Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Frane Pamuković: Doktorski rad
Doktorski rad Frane Pamukovića pod naslovom "Eksperimentalno određivanje utjecaja krioprezervacije na mehanička svojstva svinjskih aorti" (mentor prof.dr.sc. Janoš Kodvanj) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 18. srpnja 2018. god.

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940