Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Ministar inovacija i poduzetništva Republike Kosovo posjetio FSB i CTT

Ministar inovacija i poduzetništva Republike Kosovo, prof. dr.sc. Besim Beqaj, posjetio je 25. travnja 2018. godine Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i njegov Centar za transfer tehnologije. Razgovaralo se o mogućnostima suradnje u području inovacija i transfera tehnologije, a posebno konkretnih projekata. Više informacija u privitku.


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940