Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Napredni nositelji energije u oporabi plasticnog otpada

Akronim
NEOPLAST
Voditelj projekta
Daniel Schneider
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
999.207,64 HRK
FSB udio
999.207,64 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2019. - 2022.
Sažetak
Europska legislativa nastoji slijediti uspostavljenu hijerarhiju zbrinjavanja otpada s ciljem izvlačenja što više korisnih sirovina iz svih otpadnih tokova. Stoga se u sklopu ovoga projekta nastoji analizirati potencijal termokemijskih postupaka konverzije nereciklabilnog plastičnog otpada u gorivo, energiju i kemikalije, s tehničkih, okolišnih i socio-ekonomskih aspekata. S obzirom da se radi o primijenjenom istraživanju, u sklopu projekta je oformljen klaster zainteresiranih tvrtki iz industrije, koji obuhvaća predstavnike cijeloga lanca oporabe plastičnog otpada, te se nastoje riješiti realni problemi na način da se istraživanja provode na realnim uzorcima nereciklabilnog plastičnog otpada nad kojima se provode laboratorijske analize ulaznog materijala-plastičnog otpada, kao i produkata procesa konverzije, dok se za same procese provode energetske, ekonomske te detaljne LCA analize primjenjivih procesa. Projekt je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost pod br. 3200.
Partneri
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102