Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Humans of FSB: Zvonimir Šikić, profesor u mirovini
Uvijek mi je osnova bila neka smjesa prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti, preciznije: kako bi prirodne znanosti tu mogle nešto protumačiti, posebno matematika. Kada sam završio PMF, htio sam ostati na faksu. Moje je područje bila matematička logika, a svi ljudi iz matematičke logike bili su – na strojarstvu! To je bio profesor Devidé, ne znam jeste li čuli za njega, pisao je i haiku poeziju. On je zapravo završio građevinu i onda doktorirao matematičku logiku. Uveo je matematičku logiku u Hrvatsku, a onda su tu bili i njegovi prvi doktoranti Luka Krnić, pa Šeper… I tako sam bio na FSB-u 41 godinu. I nisam požalio, dapače. Mogu reći da sam lijepo prošao svoje godine na strojarstvu. Na faksu me često vide s Lili. To je moj prvi pas. Dakle, prvi put u životu sam uzeo psa sa svojih 60 godina. Inače bi bila ovdje pa biste mogli i nju snimiti, ali je baš imala danas zakazanu frizuru. Moj je prijatelj iz mladosti uvijek imao pse i sada ima uzgajalište pasa. Otišli smo kod njega i izabrali maltezera za snahu, no taj je pas imao i sestru. I prijatelj me počeo nagovarati da uzmem sestru, a ja sam naravno odbio. I onda je rekao: Čuj, ja ne prodajem ovog maltezera – to je tvoj maltezer, a ti kako hoćeš. I poslije mjesec-dva sam otišao po nju i postali smo nerazdvojni. Ide svugdje gdje idem i ja. Mislim da sam cijeli život odbijao uzeti psa jer sam znao da će to tako završiti.

Humboldtova ideja je bila da je sveučilište riznica znanja, suradnja profesora i studenata koji zajedno rade na općem unapređenju znanja. Sad idemo prema korporativnom sveučilištu kojemu je bitan rezultat, koji je primjenjiv ili bolje – primjenjiv odmah, jer onda se može i novčano realizirati. Ja dajem otvoren pristup svim svojim materijalima i radnim verzijama članaka, osim onih koje mi zabrane neki izdavači. To nije nikad bilo tako, u mojoj se mladosti normalno diseminirala sva produkcija, dapače, izdavači su slali ljudima reprintove kada bi ih pitali. Tada su časopise izdavali npr. matematička društva, logička društva, sada su to preuzeli komercijalni izdavači i oni inzistiraju da na tome zarađuju. Mislim da je komercijalizacija znanstvenih publikacija na ovaj način – katastrofalna. Zna mi se često dogoditi, što nikad nije bio slučaj pred 30 ili 20 godina, da mi kada hoću doći do nekog članka autor ne dozvoljava pristup. Neki me autori sa svoje web stranice upućuju da kliknem na Francis & Taylor ili North-Holland i tamo kupim njihov članak za 50$. Mislim, koja je to dostupnost znanosti javnosti?! Ali velik broj ljudi je vjeran otvorenom pristupu i smatram da je to dobro. Tu nisam usamljen.

Zvonimir Šikić, profesor u mirovini

Humans of FSB

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940