Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Refundacija troškova puta za ljetnu školu 2018 Danube: Future Interdisciplinary School (DIS)

S obzirom da je na ovogodišnji program ljetne škole DIS - Danube: Future Interdisciplinary School primljeno šestero kandidata sa Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti izvršit će rangiranje kandidata i odrediti dvoje kojima će biti financirani putni troškovi (stvarni troškovi).

Mole se zainteresirani kandidati da do 11. srpnja pošalju:

1. CV (ne duži od 4 stranice)
2. Popis objavljenih radova (ukoliko ih imaju)
3. Motivacijsko pismo (ne duže od 2 stranice)
4. Potvrdu o statusu doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu

Molim Vas da svu iznad navedenu dokumentaciju (na hrvatskom jeziku) pošaljete na e-mail: doktorski.studiji@unizg.hr

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940