Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Franjo Kozina: Obrana konačne teme doktorskog rada

U srijedu, 14. veljače 2018. godine u 11:00 sati u Vijećnici  Metalurškog fakulteta u Sisku, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Franje Kozine mag. ing. met., pod naslovom: „Solidification and characterisation of aluminum-magnesium-lithium alloy/Skrućivanje i karakterizacija aluminij-magnezij-litij legure“Studijski savjetnici  su izv. prof. dr.sc Zdenka Zovko Brodarac, Metalurški fakultet u Sisku i doc. dr.sc. Mitja Petrič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940