Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Dobitnici Rektorove nagrade sa FSB-a

U kategoriji Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora) dobitnici su:

Deni Vlašić, za rad pod naslovom „Numerički alat za preliminarni projekt brodskog vijka“, Matej Buntić, za rad pod naslovom „Utjecaj strategija upravljanja turbopunjačem na performanse prednabijenog Ottovog motora pri djelomičnom opterećenju“, Nikola Horvat, za rad pod naslovom „Određivanje ulaznih parametara SFEM simulacije pri razvoju proizvoda“, Jurica Jačan i Tomislav Horvat, za rad pod naslovom „Poboljšanje svojstava biomedicinske legure ASTM F 1537 nanošenjem biokompatibilne PACVD TiN prevlake“ i  Jelena Petruša, za rad pod naslovom „Sonokemijska sinteza nanostrukturiranog TiO2 na bio-predlošku membrane ljuske jaja“.

U kategoriji  Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) dobitnici su:

Dalibor Žgela, Nikola Rajčić, Marin Miletić, Hrvoje Selak, Martin Kotarski, Jurica Mustać, za rad pod naslovom „Mehatronički sustavi s hidrauličkim, pneumatskim i električnim pogonima“

U kategoriji Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) dobitnici su:

Josip Krajnović, Boško Marinčić, Tomislav Sabljak, Nick Findrik, Borna Krešimir Vlašić, Ljudevit Putarek, Matej Horvat,  Matko Skutari, Matko Pečanić,  Mislav Bošnjak, Marijan Balaško, Dario Hojsak, Niko Trumbić, Toma Budanko, Matija Juras, Ivan Cvok, Antun Stjepan Pongrac, Jelena Šklebar, Domagoj Lukšić, Ivan Marijanović  za Projekt Formula Student – Strix.

U kategoriji: Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici:


Projekt MODEL EUROPEAN UNION ZAGREB 2016 (MEUZ 2016) na kojem je član projekta s našeg Fakulteta student Vilim Jakupić.

Projekt Nacionalni program promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“ na kojem su članovi projekta s našeg Fakulteta studenti: Ivica Antolković, Matej Gojanović-Rakić, Matija Juraić, Ljerka Juroš, Martina Kesner, Anja Klasiček, Antonio Petrak, Nikolina Sirovec, Antonio Stepić, Daniel Vrančić 

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940