Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Mirko Čorić: Doktorski rad

Doktorski rad Mirka Čorića pod naslovom "Optimiranje upravljačkih trajektorija aktivnog ovjesa u svrhu analize unaprjeđenja karakteristika dinamike vozila" (mentor prof. dr. sc. Joško Deur) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 22. veljače 2017. god.


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940