Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Sveučilišna studentska anketa o kvaliteti nastave u zimskome semestru

Poštovane studentice i studenti,

u okviru vrjednovanja nastave na Sveučilištu u Zagrebu tijekom redovne nastave u siječnju 2017. na našem će se Faultetu na pojedinim predmetima provoditi Sveučilišna studentska anketa o kvaliteti nastave u zimskome semestru.

Anketa se provodi metodom papir-olovka, a putem upitnika možete procijeniti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave Vaših nastavnika i asistenata na pojedinome kolegiju. Vaši iskreni odgovori mogu usmjeriti našu pažnju na pozitivne i negativne aspekte nastave te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete.

Anketu provode anketari koji nisu sudjelovali u nastavi na predmetu za koji se provodi anketa. Prilikom provedbe postupka anketiranja zajamčena je potpuna anonimnost.

Detaljnije informacije o Anketi, kao i o postupanju s rezultatima, možete naći ovdje.

Pozivamo sve studente da sudjeluju u Anketi te time doprinesu poboljšanju kvalitete nastave na našem Fakultetu!

Dekan
Prof.dr.sc. Zvonimir Guzović

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940