Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
MARINA TOŠIĆ, mag. ing. mech., obrana doktorskog rada

Marina Tošić mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom " MODELI ZA POTPORU PRI ODLUČIVANJU O RASPOLOŽIVOSTI ZRAKOPLOVA TEMELJEM DUBINSKE ANALIZE PODATAKA“, dana 27. listopada 2017. godine u 12 sati u Plavoj dvorani (Istočna zgrada FSB-a), Ivana Lučića 5.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940