Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
Uručena nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu

U okviru 5. sveučilišnog Dana e-učenja prof. dr. sc. Mariju Štorgi i Stanku Škecu, mag. ing. stroj. uručena je nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu u ak. godini 2012./2013. za e-kolegij Teorija konstruiranja sa Studija strojarstva FSB-a. Čestitke autorima!

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940