Oglasna ploča
Oglasna ploča
Pismeni ispit iz sljedećih predmeta će se održati u petak 16-10-2020 od 17:00 do 20:00 sati u dvorani A prema rasporedu u privitku:
  > Dinamika plinova
  > Mehanika fluida I
  > Mehanika fluida K

Mole se studenti da nose maske te da održavaju preporučeni razmak.
 Ispitni rokovi
Ivana Lakićević
15. listopada 2020.
Pismeni ispit iz sljedećih kolegija će se održati u petak 16-10-2020 od 17:00 do 20:00 sati:
  - Dinamika plinova
  - Mehanika fluida I
  - Mehanika fluida K

Raspored sjedenja će biti objavljen u četvrtak 15-10-2020
 Ispitni rokovi
Ivana Lakićević
12. listopada 2020.

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940