Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti o održavanjima ispitnih rokova
Prikazuju se samo one katedre za koje postoje podaci u odabranoj kategoriji.
Za više informacija kliknite na naziv katedre. Ponovnim klikom na naziv katedre možete opet sakriti podatke.
» Katedra za tehničku termodinamiku
» Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
» Katedra za transportne uređaje i konstrukcije
» Katedra za mehaniku fluida
» Katedra za inženjerstvo vode i okoliša
» Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
» Katedra za konstrukciju plovnih objekata
» Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku
» Katedra za gradnju plovnih objekata
» Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata
» Zavod za industrijsko inženjerstvo
» Katedra za projektiranje proizvodnje
» Katedra za upravljanje proizvodnjom
» Katedra za sociologiju
» Katedra za mjerenje i kontrolu
» Katedra za strojarsku automatiku
» Katedra za zavarene konstrukcije
» Zavod za tehnologiju
» Katedra za oblikovanje deformiranjem
» Katedra za alatne strojeve
» Zavod za zrakoplovno inženjerstvo


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940