Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Predaja diplomskih radova

Završen diplomski rad u 2. roku diplomskih ispita diplomskog studija (siječanj 2017.) ak. god. 2016./2017. predaje se u četvrtak 19. siječnja 2017. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. 

Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 

Studenti strojarstva predaju DVA tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti brodogradnje DVA tvrdo i JEDAN spiralno uvezan primjerak rada. U jedan primjerak rada se uvezuje original zadatak, a u drugi kopija. Rad u koji ste uvezali kopiju može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru.

Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940