Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Rajko TODIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada

U četvrtak, 20. srpnja 2017. godine u 12.00 sati, u učionici Laboratorija za alatne strojeve (B2-102/9 sjeverne zgrade) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Rajka Todića, dipl. ing. stroj., pod naslovom: „Model procesa dubokog mikro bušenja potpomugnutog vibracijama“. Mentor doktorskog rada  je prof. dr.sc. Toma Udiljak.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940