Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Sunčana elektrana FSB-a

Projekt instalacije i ispitivanja Sunčane fotonaponske elektrane FSB-a na krovu zgrade Laboratorija Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju. Elektrana se sastoji od 6 FN modula svaki maksimalne snage 160 W, uspješno je završen! Moduli su podijeljeni u 3 polja od po 320 W kod čega je s obzirom na praćenje Sunca jedno polje nepokretno, drugo pokretno po elevaciji, a treće po elevaciji i azimutu. Takva podjela omogućava međusobnu usporedbu proizvedene električne energije pojedinih konfiguracija na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini na geografskoj lokaciji FSB-a. Rad sunčane elektrane pratio se godinu dana. Podaci se i dalje  pohranjuju te mogu poslužiti za projektiranje i instalaciju sličnih postrojenja na području grada Zagreba.
Izvedbu projekta i ispitivanje vodila je docentica Ankica Kovač, voditeljica Laboratorija za energetska postrojenja Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940