Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


500

510
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Duić, Neven, dipl. ing., redoviti profesor
Soba: 809 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 126 VPN: (2) 126
2. Dr. sc.  Lončar, Dražen, dipl. ing., redoviti profesor
Soba: 802 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 118
3. Dr. sc.  Schneider, Daniel Rolph, dipl. ing., redoviti profesor
Soba: 805 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 157
docent
4. Dr. sc.  Čehil, Mislav, dipl. ing., docent
Soba: 812 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 202
5. Dr. sc.  Kovač, Ankica, dipl. ing., docent
Laboratorij: Laboratorij za energetska postrojenja - voditelj laboratorijaSoba: 815 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 218
98 9500 620
6. Dr. sc.  Krajačić, Goran, dipl. ing., docent
Katedra: Katedra za energetska postrojenja i energetiku - voditelj katedre Soba: 817 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 433 VPN: (2) 433
7. Dr. sc.  Pukšec, Tomislav, dipl. ing., docent
Soba: 814 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 242
8. Dr. sc.  Vujanović, Milan, dipl. ing., docent
Zavod: Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš - zamjenik predstojnika zavoda Soba: 614 ( južna zgrada, blok A, 6. kat ) 01 6168 127
prof. emeritus
Dr. sc.  Šerman, Nikola, dipl. ing., prof. emeritus
  01 6168 172
prof. u mirovini
Dr. sc.  Bogdan, Željko, dipl. ing., prof. u mirovini
Soba: 810 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 107
Dr. sc.  Martinis, Vinko, dipl. ing., prof. u mirovini
Soba: 810 ( južna zgrada, blok A, 8. kat )
poslijedoktorand
9. Dr. sc.  Katulić, Stjepko, dipl. ing., poslijedoktorand
Soba: 810 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 107
10. Dr. sc.  Mikulčić, Hrvoje, mag.ing., poslijedoktorand
Soba: 103D ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494
poslijedoktorand na projektu
Dr. sc.  Ban, Marko, dipl. ing., poslijedoktorand na projektu
Soba: 103D ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494
11. Dr. sc.  Petranović, Zvonimir, mag.ing., poslijedoktorand na projektu
Soba: 103D ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494
asistent
12.   Marušić, Ante, mag.ing., asistent
Soba: 808 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 172
13.   Mimica, Marko, mag.ing., asistent
Soba: 118 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 493
asistent na projektu
Dr. sc.  Baleta, Jakov, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 103D ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494
14.   Bešenić, Tibor, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 103D ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494 VPN: (2) 494
15.   Doračić, Borna, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 102 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 16 1684 94
16.   Dorotić, Hrvoje, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 102 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 41 6168 494
17.   Kremer, Irma, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 118 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 493
18.   Lovrak, Ana, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 313 ( istočna zgrada, blok A, 3. kat ) 01 6168 555
  Tomić, Tihomir, mag.ing., asistent na projektu
Soba: 118 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 493
viši stručni suradnik na projektu
19.   Ćosić, Boris, dipl. ing., viši stručni suradnik na projektu
Soba: 814 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 242
stručni suradnik na projektu
20.   Bedoić, Robert, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 102 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494
  Dobravec, Viktorija, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 118 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 16 1684 93
  Grubelić, Nevena, stručni suradnik na projektu
Soba: 813 ( južna zgrada, blok A, 8. kat ) 01 6168 152
21.   Jurić, Filip, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 103D ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 494
22.   Maruševac, Tena, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 313 ( istočna zgrada, blok A, 3. kat ) 01 6168 555
  Matak, Nikola, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 118 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 493
23.   Pfeifer, Antun, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 118 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 493
24.   Španović, Danijela, dipl. oec., stručni suradnik na projektu
Soba: 313 ( istočna zgrada, blok A, 3. kat ) 01 6168 555
25.   Stančin, Hrvoje, mag.ing., stručni suradnik na projektu
Soba: 313 ( istočna zgrada, blok A, 3. kat ) 01 6168 555
ostali djelatnici
26.   Šulentić, Milan, viši tehničar
Soba: B-15 ( istočna zgrada, blok B, 1. kat ) 01 6168 442
01 6168 253


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940