Rasporedi
Raspored održavanja nastave
ak.god. 2019/2020
ZIMSKI semestar


NAPOMENA: MFII-E grupa utorak 8-10 sati se ukida zbog premalog broja upisanih studenata. Mole se studenti da se prijave u grupu ponedjeljkom ili četvrtkom

ak.god. 2018/2019
LJETNI semestar


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940