Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za zavarene konstrukcije
Raspored predavanja nalazi se u privitku. Predavanja počinju u UTORAK, 19.03.2019. od 10-12 h u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.
Raspored predavanja nalazi se u privitku. Predavanja počinju u četvrtak, 14.03.2019. od 10-12 h u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B (brodari)- ak.god. 2018./2019.- predavanja i vježbe iz POVRŠINSKE ZAŠTITE
Predavanja i vježbe iz dijela Površinske zaštite održavaju se u Laboratoriju za zaštitu materijala. Predavanja počinju u srijedu, 24.04. od 08.30-10.00 sati, a vježbe u četvrtak, 02.05. od 11-12 sati. Predmetni nastavnik: doc.dr.sc. Ivan Stojanović
Predavanja počinju u srijedu, 06.03.2019. u 10h u učionici Laboratorija za zavarivanje, B3-104. Raspored predavanja nalazi se u privitku.
Kolegij Tehnologija II, Proizvodne tehnologije II- nastavni materijali iz Zavarivanja- skice postupaka zavarivanja
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90 nalaze se skice postupaka zavarivanja. Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh
U privitku se nalazi revidirani raspored predavanja. Zbog održavanja STEM GAMES došlo je do promjene termina održavanja kolokvija iz dijela Toplinske obrade. Umjesto 15.05. kolokvij će se održati 22.05. od 14-15 h u dvorani A (prije 2. predavanja iz Površinske zaštite).
Izborni kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE PI- Nastavni materijali
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.
Popis ispitnih rokova nalazi se u privitku.
UVJETI POLAGANJA ISPITA iz kolegija Tehnologija 2 i Proizvodne tehnologije 2_ak.god. 2018./2019.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 12.06.2019. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. Nepoložena područja polažu se na ispitnim rokovima te se jednom položeno određeno područje priznaje do kraja ak.god., odnosno NE MORAJU se sva nepoložena područja položiti odjednom na istom ispitnom roku.
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 28.06.2019. radi evidentiranja ocjene u ISVU.
  • Indeks na upis ocjene dostavlja se preko indeks porte ili u ured Katedre za zavarene konstrukcije, B3-206 u vremenu od 10.30-12.00 sati.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940