Informatički servisi

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
IT podrška
Informatički servisi

Informatički servisi

Mail servis

Pravo na e-mail adresu imaju svi djelatnici i studenti fakulteta, a za otvaranje iste se trebaju obratiti u Računalni centar fakulteta. Studentima se prilikom upisa na fakultet otvara pretinac elektronske pošte na studentskom mail serveru. Podaci za pristup pretincu elektroničke pošte nalaze se na istom obrascu sa korisničkim podacima u LDAP bazi.

Djelatnici Studenti
Oblik e-mail adrese ime.prezime@fsb.hr

ipxxxxxx@stud.fsb.hr

  • ip - inicijali, prvo slovo imena i prvo slovo prezimena malim slovima,
  • xxxxxx  - zadnjih 6 znamenki studentovog  JMBAG  broja
Pristup webmail sustavu https://outlook.office.com

https://student.fsb.hr/webmail

POP 3 server outlook.office365.com (server)
995 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)
stud.fsb.hr (server)
995 (port)
SSL/TLS
(encrypt. method)
IMAP server outlook.office365.com (server)
993 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)
stud.fsb.hr (server)
993 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)
SMTP server smtp.office365.com (server)
Port: 587 (port)
STARTTLS (encrypt. method)
stud.fsb.hr (server)
465 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)


Pristup računalima u PC učionicama

Pristup računalima u računalnim učionicama studenti ostvaruju korištenjem svojeg AAI@EduHr računa.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica