Nastava

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Nastava

Nastava

Predmeti zimskog semestra

naziv predmeta nositelji šifra ects sati tjedno studij
Hidrodinamika cijevnih mreža M. Šavar; I. Džijan
[18606] 4.0 2+1 PD, D
Komunalna hidrotehnika M. Šavar [95106] 4.0 2+1 PD, D
Mehanika bioloških strujanja S. Krizmanić; I. Džijan [213040] 7.0 2+2 D
Mehanika fluida I. Džijan; S. Krizmanić; H. Kozmar [198482] 5.0 2+2 PD
Mehanika fluida II-E I. Džijan; S. Krizmanić; H. Kozmar [198483] 7.0 3+2 PD
Mehanika fluida II-Z I. Džijan; S. Krizmanić; H. Kozmar [198484] 6.0 2+2 PD
Osnivanje eksperimenta u MF M. Šavar [213042] 4.0 2+1 PD
Projektiranje pumpne stanice M. Šavar; I. Džijan [169368] 4.0 2+1 PD
Računalna aerodinamika II S. Krizmanić [18718] 4.0 2+1 D
Računalna dinamika fluida S. Krizmanić; I. Džijan [18714] 8.0 3+3 PD
Računalna mehanika fluida S. Krizmanić; I. Džijan
[18716] 4.0 2+1 PD, D
Transportni procesi M. Šavar; S. Krizmanić [18733] 6.0 3+1 D
Uvod u inženjersko modeliranje S. Krizmanić [158156] 4.0 2+1 PD

Predmeti ljetnog semestra

naziv predmeta nositelji šifra ects sati tjedno studij
Dinamika plinova S. Krizmanić [18594] 4.0 2+1 PD
Dinamika plinova S. Krizmanić [33985] 4.0 2+1 D
Eksperimentalne metode MF H. Kozmar [18597] 4.0 2+1 D
Industrijska aerodinamika H. Kozmar [18608] 7.0 3+3 D
Jedrenje M. Šavar; M. Grozdek [183970] 4.0 2+1 PD
Mehanika fluida I I. Džijan; S. Krizmanić; H. Kozmar [198481] 6.0 3+2 PD
Mehanika fluida K I. Džijan; S. Krizmanić; H. Kozmar [198480] 7.0 4+2 PD
Računalna aerodinamika I S. Krizmanić [18717] 4.0 2+1 D

Poslijediplomski doktorski studij

naziv predmeta nositelji smjer šifra ects sati
Aerodinamika okoliša H. Kozmar Numerička mehanika izborni [871] 6.0
45
Biološka strujanja I. Džijan; S. Krizmanić Numerička mehanika izborni [991] 6.0 45
Prijenos topline i tvari I. Boras; M. Šavar; N. Ferdelji; S. Mudrinić PE smjer temeljni [990] 6.0 45
Računalna dinamika fluida I. Džijan; S. Krizmanić PE smjer izborni [898] 6.0 45
Transportni procesi I. Džijan; M. Šavar Numerička mehanika izborni [971] 6.0 45
Tranzijentne pojave u cjevovodu I. Džijan; M. Šavar PE smjer izborni [967] 6.0 45
Vjetar i konstrukcije H. Kozmar PE smjer izborni [872] 6.0 45


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940