Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Mehanika bioloških strujanja
Mehanika bioloških strujanja
Ukupno sati: 4 [2+2]
ECTS bodovi: 7.0
Nositelji kolegija: Z. Virag, S. Krizmanić
Tip kolegija: temeljni
Vrsta vježbi: seminar
Preduvjeti za upis:
Literatura: Muftić, O.: Mehanika živih sustava, Tehnička enciklopedija VII, HLZ, Zagreb.
Diem, K.; Lentner, C.: Wissenschaftlichen Tabellen, Ciba-Geigy, Basel, 1968.
Muftić, O.; Milčić, D.: Mehanika bioloških strujanja, rukopis u izradi


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

1

Biomehanika krvnožilnog sustava
 • prikaz primjera
 • krv kao ne-njutnovska tekućina, njezina reološka svojstva i njezino strujanje

2

Agregati eritrocita i njihov utjecaj na strujanje krvi kroz krvne žile i kapilare.

O deformacijama crvenih krvnih tjelešaca u strujanju kroz kapilare.
 • grafički prikaz strujanja krvi

3

Reynoldsove značajke krvi u laminarnom i turbulentrnom strujanju
 • prikaz primjera

4

Proces transporta tvari iz krvne plazme kroz krvne žile.
 • grafička interpretacija prijenosa tvari

5

Difuzija.
 • primjer strujanja limfne tekućine

6

Definicija kritičnog krvnog faktora i utvrđivanje tangencijalnih naprezanja između struje krvi i stijenke krvne žile.
 • prikaz primjera

7

Krvne žile. Podjela i dimenzijska analiza.
 • mehanizam strujanja krvi u krvnim žilama

8

Otpori strujanju krvi u zavisnosti o dimenzijama krvnih žila.
 • primjeri

9

Krvna žila kao transverzalno izotropan materijal koji u radu ima velike deformacije.
 • primjer proračuna

10

Jedna moguća analiza naprezanja i deformacija u krvnih žila u makromjerilu.
 • primjer proračuna

11

Invarijante tenzora deformacija. Definiranje energija deformacija.
 • mogućnost definiranja prirasta naprezanja u tri pravca

12

Moduli elastičnosti krvnih žila u odabranim pravcima i njihove promjenljivosti.
 • prikaz eksperimenta za utvrđivanje modula elastičnosti

13

Gibanje živih tijela u vodi i uzduhu. Frontalni otpor gibanju.
 • aerodinamički profil

14

Let vibracijskim gibanjem krila. Let insekata.
 • analiza leta

15

Privanje riba. Plivanje čovjeka i mišićna aktivnost u privanju.
 • prikaz grafičke interpretacije
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940