Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Javna rasprava - Nacrt Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Otvara se javna rasprava i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Donošenje ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu nužno je iz dva razloga. Prvenstveno da bi se uskladili s odredbama Zakona o radu, što je obveza Fakulteta te da bi se u Pravilnik o radu ugradile odredbe Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koji trenutno nije na snazi te slijedom toga ni njegove odredbe koje reguliraju povoljniji položaj zaposlenika.
Javna rasprava otvorena je do 17. veljače 2017. godine, do 12,00 sati.
Nacrt prijedloga Pravilnika je razmatran i usuglašen na kolegiju Dekana i na Povjerenstvu za statut i opće akte. Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje obrazložene primjedbe i prijedloge na nacrt prijedloga Pravilnika, na adresu: savjetovanje@fsb.hr.
Pristigle primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i priopćeni na sjednici Fakultetskog vijeća, s obrazloženjima za sve one primjedbe i prijedloge koji neće biti prihvaćeni.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940