O Fakultetu
Natječaji za radna mjesta
Natječaji za radna mjesta
Obavijest o izabranim kandidatima temeljem Natječaja za zapošljavanje suradnika objavljenog 20. prosinca 2019. godine
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta: za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, izabrani su sljedeći kandidati: Filip Žanetić, mag. ing. mech. (Zavod za materijale, Katedra za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina), Krunoslav Haramina, mag. ing. mech. (Zavod za konstruiranje, Katedra za elemente strojeva i konstrukcija), Hrvoje Stančin, mag. ing. mech (projekti BLUE DEAL i PELAGOS, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedra za energetska postrojenja i energetiku) te Tomislav Polančec, mag. ing. mech. i Zoran Tomić, mag. ing. mech., (na HRZZ projektu "Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama", Zavod za tehničku mehaniku, Katedra za mehaniku i čvrstoću); za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja izabran je kandidat Viktor Ložar, mag. ing. nav. arch. (na HRZZ projektu „Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski efikasnog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa“, Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, Katedra za gradnju plovnih objekata); za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika izabrana je kandidatkinja Dubravka Božić, mag. math. (Zavod za kvalitetu, Katedra za nerazorna ispitivanja).
  • Privitak
  • Podjeli
Objavljeno: 27. veljače 2020.
u kategoriji Natječaji
Ostale vijesti iz kategorije
Obavijest o izabranoj pristupnici na suradničkom radnom mjestu poslijedoktorandice
Obavijest o izabranoj osobi za radno mjesto Vodećeg istraživača na projektu SEADRION
Natječaj za radno mjesto Iskusnog istraživača na projektu „PELAGOS – Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands“ na Fakultetu
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika na FSB-u
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102