Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
FSB na Sajmu fakulteta i veleučilišta u Srednjoj školi Krapina

Fakultet strojarstva i brodogradnje prisustvovao je 27.10.2017. na Sajmu fakulteta i veleučilišta u Srednjoj školi Krapina u sklopu Dana profesionalnog informiranja. Učenici četvrtih razreda iskazali su vrlo velik interes za naš fakultet. Uz razne makete izložene na štandu i održanu prezentaciju, učenicima je dan uvid u smjerove i znanstvenoistraživačka područja na fakultetu te u aktivnosti naših studenta. Glavna atrakcija sajma bio je samobalansirajući mobilni robot Tilter kojeg je izradila Udruga mehatroničara.


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940