Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Humans of FSB: Marko Švaco, poslijedoktrand

"Gotovo svi znaju moj način rada. Volim sjesti kad god je mir, navečer ili rano ujutro, nekad se znam probuditi i u 4 ujutro ako mogu. Uzmem papir i olovku – podcrtavam, čitam, pišem – i tek kasnije iskoristim računalo, ali samo za to da prepišem već napisane misli. Iza toga postoji i biološka potkrjepa. Ljudskom rodu nije prirodan sjedilački život i tek smo ga nedavno počeli usvajati. Do spoznaja se dolazilo u hodu jer je kretanje poticalo misaone procese. Isto tako su kretnje ruke povezane s mnogim asocijacijama… Baš to pisanje, taj papir i ta atmosfera koja je mirnija od računala i tipkanja jedini je način da sa svojim mislima radimo bez distrakcija, bilo to čitanje ili pisanje članaka, razvoj projekata, rad sa studentima u pripremi završnih radova… Svako treba naći svoj fokus i njemu težiti. Jasno da to možeš tek kad bar nešto proživiš odnosno pogriješiš puno puta, tada ti je lakše shvatiti da ga moraš naći i prisjetiti ga se svakog jutra."

"Za vrijeme doktorata sam počeo spavati i na podu, mogao bih spavati bilo gdje! Netko se za vrijeme doktorata ne brije, neki se udebljaju 15 kilograma jer sjede i rade cijelo vrijeme. Postoji faza u pisanju u kojoj su ljudi izgubljeni i ne znaju što bi, ali nakon nje ipak nađu put. To je očito neki čaroban proces koji je doziran tako da se taman prije nego što se slomiš ipak riješiš. Trajalo to 3, 5 ili 7 godina, uvijek će u zadnjem trenutku doći do kulminacije i uvijek će tada biti teško i tako mora i biti. Doktorirao sam pred godinu i pol i na početku doktorskog rada u dijelu zahvala sam napisao: „Jedna velika hvala i mom sinu Noi što me uvijek uspijevao nasmijati te što je bio moja inspiracija.“ Ta velika hvala je zato što sam u trenu kad bih se maknuo od doktorata imao nešto što me veselilo najviše na svijetu, a to je zapravo Noa. Uvijek me nasmijavao jer je bio tek malo dijete u vremenu dok sam se ja žestoko bavio istraživanjem i pisanjem, borbom sa samim sobom, borbom sa vjetrenjačama i uopće pitanjem kako naći nešto što nitko nije izumio ili otkrio. Imao je godinu i pol dana, svi su razvojni procesi u njemu bujali i bilo je perfektno u tome biti prisutan. Svaki put kada bih dolazio doma, prisjetio bih se zašto se sav trud isplatio."

Marko Švaco, poslijedoktorand

Humans of FSB


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940