Darko Kozarac, priopćio je:

Trenutno smo u postupku pregovora oko produljenja roka završetka radova na obnovi Fakulteta. Iako je rok za završetak radova bio 21. odnosno 24. travnja 2024., prema najnovijim informacijama, rokovi se produljuju do kraja ove godine. Pojedini dijelovi sjeverne zgrade bit će gotovi i ranije, ali preuzet ćemo prostore nakon što sve bude gotovo u cijelosti. Naime, kod preuzimanja dijelova zgrade, preuzimamo i odgovornost za eventualne štete ili krađe, a nismo u mogućnosti osigurati održavanje tih dijelova. Izvođači traže produljenje rokova, određeni zahtjevi su opravdani, međutim većina zahtjeva nije realna, a o čemu odlučuje nadzorni inženjer.

Angažirani smo i u postupku produljenja najmova te organiziranja povratka natrag na Fakultet. Laboratoriji podnose zahtjeve za demontažu, ponovno prikupljamo potrebe za selidbu, s time da ćemo kod ove javne nabave biti bolje organizirani. 

2.3.
Studenata

Predstavnik studenata, Matija Čmelješević, priopćio je:

U tijeku je Natječaj za financiranje udruga, te je osnovano povjerenstvo od pet članova, tri predstavnika Studentskog zbora te dva prodekana. Povjerenstvo je donijelo pravila Natječaja, kako bi cijeli postupak bio transparentan i pravedan.

2.4.
Odbora i povjerenstava
2.4.1.
Izvješće Povjerenstva za odnose s javnošću

Predsjednik Povjerenstva za odnose s javnošću, izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović, Fakultetskom vijeću predstavio je izvješće Povjerenstva o aktivnostima u proteklom periodu (prosinac 2023. - travanj 2024.), prema prezentaciji u privitku.

3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

  Raspisuje se natječaj za izbor: 

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za autonomne sustave i računalnu intelegenciju.

  2. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.

  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata.

  4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.
  3.2.
  Izbor prof. dr. sc. Smiljka Rudana na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  prof. dr.sc. Smiljko Rudan, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata.
  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović,  izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Petar Ilinčić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 54 glasa, 51 "za", 2 "protiv" i 1 "nevažeći listić").

  3.3.
  Izbor prof. dr. sc. Dragutina Lisjaka na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  prof. dr.sc. Dragutin Lisjak, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo  na Katedri za upravljanje prizvodnjom.
  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović,  izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Petar Ilinčić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 54 glasa, 47 "za", 4 "protiv", 2 "suzdržana" i 1 "nevažeći listić").

  3.4.
  Izbor izv. prof. dr. sc. Nikše Dubreta na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje društvenih  znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo  na Katedri za sociologiju.
  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović,  izv. prof. dr.sc.  Tihomir Opetuk i izv. prof. dr.sc. Petar Ilinčić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 54 glasa, 47 "za", 4 "protiv", 2 "suzdržana" i 1 "nevažeći listić").

  3.5.
  Izbor Doriana Vlašićeka, mag. ing. mech., u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Dorian Vlašićek, mag. ing. mech., izabire se u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.  

  3.
  Ustrojstvo
  3.1.
  Prijedlog izbora predloženika za prodekane Fakulteta strojarstva i brodogradnje na mandatno razdoblje od tri godine (od ak. god. 2024./2025. do 2026./2027.)

  Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem donosi odluku da se za prodekane izaberu:

  Prof. dr.sc. Igor Karšaj, za područje znanstvenoistraživačkog rada i suradnje gospodarstvom, drugi mandat
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Danko Brezak, prof. dr.sc. Daniel Pavković i izv. prof. dr.sc. Tomislav Lesičar,
  rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova,  46 „za“, 6 „protiv“, 4 „suzdržana“ i 1 nevažeći listić).

  Prof. dr.sc. Goran Đukić, za područje studijskih programa i upravljanja kvalitetom, drugi mandat
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Danko Brezak, prof. dr.sc. Daniel Pavković i izv. prof. dr.sc. Tomislav Lesičar,
  rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova,  51 „za“, 3 „protiv“, 2 „suzdržana“ i 1 nevažeći listić).

  Doc. dr.sc. Marija Galić, za područje nastave i studenata, prvi mandat
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Danko Brezak, prof. dr.sc. Daniel Pavković i izv. prof. dr.sc. Tomislav Lesičar,
  rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova,  45 „za“, 5 „protiv“ 6 „suzdržana“ i 1 nevažeći listić).

  Izv. prof. dr.sc. Marko Katić, za područje poslovanja i organizacije, prvi mandat
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Danko Brezak, prof. dr.sc. Daniel Pavković i izv. prof. dr.sc. Tomislav Lesičar,
  rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova,  42 „za“, 6 „protiv“, 8 „suzdržanih“ i 1 nevažeći listić).

  3.1.1.
  Dr. sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, za područje znanstveno-istraživačkog rada i suradnje s gospodarstvom, drugi mandat
  3.1.2.
  Dr. sc. Goran Đukić, redoviti profesor u trajnom zvanju, za područje studijskih programa i upravljanja kvalitetom, drugi mandat
  3.1.3.
  Dr. sc. Marija Galić, docentica, za područje nastave i studenata, prvi mandat
  3.1.4.
  Dr. sc. Marko Katić, izvanredni profesor, za područje poslovanja i organizacije, prvi mandat
  3.2.
  Predloženik za člana Matičnog odbora za polje Interdisciplinarno znanstveno područje-polje sigurnosne i obrambene znanosti

  Fakultetsko vijeće  na temelju Ponovljenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, od 19. ožujka 2024. godine, na prijedlog Dekana, donosi odluku:

  Predlaže se kandidat za člana Matičnog odbora za Interdisciplinarno znanstveno područje:

  - polje sigurnosne i obrambene znanosti, prof. dr.sc. Darko Landek.

  3.3.
  Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za promjenu naziva Laboratorija za hidromehaniku broda

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

  Odobrava se promjena naziva Laboratorija za hidromehaniku broda, u Laboratorij za računalnu i eksperimentalnu hidrodinamiku broda u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata.

  3.4.
  Molba Zavoda za mehaniku fluida za promjenu naziva Laboratorija za umjetnu kardiovaskularnu cirkulaciju

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

  Odobrava se promjena naziva Laboratorija za umjetnu kardiovaskularnu cirkulaciju, u Laboratorij za računalnu dinamiku fluida u Zavodu za mehaniku fluida.

  4.
  Interni akti
  4.1.
  Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih i drugih prihoda izvan proračuna, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

  4.2.
  Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih i drugih prihoda izvan proračuna

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

  5.
  Poslijediplomski studiji
  5.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  5.1.1.
  Dubravka Božić, mag. math.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Dubravke Božić, mag. ing. math., pod naslovom: Procjena rizika kod regresijskih modela u mjeriteljstvu (Risk assessment for regression models in metrology), iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Dragutin Lisjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje predsjednik povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Biserka Runje, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, studijska savjetnica
  3. Izv. prof. dr. sc. Branko Štrbac, Sveučilište Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, član

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Biserku Runje.

  5.1.2.
  Darin Majnarić, mag. ing. nav. arch.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Darina Majnarića, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: Razvoj surogat modela za konceptualno projektiranje konstrukcije autonomne ronilice izložene podvodnoj eksploziji (Development of a surrogate model for the concept design of an autonomous underwater vehicle (AUVs) structure subjected to underwater explosion),iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja.

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Smiljko Rudan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Jerolim Andrić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, studijski savjetnik
  3. Prof. dr.sc. Yihan Xing, Faculty of Science and Technology, University of Stavanger, Norway, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Jerolima Andrića.

  5.2.
  Ocjena teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  5.2.1.
  Jelena Šklebar, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Jelene Šklebar, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj pomoćne tehnologije za umjetnu inteligenciju na sinkrone suradničke aktivnosti računalom potpomognutoga konstruiranja / Influence of AI assistive technology on synchronous collaborative CAD activities,   iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Jelene Šklebar, mag. ing. mech.

  5.2.2.
  Boris Ćosić, dipl. ing.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Borisa Ćosića, dipl. ing. strojarstva.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Modeliranje utjecaja tržišnih instrumenata na dekarbonizaciju energetskih  sustava i ugljično intenzivne industrije / Modelling the impact of market-based instruments on the decarbonisation of the energy system and carbon-intensive industry, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Borisa Ćosića, dipl. ing. strojarstva.

  5.3.
  Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad Camila Sáncheza Tobóna

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomski studij, donosi odluku:

  Prima se na znanje Odluka Povjerenstva za obranu doktorskog rada o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Camila Séncheza Tobóna, M. Sc. Process, Engineering, pod nazivom: „A microwave–assisted synthesis of nitrogen-doped TiO2/graphene oxide for use in visible-light-activated photocatalytic processes (Mikrovalno potpomognuta sinteza dušikom dopiranoga TiO2/grafenova oksida za primjenu u fotokatalitičkim procesima aktiviranima vidljivim zračenjem), koji je obranjen 11. ožujka 2024. godine.

  5.4.
  Izmjena članova povjerenstva za obranu doktorskog rada Mateja Paranosa mag.ing.mech.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomski studij, donosi odluku:

  Prihvaća se novo Povjerenstvo za  obranu doktorskog rada Mateja Paranosa, mag. ing. mech., u sastavu: 

  1. Prof. dr.sc. Vesna Alar  – predsjednica povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić  – član
  3. Prof. dr.sc. Sanja Martinez, Sveučilište u  Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – članica
  5.
  Nastava
  5.1.
  Manje izmjene i dopune studijskih programa

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za područje studijskih programa i upravljanja kvalitetom, donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog manjih izmjena i dopuna studijskih programa za ak. god. 2024./2025., kao u privitku.

  5.2.
  Raspodjela sredstava za unapređenje nastave po katedrama i zavodima Fakulteta za 2024. godinu

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za područje nastave i studenata, donosi odluku:

  Prihvaća se raspodjela sredstava za unapređenje nastave po Zavodima i Katedrama i katedrama izvan zavoda Fakulteta za 2024. godinu, kao u privitku.

  5.3.
  Molba Sveučilišta u Zagrebu, Geotehničkog fakulteta, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave i nositeljstvo kolegija izv. prof. dr.sc. Tei Žakula

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Geotehničkog fakulteta, donosi odluku:

  Dr.sc. Tei Žakula, izvanrednoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u izvođenju nastavi iz kolegija Energija u zgradama u trajanju od 30 sati predavanja i 30 sati vježbi na poslijediplomskom doktorskom studiju Inženjerstvo okoliša, u ak. god. 2023./2024., na Sveučilištu u Zagrebu, Geotehničkom fakultetu.

  5.
  Službena putovanja
  5.1.
  Izvješće prof. dr.sc. Danijela Pavkovića o službenom putovanju u Kazahstan

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Danijela Pavkovića o službenom putovanju u Kazahstan.

  5.2.
  Izvješće prof. dr.sc. Nastie Degiuli o službenom putovanju u Australiji

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Nastie Degiuli o službenom putovanju u Australiju.

  5.3.
  Izvješće doc. dr.sc. Juraja Benića o službenom putovanju u Kazahstan

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Juraja Benića o službenom putovanju u Kazahstan.

  5.4.
  Izvješće dr.sc. Filipa Jurića, istraživača na projektu, o službenom putovanju u Austriju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Filipa Jurića, istraživača na projektu, o službenom putovanju u Austriju.

  5.5.
  Izvješće Marina Ivankovića o znanstvenom boravku u Njemačkoj

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Marina Ivankovića o znanstvenom boravku u Njemačkoj.

  5.
  Razno

  Dr.sc. Tessa Uroić, poslijedoktorandica, postavila je Upravi Fakulteta upit o novom docentskom mjestu, za koje je zatražena suglasnost Sveučilišta i Ministarstva, a predviđeno je za zapošljavanje u Centru za podršku i razvoj karijera studenata (u novom Pravilniku o ustrojstvu FSB-a Ured za strateški razvoj i planiranje).

  Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, obrazložio je ovaj zahtjev. Naime, temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja, o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ERC projektima ili su koordinator projekata financiranih iz okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (broj Klasa: 910-08/19-01/00069, Urbroj: 533-03-19-0001, od 16. travnja 2019. godine), omogućeno je zapošljavanje na najviše dva suradnička radna mjesta (asistenta ili višeg asistenta), znanstvenim organizacijama po svakom pojedinom projektu financiranom iz okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (točka II. citirane Odluke). U komunikaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, dobili smo informaciju kako je predmetna Odluka još uvijek na snazi, unatoč tome što je donesena 2019. godine, za vrijeme bivše Ministrice prof. dr.sc. Blaženke Divjak, te se temeljem iste mogu zatražiti ova zapošljavanja. U okviru programa Obzor Europa (Horizon Europe), Fakultetu strojarstva i brodogradnje su od 1. siječnja 2023. do danas odobrena četiri projekta u području zelene energetske tranzicije. Pošto je FSB koordinator projekata EMERGE i INITIATE, sukladno citiranoj Odluci mogli smo zatražiti do četiri suradnička radna mjesta. Međutim, kako se radi o iznimno velikim uspjesima, gdje u pitanju nisu samo projekti na kojima je FSB koordinator, već i dodatnim projektima na kojima je FSB partner, ponuđeno nam je znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (pošto nam MZO nije u mogućnosti odobriti znanstveno radno mjesto). Ovo zapošljavanje predviđeno je upravo za Centar, dakle izvan Zavoda, kako ne bi došlo do "preuzimanja" norme drugim višim asistentima koji planiraju biti zaposleni kao docenti, a nastavu će držati u većem dijelu na izbornom kolegiju poslijediplomskog doktorskog studija. Novi docent bit će zaposlen na FSB-u sa svrhom povećanja aktivnosti Fakulteta u povlačenju sredstava EU kroz program Obzor Europa i slične projekte, kao i suradnja s gospodarstvom. Uprava će voditi računa da ovaj postupak bude transparentan, te će sve informacije biti dostupne članovima vijeća prije samog zapošljavanja, od uvjeta natječaja do prijedloga Ugovora o radu, iz kojeg će biti razvidno da je riječ o specifičnom radnom mjestu.

  Uprava potiče bilo kakve aktivnosti koje rezultiraju dobivanjem HORIZON projekata, te će za svaki podržati dobivanje novih radnih mjesta. Riječ je o međunarodno priznatim projektima, koji povećavaju prepoznatljivost Fakulteta na međunarodnom znanstvenoistraživačkom prostoru.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 11:45 sati.

     Zapisničarka                                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                                                             Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica