Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Natječaj za 1. zajedničku doktorsku konferenciju strojarskih fakulteta

Dana 28. i 29. lipnja 2018. godine u Mariboru, održat će se 1. zajednička doktorska konferencija strojarskih fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Ljubljani i Zagrebu. Oni doktorandi koji se odluče prijaviti na 1. zajedničku doktorsku konferenciju te tamo prezentiraju članak nisu obavezni sudjelovati na jednoj doktorskoj radionici FSB-a i priznati će im se 4 ECTS boda (kao i za sudjelovanje na doktorskoj radionici). Vezano za navedeno, Odbor za poslijediplomske studije raspisuje Natječaj za pokriće troškova sudjelovanja troje doktoranada Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Metalurškog fakulteta u Sisku na navedenoj konferenciji. Pozivamo sve zainteresirane doktorande da se prijave na natječaj najkasnije do roka za dostavu dokumentacije za sjednicu Odbora u travnju 2018. godine.  Kriteriji za odabir isti su kao i kod Kompetitivnog fonda „Konferencije“.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940